fb

CRM systémy

Exluzivní partner sekce
Do what is right, not what is easy

Personalizovaný obsah díky generativní AI

Nová meta marketingu vyžaduje morální kompas

Přiznejme si, že oblast marketin­gu může být velmi komplikovaná, protože spotřebitelé se utápějí v záplavě různorodého obsahu. V tomto vysoce konkurenčním a rychlém digitálním světě se personalizace stává zbraní pro značky, které chtějí zaujmout a po...

IT Systems 1-2/2024

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

Inzerce

V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění z...

Chatbot. A kam s ním?

O chatbotech toho bylo v posled­ních měsících díky uvolnění ChatGPT napsá­no hodně. Řada lidí tak má ales­poň základní před­sta­vu, co to takový chatbot je. Není ale chatbot jako chatbot a také praxe je jiná než jen zkušební kon­ver­za­ce s některým ...

Špatně navržení a nedostatečně připravení chatboti mohou stát firmy přízeň zákazníků

Neexistuje špatný voicebot a chat­bot. Existuje jen neadekvátní imple­men­ta­ce a nedostatečná péče o jejich vývoj a údržbu. V posledních letech se stále více společností obrací k auto­ma­ti­zo­va­ným sys­té­mům komu­ni­ka­ce, aby zlepšily své služby...

7 tipů jak vybrat vhodný CRM systém

Systémy řízení vztahů se zákazníky (CRM) jsou klíčovými nástroji pro všechny moderní firmy i pod­ni­ka­te­le, které chtějí efektivně spravovat své vztahy se zákazníky. Výběr toho nejlepšího systému je velkým rozhodnutím, které může ovlivnit celou vaš...

IT hraje klíčovou roli ve zvýšení efektivity obchodníků a zlepšení vztahů se zákazníky

Potřebují obchodní týmy v roce 2023 IT podporu? Odpověď zní jednoznačně ano. Je ale potřeba vědět, co vaši obchodníci vlastně potřebují – a tím je nejčastěji úspora času a mobilita. IT podpora by se proto měla soustředit na digitalizaci obchodních pr...

Zaměstnanci call center zatím kvůli umělé inteligenci o práci nepřijdou

Umělá inteligence (AI) se sice v call centrech prosazuje stále výrazněji, podle expertů však v současnosti živé operátory plnohodnotně zastoupit nedokáže. AI může být skvělým nástrojem pro řešení rutinních klientských požadavků či v rámci analytické ...

Konverzační voiceboti firmy lákají, ale s jejich nasazením většinou vyčkávají

Výzkum společnosti Coworkers.ai mezi českými a sloven­ský­mi firmami potvrdil, že konver­zač­ní voiceboti firmy lákají. Více než polovina oslo­ve­ných firem uvedla, že považuje kon­ver­zač­ní voiceboty za vhodné řešení komu­ni­ka­ce se svými zákazník...

CRM na low-code platformě

Nová generace řešení pro efektivní řízení vztahů se zákazníky

Mezi firmami dnes přirozeně roste poptávka po zakázkových aplikacích, ale svět IT se v sou­časnosti potýká s nedostatkem IT odborníků nejen v tuzemsku, ale i celosvětově. Naštěstí lze nyní nedostatek lidských kapacit snadno nahradit stále rostoucím t...

Tři způsoby, jak generativní umělá inteligence změní zákaznickou podporu

Organizace poskytující služby zákazníkům dnes svádějí nelehký boj. Servisní agenti se každodenně potýkají s případy, kdy jsou zákazníci frustrováni nekonečnými čekacími dobami. Často se tak stává, že agenti díky vysoké vytíženosti řeší současně probl...

Zákaznickou zkušenost přebírají do rukou technologie

Vynechání lidského faktoru nemusí mít dopad na kvalitu odbavení zákaznického požadavku

Digi­ta­li­za­ce nabírá na obrát­kách na­příč celým spektrem profesí. Vidíme to každý den na pop­táv­ce po CRM řešení, která za pos­led­ních 20 let nikdy nebyla vyšší. CRM systém v kombi­na­ci s automatizací dokáže přinést skvělou zákaznickou zkušeno...

Digitální identita: jak z ní vytěžit co nejvíce

Nová éra zákaznické zkušenosti je na dosah ruky

Jednoduchost, přehled, win-win mezi zákazníkem a obchodníkem. Digitální identita se zdá jako základní kámen moderní zákaznické zkušenosti. Po zadání spojení „digitální identita“ do vyhledávače ale získáte celou řadu různorodých odpovědí. Co znamená, ...

Přichází éra inteligentního CRM

Systémy pro řízení vztahů se zá­kaz­ní­ky (CRM) vždy primárně slouži­ly k aktivní tvorbě a udržování dlou­ho­do­bě prospěšných vztahů se zá­kaz­ní­ky. Proto alfou a omegou pro CRM byla vždy data. Většina z nich byla z interních systému nebo zadaná ru...

Nejčastější chyby při zavádění CRM

Moderní systémy určené k řízení vztahů se zákazníky (CRM) dnes nabízí širokou škálu funkcí. Zatímco některé společnosti ho používají k sledování svých potenciálních zákazníků, jiné pro automatizaci marketingu a služeb a ty nejlepší pro kompletní a ef...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1