fb

Logistika

Exluzivní partner sekce

Kvalita doručení určuje, zda se zákazník do e-shopu ještě vrátí

Požadavky zákazníků na služby e-shopů stále rostou a samotná cena zboží již dávno není hlavním kritériem, podle kterého zákazní­ci obchod vybírají či hodnotí. Na významu nabývá pozitivní zkuše­nost s nákupem, zákaznický zážitek a samotné doručení obj...

IT Systems 9/2022

Digitalizace výroby teoreticky i prakticky

Inzerce

Aktuální vydání IT Systems je věnováno především automatizaci a digitalizaci průmyslu. Daniel Bičík ze SAPu popisuje, jak nejefektivněji využít AI ve výrobě od designu až po servis. Kristin Poulton z QAD se věnuje problematice plánování kapacitních p...

Uživatelsky přívětivý software je klíč k přijetí robotických technologií

Spolupráce se stovkami zákazní­ků v průběhu několika let nám ukázala, že klíčem k přijetí auto­matizace s využitím mobilních autonomních robotů (AMR) je software. Čím přívětivější a jednodušeji pochopitelné je uživatelské prostředí, tím rychlejší je ...

LowPower IoT v logistice: Po revoluci následuje evoluce

Skoro by se dalo říci, že se vývoj řešení a zařízení pro internet věcí v logistice zastavil. Úsměvným faktem je, že samotná logistika k tomuto dojmu přispěla. Zásadním trendem posledního roku jsou totiž obtíže v dodavatelských řetězcích, kde logistik...

E-commerce 4.0

Masová personalizace nákupní zkušenosti akceleruje hybridní logistiku

E-commerce patří mezi nejvíce pro-zákaznicky orientované segmenty. Společnosti podnikající v tomto odvětví musí dosahovat alespoň základních standardů nákupní zkušenosti. Ta se díky pokročilým technologiím stává více zaměřená na unikátní preference j...

Internet věcí přináší nové možnosti i zjednodušení také do logistiky

Velkou výhodou technologií na bázi internetu věcí je větší jednoduchost nasazení i provozu. Do logistiky to přináší nové možnosti a jejich širší využití než dříve. Například sledování podmínek skladování a transportu zboží, ale třeba i digitální plom...

Digitalizace logistiky postupně a s jistotou

Co si představit pod pojmem digitalizace logistiky? Běžně se setkávám s lidmi ze skladu, přepravy, reklamací apod. a digitalizaci logistiky vnímám jako řízení nebo optimalizaci procesů, kde jsou banální činnosti nahrazeny systémovou automatizací. Na ...

Chcete automatizovat? Plánujte s velkým předstihem

Poslední dva roky přinesly velmi nestabilní situaci v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Většina výrobců a dodavatelů čelí problémům s nedostatkem materiálu a komponent. Dodací lhůty jednotlivých vstupů se enormně protahují. Vše se navíc zdražuje. D...

Jak systém řízeného skladu ovlivňuje výběr zaskladňovací strategie

Jedním z klíčových rozhodnutí každého logistického manažera je vybrat strategii zaskladňování, tedy způsob, kterým se provádí výběr skladové pozice pro právě dodaný materiál či zboží. Strate­gií existuje několik a každá se hodí pro jiný typ skladu ne...

Geis

Digitalizace logistiky z pohledu praxe

Obrovské množství technologic­kých novinek se promítá do valné většiny oborů a činností firem i jednotlivců. Ani náš obor nestojí mimo současný impozantní proud inovací. V rámci digitalizace a automatizace logistiky jde o změny jak v hardwarové oblas...

Skladon

Bez digitalizace se logistika neobejde, ale inovace nesmí jít na úkor zákazníka

Dnešní svět e-commerce je extrémně konkurenční a klade na obchodníky stále vyšší nároky. E-shopy se předhání v tom, kdo lépe a rychleji uspokojí vysoké požadavky spotřebitelů a samy proto vyžadují špičkové služby – a to nejen v oblasti e-shopových sy...

Automatizace procesů a digitalizace administrativy jsou dalším vývojovým krokem logistiky

Permanentní tlak na transparent­nost, efektivitu a zvyšování rych­losti operací vede logistické společ­nosti k hledání cest k optima­li­za­ci procesů, využití automati­zo­va­ných systémů a digita­li­za­ci komuni­ka­ce uvnitř firmy i směrem k zákazník...

Tomáš Klouček

Vše, co se týká automatické identifikace a mobility, zajistíme na klíč,

říká Tomáš Klouček, jednatel společnosti POINT.X Mobility

Společnost POINT.X je zkušeným dodavatelem systémů automatické identifikace a mobilních řešení pro podniky i státní organizace. V loňském roce oslavila už 30 let působení na českém trhu a letos založila dceřinou společnost POINT.X Mobility, která pře...

Datová analytika je pro logistiku klíčová

Chytrá práce s poptávkou přinese více udržitelnosti než elektromobil

Svět retailu se v posledních letech velmi rychle a výrazně mění. Nároky zákazníků stále stoupají a silně konkurenční prostředí e-commerce si žádá schopnost pružně reagovat na poptávku. V Evropě se objevuje trend doručení zásilek do pouhých 10-15 minu...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1