fb

Trendy ICT

Budoucnost nakupování v éře digitálních technologií a sociálních médií

Sociální sítě, mobilní aplikace, samo­obslužné prodejny nebo kamenné obchody obsluhované roboty. Takto by mohlo do budoucna vypadat na­kupování v éře generace alfa. Jde o děti, které se narodily po roce 2010 a které preferují odlišný styl komuni­kace...

Jak sestavit digitální tým?

Digitalizace se dnes týká praktic­ky všech firem a organizací napříč Českem. Pro její úspěch však zdaleka není důležitá jen dobře zvolená technologie, ale hlavně složení digitálního týmu, který má celý projekt na starost. Kolik lidí do něj zařadit? J...

Headsety jako HTC VIVE XR Elite umožňují kombinovat virtuální prvky s reálným světem. Zdroj: archiv HTC

Stav a trendy využití XR v profesionální sféře

Virtuální realita se osvědčila ve výrobě, výzkumu zákaznického chování i výcviku zaměstnanců. A nyní přichází nová vlna. Takzvané XR totiž rozšiřuje pojem o rozšířenou (AR) a smíšenou realitu (MR). Širší definice zahrnuje i integraci reálného světa s...

Hybridní datová úložiště jsou modelem budoucnosti

Rajiev Rajavasireddy je viceprezidentem produktového managementu ve společnosti Pure Storage, která je lídrem v oblasti řešení pro ukládání dat. Letos v únoru byl pověřen vede­ním jejího pražského vývojového centra a při této příležitosti jsme mu pol...

Robert Fárek

Nesmíme v Česku zůstat pozadu v aplikaci umělé inteligence

říká Robert Fárek, ředitel a předseda představenstva společnosti ITeuro

Robert Fárek stojí v čele ostravské softwarové a konzultační firmy ITeuro, která se specializuje na IT řešení pro výrobní firmy a je předním českým partnerem mezinárodní softwarové společnosti Infor. Sešli jsme se, abychom probrali aktuální trendy v ...

IT v roce 2024: Na co se připravit?

Průzkum Capgemini předpovídá rozmach cloudu a další rozšíření umělé inteligence

Společnost Capgemini nám poskytla výsledky průzkumu realizovaného v německy mluvících zemích, které jsou velmi provázané s naší ekonomi­kou, a proto z něj lze čerpat doporučení i pro české podniky. Průzkum ukázal rostoucí význam využití umělé intelig...

Jak umělá inteligence mění trh podnikových úložišť dat

Umělá inteligence (AI) dlouho představovala technologii s obrovským, ale nevyužitým potenciálem. V loňském roce se to ale změnilo – především díky investici společnosti Microsoft ve výši 10 miliard dolarů do OpenAI a strategickým iniciativám společno...

Letos už AI zvládne optimalizovat náklady i naplánovat vánoční večírek

Korporáty, startupy, instituce i oby­čej­ní lidé – těm všem umělá inteli­gen­ce loni začala měnit život. Firmy začaly masivně využívat nástroje gene­ra­tiv­ní AI nebo inteligentní voiceboty. Asi není nikdo, kdo by si nevyzkoušel dopisovat s ChatGPT. ...

Víte, co je IC leadership?

České technologické společnosti nemají jednotnou terminologii

Skvělí vývojáři softwaru mohou narazit na strop v kariérním růstu, pakliže jednoho dne nepřijmou manažerskou roli, nezačnou řídit lidi a v zásadě přestanou programovat. Co když ale po této cestě netouží a chtějí být opravdu specializovanými a skvělým...

5 nejvýznamnějších technologických trendů v roce 2024 a dalších letech

Uplynulý rok opět ukázal rostoucí význam technologií. V roce 2023 se pojmy jako GenAI, kybernetická bezpečnost, data a multicloud staly součástí našich každodenních rozhovorů a připravily půdu pro ještě dynamičtější rok 2024. V letošním roce bude klí...

Vyšší produktivita díky kopilotům

Mo­hou ko­pi­lo­ti reál­ně zvý­šit pro­du­k­ti­vi­tu za­­měst­­nan­­ců a zrych­lit inter­ní pro­ce­sy? Je to spí­še mar­ke­ting v rám­ci vše­obec­né AI bu­bli­ny, ne­bo už jsme ve fá­zi reál­ných pří­no­sů? A po­kud ano, ku­dy ve­de správ­ná cesta?...

AI

Umělá inteligence nejlépe poslouží těm, kteří v posledních letech v digitalizaci nezaspali

ChatGPT změnil náš pohled na technologie a přitáhl pozornost k doposud opomíjené, ale rapidně se rozvíjející technologii velkých jazykových modelů a generativní umělé inteligence. Rychlost změn na poli umělé inteligence v posledních dvou letech by ná...

Co může stát za neúspěšnou digitalizací?

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly

Digitalizace je dnes v módě a prakticky všechny firmy se snaží digitalizovat, co se dá, nebo to aspoň mají v plánu. Netýká se to jen podnikatelského sektoru, ale v podstatě celé společnosti, včetně státu nebo neziskového sektoru. Rozhodně však digita...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1