fb

Banky a finanční organizace

Exluzivní partner sekce

PSD2 byla v inovaci online bankovnictví krokem vedle

Nová směrnice PSD3 napravuje její chyby

Zvýšit bezpečnost v online placení, zpřístupnit fintechům účty zákazníků skrze API, změnit svět digitálního bankovnictví – to byl smysl směrnice PSD2, kterou Evropská unie uvedla v platnost teprve nedávno. Po čtyřech letech se ale karta obrací a přic...

Fintech

Finanční instituce v digitální éře

Očekávání uživatelů a výzvy starých systémů

V dnešní době plné inovací čelí finanční instituce výzvám spojeným s potřebou přizpůsobit se rychle měnícím se očekáváním moderních klientů. S nástupem digitální éry se mění nejen samo­tný přístup k finančním službám. Nároky zákazníků na kvalitu a ry...

Nařízení o digitální provozní odolnosti (DORA)

Téměř před rokem přijala Evropská rada nařízení o digitální pro­voz­ní činnosti neboli Digital Operational Resilience Act (dále jen „Nařízení“ nebo také „DORA“). Nařízení je zá­sad­ní iniciativou EU v oblasti digi­tál­ní provozní a kybernetické odoln...

AI ve službách udržitelného reportingu

Hodnocení Scope 3 emisí v bankovním sektoru

Bankovní sektor se neustále adaptuje na rostoucí požadavky udržitelnosti a transparentnosti. Zvláštní pozornost je věnována Scope 3 emisím, které zahrnují všechny nepřímé emise spojené nejen s operacemi společnosti, ale také s jejími investičními a f...

Umělá inteligence vygeneruje falešnou občanku za pár sekund

Jak nenaletět podvodníkům?

Umělá inteligence prošla za poslední rok překotným vývojem – a kromě pozitivních výstupů se v souvislosti s AI začínají objevovat i první nega­tiva. S pomocí AI snadno vygeneru­jete falešný průkaz totožnosti, kte­rý je k nerozeznání od oficiálního do...

Jak rozložit banku a znovu ji složit v cloudu

V porovnání s dalšími obory za­čala v ban­kov­nic­tví cloudi­fi­ka­ce poměrně pozdě. Má to samo­zřej­mě svůj důvod, protože v tomto oboru je nutné inovace pečlivě vyvažovat s bezpeč­ností a spo­lehlivostí. Navíc si přenos banky do cloudu žádá skutečn...

Čím víc platebních metod máš, tolikrát jsi e-shopem

Čeští e-commerce hráči chtějí do zahraničí, dveře jim otevře důraz na lokálnost

Svět elektronického obchodu je bez hranic a zdá se, že si to začínají uvědomovat už i čeští zástupci e-commerce. Aby mohli snadno expandovat do zahraničí, musí především zajistit pro své zákazníky bezproblémový, pohodlný a bezpečný nákup s možností v...

Nová generace platebních řešení se hlásí o slovo

Jaké výhody nabízí A2A platby?

Změna je nevyhnutelná. Platební odvětví se připravuje na svět bez plastových karet. Příchod otevře­ného bankovnictví si vyžádal změnu tradičního retaliového bankovnictví. Znamenal totiž přerod od uzavřeného modelu platebních služeb k větší konku...

Co můžou okamžité platby přinést klientům a obchodníkům?

Okamžité platby jsou novým standardem převodu finančních prostředků v tuzemsku i ve většině zemí eurozóny. To přináší nové možnosti a modely chování nejen v osobním životě, ale i v komerční sféře. Jaký konkrétní dopad můžou mít SEPA Instant Payments ...

Streamovací platformy mění české bankovnictví i e-shopy

Společnosti dnes kvůli zajištění kvalitních služeb a hladkého chodu online aplikací často potřebují, aby jejich data byla neustále v pohybu. I proto je v oblasti IT na vzestupu tzv. event-driven integrace, která s využitím kvalitní streamovací platfo...

V digitalizaci služeb pro klienty mají české i slovenské pojišťovny závažné nedostatky

Kvalitní online servis je dnes pro zákazníky stále důležitější, což platí napříč odvětvími, samozřejmě včetně pojišťoven. Z průzkumu společnosti Trask ovšem vyplynulo, že největší pojišťovny na českém a slovenském trhu mají v digitalizaci služeb pro ...

9 z 10 malých a středních firem zvažuje změnu banky kvůli nedostatečné nabídce nových platebních služeb

Obliba nových platebních metod, jako jsou okamžité platby, elektro­nické peníze, QR kódy, digitální peněženky nebo platby A2A, roste. Podle poslední studie společnosti Capgemini je podíl nových platebních metod na celkovém množství bezhotovostních tr...

Jak mohou obchodníci snížit transakční náklady?

Aktuální trendy v oblasti POS terminálů

V oblasti finančních technologií se inovace dlouhodobě nejvíce prosa­zují v sektoru plateb. Pla­tební prů­mysl prochází v posled­ních letech procesem digita­li­za­ce, který výraz­ně urychlila pan­demie a nárůst bez­hotovostních transakcí. V posledníc...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1