fb

Logistika

Exluzivní partner sekce

Pět klíčových trendů v robotické automatizaci v roce 2023

Automatizace postavená na autonomních mobilních robotech (AMR) představuje pro velký počet společností významný potenciál jak zvýšit svou efektivitu. Tito autonomní pomocníci mohou navýšit kapacitu skladu, zlepšit pracovní prostředí a uvolnit cenné l...

IT Systems 4/2023

Quo vadis, e-commerce?

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického r...

Čtyři generace WMS

WMS mají za sebou tři dekády vývoje, aktuálním trendem je automatizace a standardizovaná řešení

Systémy pro efektivní řízení skla­du, WMS (Warehouse Manage­ment System), jsou na trhu zhruba tři dese­ti­le­tí. V lidském životě je to jedna gene­ra­ce, systémy WMS ale za tuto dobu stihly projít už čtyři gene­ra­ce od prvotní elektronizace dat ve s...

Trendy v logistice jsou formovány daty

Díky chytrému plánování bude doručení rychlejší, přesnější a udržitelnější

Jaké trendy budou v násle­du­jí­cích pěti letech formovat logistiku a skrze ni i e-commerce? Logistika je totiž nedílnou součástí nákupního procesu a zákazníci začínají její význam čím dál jasněji pociťovat. Celých 87 % zákazníků dle dat společnosti ...

Vyspělý software a maximální adaptibilita budou zásadní pro logistiku v roce 2023

Ať už se jedná o logistiku českou nebo globální, výzvy pro rok 2023 jsou ve většině společné. Tou zásadní je především nestabilní trh a s tím spojená nemožnost odhadovat jeho budoucí vývoj. Přidá-li se také dlouhodobá ne­spo­leh­li­vost dodavatelskéh...

Budoucnost dodavatelských řetězců stojí na digitálních technologiích a rozvoji automatizace

Zavedení digi­tál­ní­ho řízení při­neslo doda­va­tel­ským řetězcům v nejrůz­něj­ších odvětvích průmys­lu vyšší efektivitu a lepší viditel­nost. V době, kdy se v podnicích po celém světě prosazuje tzv. doda­va­tel­ský řetězec 4.0, se tradiční dodavate...

Volbou lepšího způsobu skladování a optimalizací manipulace mohou výrobní podniky výrazně snížit náklady

Každá výrobní firma manipuluje se zásobami nakupovaných surovin a materiálů, s polotovary a s hotovými výrobky. Složitost manipulace stoupá s četností artiklů a s nemožností standardních balení (rozměrné artikly, mixované artikly v balení apod.). Fir...

Miroslav Hampel

V automatizaci logistiky vidíme velkou příležitost

říká Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti KVADOS

Společnost KVADOS v letošním roce oslavila 30. výročí svého založení, a to v pozici lídra na trhu informačních systémů v České republice a na Slovensku. V čele týmu téměř dvou stovek odborníků stojí dodnes zakladatel firmy Miroslav Hampel. Požádali j...

Jak zvládnout vánoční sezonu ve skladu a zrychlit zaučení brigádníků pomocí WMS

E-shopy před Vánocemi řeší, jak vykrýt špičku s co nejméně náklady a co nejnižším rizikem vratek. Jako elegantní řešení se jeví řízený sklad neboli WMS. Kromě celkového zrychlení skladových procesů usnadňuje i typický problém sezonních špiček – zauče...

Kvalita doručení určuje, zda se zákazník do e-shopu ještě vrátí

Požadavky zákazníků na služby e-shopů stále rostou a samotná cena zboží již dávno není hlavním kritériem, podle kterého zákazní­ci obchod vybírají či hodnotí. Na významu nabývá pozitivní zkuše­nost s nákupem, zákaznický zážitek a samotné doručení obj...

Uživatelsky přívětivý software je klíč k přijetí robotických technologií

Spolupráce se stovkami zákazní­ků v průběhu několika let nám ukázala, že klíčem k přijetí auto­matizace s využitím mobilních autonomních robotů (AMR) je software. Čím přívětivější a jednodušeji pochopitelné je uživatelské prostředí, tím rychlejší je ...

LowPower IoT v logistice: Po revoluci následuje evoluce

Skoro by se dalo říci, že se vývoj řešení a zařízení pro internet věcí v logistice zastavil. Úsměvným faktem je, že samotná logistika k tomuto dojmu přispěla. Zásadním trendem posledního roku jsou totiž obtíže v dodavatelských řetězcích, kde logistik...

E-commerce 4.0

Masová personalizace nákupní zkušenosti akceleruje hybridní logistiku

E-commerce patří mezi nejvíce pro-zákaznicky orientované segmenty. Společnosti podnikající v tomto odvětví musí dosahovat alespoň základních standardů nákupní zkušenosti. Ta se díky pokročilým technologiím stává více zaměřená na unikátní preference j...

Internet věcí přináší nové možnosti i zjednodušení také do logistiky

Velkou výhodou technologií na bázi internetu věcí je větší jednoduchost nasazení i provozu. Do logistiky to přináší nové možnosti a jejich širší využití než dříve. Například sledování podmínek skladování a transportu zboží, ale třeba i digitální plom...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1