fb

Cloud a virtualizace IT

Paradox multicloudu

Rovnováha mezi flexibilitou a složitostí

Očekává se, že do roku 2023 bude 94 % velkých podniků využívat více různých cloudů, přičemž dnes prů­měr­ný podnik využívá osm clou­do­vých služeb od různých doda­va­te­lů. Výhody tohoto přístupu jsou dobře známé - větší výběr nejlepších služeb ve sv...

Seyfor

Důvody pro přechod do cloudu: flexibilita, bezpečnost, aktuální funkce, finanční úspory

Inzerce

Podle reprezentativního průzkumu společnosti Seyfor až 62 % českých firem aktivně nevyužívá cloudové služby. IT odborníci přitom předpovídají, že budoucnost firemní IT infrastruktury bude založena právě na nich....

Pět klíčových faktů o suverenitě dat

Jak zajistit, aby suverenita dat nestála v cestě vaší datové strategie

Data jsou nesmírně cenná pro všech­ny podniky a orga­ni­za­ce, jsou význam­ným výrob­ním pro­střed­kem v digi­tál­ní ekono­mi­ce a základním kamenem konkurenceschopnosti. Jejich hodnotu však určuje to, jak je mohou jejich vlastníci chránit a užívat....

Cloudová strategie 2023:

Standardizace, udržitelnost a provozování

O nevyhnutelnosti přechodu z klasických serveroven ke cloudovým řešením už téměř nikdo nepo­chy­bu­je. Otázkou je, jak k němu při­stou­pit? Faktorů je tolik, že se z nich při prvním pohledu může zatočit hlava – kritéria pro výběr dodavatele, typ a ro...

IT Systems 4/2023

Quo vadis, e-commerce?

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického r...

Bezpečnost zůstává jedním z největších problémů při zavádění kontejnerů

Přestože je Kubernetes stále rela­tiv­ně mladou tech­no­lo­gií, v posled­ních několika letech se míra jejího nasa­zo­vá­ní prudce zvýšila a tato plat­for­ma pro orche­stra­ci kontej­ne­rů se stala základním kamenem mnoha iniciativ digitální transform...

Příběh o (ne)bezpečnosti cloudu

Povím vám příběh o cestě do cloudu, který je sice smyšlený, ale mnozí z vás v něm možná poznáte své vlastní zkušenosti. Začněme jako v pohádce......

Deset nejčastějších chyb při tvorbě cloudové strategie

Dobrá cloudová strategie by měla být krátkým a snadno pou­ži­tel­ným doku­men­tem, který se skládá z deseti až dvaceti stran nebo slajdů. Kromě toho by motorem cloudové stra­te­gie a vodítkem pro ty, kteří ji budou imple­men­to­vat, měla být obchodní...

QNAP

Jak vytvořit agilní IT infrastrukturu?

Nahraďte specializovaný hardware softwarově definovanou platformou QNAP

Vybudovat a spravovat firemní IT infrastrukturu je velmi náročný úkol. Je potřeba nakoupit spoustu specializovaného síťového hardwaru a zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří ho nainstalují a budou ho spravovat a udržovat. Velkou výzvou ...

Jak překlenout propast mezi nápadem a jeho realizací?

Sedm způsobů, jak může multicloud pomoci v realizaci inovací

Známý spisovatel sci-fi William Gibson jednou prohlásil: „Budoucnost už nastala. Pouze není rovnoměrně rozložená.“ Úžasné inovace se dějí všude kolem nás, ale nedochází k nim konzistentně. Podniky usilují o to, aby byly inovativní, aby si udržo­va­ly...

Jaké největší výzvy čekají na firmy při zabezpečení cloudu

Trend posledních let je jasný, organizace stále častěji přechází na cloudovou infrastrukturu. A koronavirová pandemie vše ještě zrychlila. S nárůstem vzdálené práce potřebovaly společnosti poskytnout podporu a kritické služby svým zaměstnancům mimo k...

Cloudová vyspělost

Proč je dobré ji znát a jak ji určíte

Když se rozhodnete vytvořit cloudovou strategii a roadmapu, je důležité vědět, jak si aktuálně stojíte a kam byste chtěli dojít – potřebujete tedy znát svou aktuální a budoucí (chtěnou) cloudovou vyspělost. Co to obnáší a jak se to dělá?...

Po krůčcích do cloudu

Bez strategie a roadmapy vás brzy čeká velký náraz a několik skoků zpět

Cloud jsme si zvykli absorbovat po malých krůčcích a dnes už je jeho používání běžnou realitou. Ve firemním IT je však využívání cloudu velkou změnou a bez promyšlené strategie a pečlivé roadmapy nám časem hrozí náraz a několik skoků zpět. Ukažme si,...

Svět v oblacích

Clouduji, tedy jsem?

Je to nebez­peč­né a nemám to pod kon­tro­lou. Kdoví, kde jsou moje data. Je to zbyteč­ně drahé, mám to u sebe na serveru a fun­gu­je to stejně. Tako­vé­to odpo­vě­di ještě done­dáv­na býva­ly poměr­ně běžné a niko­ho moc nepře­kva­po­va­ly. Potom př...

Stanovení odpovědnosti za ochranu dat v rámci SaaS

Ochrana dat a záležitosti souvi­sející s dodržováním předpisů o ochraně dat vyžadují jasné vlastnictví v rámci organizace. V konečném důsledku je za vše zodpovědný ředitel IT, ale vzhledem k tomu, že potřeby podniků v oblasti IT a správy dat jsou stá...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1