fb

Trendy ICT

Technologie budou hnací silou změn

Technologické předpovědi pro rok 2022 (a následující)

Evropa není sama, kdo prochází změnami, jaké předchozí generace nezažily. Málokdy se stane, že si pustíte zprávy a neuslyšíte o problémech v mezinárodním obchodu, bezpečnosti, politických vztazích nebo protipandemických opatřeních. To jsou události, ...

Kamery s funkcí rozpoznávání SPZ

Automatickým zdvihem závory přínosy zdaleka nekončí

Inzerce

Když se řekne rozpoznávání SPZ, většině řidičů se jako první vybaví pokuta za rychlou jízdu nebo za průjezd na červenou. Schopnost přečíst poznávací značku a správně jí přiřadit ke konkrétnímu automobilu ale ocení i firmy při evidenci vozového park...

SDx je univerzální odpovědí na rostoucí požadavky digitalizace

SDN, SDA, SD WAN, IBN, VDC, digitální transformace, orche­s­t­ra­ce či automatizace. V posled­ních letech jsou správci síťové infra­struktury bombardovaní množstvím nových pojmů navázaných na různá řešení výrobců v klíčovém tématu dnešní síťařiny zas...

Virtuální realita si nachází cestu i do finančního odvětví

To, že virtuální realita nachází uplatnění v řadě tech­nic­kých odvětvích už nikoho nepře­kva­pí. Samo­zřej­mos­tí je dnes i v oblasti vzdě­lá­vá­ní a zábavy. Co si však jen málo­kdo dokáže před­sta­vit je přínos vir­tu­ál­ní reality pro finan­ční se...

Inkluzivní přístup webů změní internet k lepšímu, tak jako snížené obrubníky odstranily bariéry ve fyzickém světě

Ve veřejném prostoru existuje celá řada detailů, které mají jediný úkol – usnadnit život lidem s postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Tam, kde byla pouze schodiště, vznikají nájez­do­vé rampy a elek­tric­ké plošiny. Na přechody pro chodce jsou u...

Low-code platformy zjednodušují firmám digitalizaci i nad robustními podnikovými systémy

Většina firem střední a větší velikosti má první kroky směrem k digitalizaci a automatizaci již za sebou. Obvykle tyto snahy spo­čí­va­ly v nasazení velkých řešení, typic­ky ERP systémů od mezinárodních technologických společností SAP, Oracle, Micros...

OL1000ERTXL2U

Napájení pod kontrolou

aneb Jak se nespálit při realizaci záložních systémů

Co na nasazování UPS ve sku­teč­ných pod­mín­kách říkají sami zákaz­ní­ci a čeho se obávají imple­men­tač­ní partneři? A jaké jsou možnosti pro man­age­ment UPS? Vyzpovídali jsme pro­fe­si­o­ná­ly slo­ven­ské spo­leč­nos­ti TCX, která se zabývá integ...

Sedm trendů IT v roce 2022

Vše se bude točit kolem využití dat

Pokračující pandemie loni dál posilovala hned několik klíčových megatrendů v IT. Firmy si ověřily, že i do budoucna musí počítat s hybridními pracovišti a částečným fungováním ve virtuálním světě, školy dál zařazovaly distanční výuku a na dálku se kr...

Vyrobte si elektřinu, kterou vám nezdraží

V dnešní době se v různých pádech skloňuje energetická nezávislost. Je to logické – ze všech stran slyšíme o krizi, která energie, běžně do­stup­né v „systému“, zdražuje. Čím víc lidí bude do budoucna ener­ge­tic­ky sobě­stač­ných, tím lépe. Takže co...

Jakým směrem se bude nadále vyvíjet hybridní model práce?

Hybridní pracovní model se ve firmách zabydlel a prav­dě­po­dob­ně tam zůstane i v post­pan­de­mic­kých dobách. Jak se bude „hybrid“ vyvíjet dál a co nového přinese zaměstnancům, týmům a firmám? Trendy v oblasti práce na dálku stojí za to sledovat, z...

Středobodem vývoje retailu jsou technologie

Digitální transformace v malo­ob­cho­dě již dříve způsobila revoluci ve všech částech procesu – od správy zásob, práce se zbožím, školení, až po marketing, zákaznickou podporu a věrnostní programy. Další metou digitalizace retailu je nabídnout zákazn...

Digitální suverenita bude určující pro vývoj Evropy v příštím desetiletí

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové žijeme v „digitálním desetiletí“. Těchto deset let bude určujících pro náš digitální svět – dočkáme se radikálních změn ve způsobu, jakým pracujeme, učíme se a žijeme. Jedním z důsledků je exp...

Future of Work

Nové technologie mění způsob práce ve všech odvětvích

Všechny aspekty práce lidí i provozu organizací se rychle vyvíjejí. Jejich evoluci pohánějí technologie třetí platformy, jako jsou cloud computing nebo mobilní zařízení, a umocňují nepředvídané situace s významnými dopady, kterou byla a stále je pand...

EU připravuje novelu směrnice o energetické účinnosti

Data a energie budou muset začít spolupracovat

V Evropské unii se čím dál hlasitěji hovoří o klimatických změnách a současně o stále důležitější roli technologií v naší společnosti. Věnuje se proto velká pozornost tomu, jakým způsobem funguje informační a technologický průmysl (ICT) – a především...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1