fb

Cloud a virtualizace IT

QNAP

Jak vytvořit agilní IT infrastrukturu?

Nahraďte specializovaný hardware softwarově definovanou platformou QNAP

Vybudovat a spravovat firemní IT infrastrukturu je velmi náročný úkol. Je potřeba nakoupit spoustu specializovaného síťového hardwaru a zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří ho nainstalují a budou ho spravovat a udržovat. Velkou výzvou ...

Jak překlenout propast mezi nápadem a jeho realizací?

Sedm způsobů, jak může multicloud pomoci v realizaci inovací

Známý spisovatel sci-fi William Gibson jednou prohlásil: „Budoucnost už nastala. Pouze není rovnoměrně rozložená.“ Úžasné inovace se dějí všude kolem nás, ale nedochází k nim konzistentně. Podniky usilují o to, aby byly inovativní, aby si udržo­va­ly...

Jaké největší výzvy čekají na firmy při zabezpečení cloudu

Trend posledních let je jasný, organizace stále častěji přechází na cloudovou infrastrukturu. A koronavirová pandemie vše ještě zrychlila. S nárůstem vzdálené práce potřebovaly společnosti poskytnout podporu a kritické služby svým zaměstnancům mimo k...

Cloudová vyspělost

Proč je dobré ji znát a jak ji určíte

Když se rozhodnete vytvořit cloudovou strategii a roadmapu, je důležité vědět, jak si aktuálně stojíte a kam byste chtěli dojít – potřebujete tedy znát svou aktuální a budoucí (chtěnou) cloudovou vyspělost. Co to obnáší a jak se to dělá?...

Po krůčcích do cloudu

Bez strategie a roadmapy vás brzy čeká velký náraz a několik skoků zpět

Cloud jsme si zvykli absorbovat po malých krůčcích a dnes už je jeho používání běžnou realitou. Ve firemním IT je však využívání cloudu velkou změnou a bez promyšlené strategie a pečlivé roadmapy nám časem hrozí náraz a několik skoků zpět. Ukažme si,...

Svět v oblacích

Clouduji, tedy jsem?

Je to nebez­peč­né a nemám to pod kon­tro­lou. Kdoví, kde jsou moje data. Je to zbyteč­ně drahé, mám to u sebe na serveru a fun­gu­je to stejně. Tako­vé­to odpo­vě­di ještě done­dáv­na býva­ly poměr­ně běžné a niko­ho moc nepře­kva­po­va­ly. Potom př...

Stanovení odpovědnosti za ochranu dat v rámci SaaS

Ochrana dat a záležitosti souvi­sející s dodržováním předpisů o ochraně dat vyžadují jasné vlastnictví v rámci organizace. V konečném důsledku je za vše zodpovědný ředitel IT, ale vzhledem k tomu, že potřeby podniků v oblasti IT a správy dat jsou stá...

Inovační architektura jako cesta k úspěšné digitální transformaci

Motorem obchodního růstu jsou v dnešní době hlavně vyspělé techno­logie, které výrazně ovlivňují schop­nost firem přežít v rychle se mění­cím obchodním prostředí. Exekutivci ale nemohou každý rok financovat další velký transformační projekt. Často se...

Analýza IT rozpočtů předpovídá ještě rychlejší přechod do cloudu

Ať už plánujete zůstat u svého stávajícího řešení ERP, nebo hledáte nový systém, může vás čekat jedno z nejdůležitějších rozhodnutí – zda zvolit cloudové řešení, nebo insta­la­ce řešení na lokálních serverech. Při rozho­do­vá­ní by mohlo být užitečné...

Jak uspět v cloudu

Pět pravidel pro úspěšnou migraci vašich podnikových systémů

Cloud je v současné době velmi sklo­ňo­va­né slovo v oblasti IT a řada podniků volí cestu cloudu s ohledem na jeho očekávané a proklamované přínosy. Ty zpravidla bývají shrnuté do slůvek Time to Value aneb dosa­že­ní výsledku v kratším čase. Pojďme s...

Exit strategy

Odcloudnění aneb Exit strategie jako součást migrace do cloudu

Do roku 2023 bude podle analytiků Gartner 40 % všech podnikových agend nasazeno v infrastruktuře cloudu (IaaS, SaaS) nebo ve službách služeb cloudových platforem (PaaS, ITaaS). Přitom ještě v roce 2020 to bylo pouze 20 %. Podnikový svět se bez výhod ...

ERP budoucnosti

Přesun do cloudu není o snižování nákladů

Podnikání v současné době čelí neustále novým výzvám. Vysoký důraz se proto klade na fle­xi­bi­li­tu, tedy porozumění tomu, co se děje kolem, a schopnost velmi rychle na nastalé změny rea­go­vat. Mysleli jsme si, že koro­na­vi­ro­vá pandemie byla tou...

ERP v cloudu

Bezpečnost až na prvním místě

Všechny firmy za sebou mají složité období několika covi­do­vých vln. A ať už se s touto zku­še­nos­tí vyrovnaly lépe či hůře, jedno měly a mají společné: životní nutností se pro ně stal bezpečný přístup k jejich firemním datům....

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1