fb

Trendy ICT

Kam směřuje správa digitálního obsahu?

Od těžkopádného WordPressu k headless CMS

Spou­s­ta zejmé­na menších firem při výběru plat­for­my pro své webo­vé strán­ky volí jed­no­du­chou cestu, kterou je vytvořit web na open source plat­for­mě Word­Press. Je to poměr­ně snad­né a zvlád­ne to i méně tech­nic­ky zkušený člověk. WordPres...

IT Systems 1-2/2024

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

Inzerce

V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění z...

M3

Jak přechod Apple na procesory ARM ovlivňuje vývojáře?

Apple učinil v posledních letech zá­sad­ní krok vpřed v oblasti hardwaru, a to přechodem na vlastní Mx čipy založené na ARM archi­tek­tu­ře. Ten­to přechod před­stavuje revoluci ne­jen v hardwaru, ale má také vý­znamný dopad na vývojáře a celý ekosys...

Trendy v oblasti zálohování a řízení elektrického napájení

UPS jako nepostradatelný bezpečnostní prvek, požadavky na úspory i ekologii

Před koncem roku tradičně mapujeme aktuální trendy ICT ve spolupráci s experty v jednotlivých oblastech, shrnujeme uplynulé období a zjišťujeme jejich výhledy na rok následující. Ohledně tématu zálohování a řízení elektrického napájení jsme letos opě...

Trendy digitalizace v roce 2024

„Návrat“ k digitalizaci procesů

Po období digitalizace komunika­ce se vracíme k intenzivní digitalizaci firemních procesů. A to i díky nástupu umělé inteligence a low-code vývoje....

Wojciech Furmankiewicz

Vyzýváme zákazníky k inovacím

říká Wojciech Furmankiewicz, regionální ředitel divize Technology & Solutions společnosti Red Hat

Na nedávné konferenci Red Hat Summit Connect 2023 v Praze jsme měli možnost hovořit s Wojciechem Furmankiewiczem, šéfem divize Technology & Solutions pro region CEE v Red Hatu, o některých problémech, které se pravidelně objevují v komentářích na tém...

AI

Demokratizace AI, multicloudové edge platformy a zero trust budou podle Dellu hlavními trendy IT pro rok 2024

Společnost Dell Technologies zve­řej­ni­la předpovědi pro rok 2024, které vypracoval John Roese, její globální techno­lo­gic­ký ředitel, a které zdů­raz­ňu­jí nové trendy, jež budou formovat odvětví infor­mač­ních technologií v následujících letech....

Digitalization

Výběr partnera pro digitální transformaci

Digitální transformaci řeší dnes firmy a organizace napříč praktic­ky všemi segmenty ekonomiky. Vzhledem k nedostatečné­mu počtu interních IT pracovníků i jejich zkušeností je při projektech digitální transformace častou volbou spolupráce s externím ...

AI

Redefinujme pojem „systémy nové generace“

Trendy v podnikovém IT na příštích pět let

V příštích pěti letech můžeme díky umělé inteligenci čekat vývoj oblasti podnikových systémů, který bude měřitelný s pokroky, které jsme do­sáhli za posledních dvacet let. Není tedy divu, že lidé mluví o revoluci. Obzvláště generativní AI a velké jaz...

Od vývojářů k softwarovému inženýrství

Tech­no­lo­gic­ké změny ve způsobu vývoje a provozu ban­kov­ních sys­té­mů, aplikací a služeb si žádají nejen nové znalosti, ale také cel­ko­vou změnu přístupu. Ná­sle­du­jí­cí člá­nek popisuje, jak se tato změna projevila ve vývojovém oddělení České...

Nenechte si ujet vlak

Přehled aktuálních trendů v technologické transformaci firem

Současné podnikatelské prostředí je u nás i ve světě charakterizo­vané dynamickými změnami prostředí, technologickým rozvojem, novými regulatorními požadavky i řadou příležitostí. To motivuje a tlačí zejména malé a střední podniky k přehodnocení trad...

Roman Žák

Digitalizace není jednorázový projekt...,

říká Roman Žák, předseda dozorčí rady společnosti Aimtec

Roman Žák je jedním ze zaklada­telů společnosti Aimtec, která se již více než 25 let věnuje digitální transfor­maci výrobních podniků. Ze své role předsedy dozorčí rady společnosti dohlíží na naplňování její dlouhodobé vize a strategie. Věří, že zákl...

Cloudová řešení na míru jako nový byznysový fenomén

V posledních měsících a letech ros­te v podnikatelských kruzích obliba cloudu. Podle průzkumu softwarové společnosti SAP využívalo v roce 2022 alespoň jedno cloudové řešení dokonce 77 % českých firem. I přesto jsou potenciál a možnosti implemen­ta­ce...

Jak několikanásobně zrychlit inventuru majetku pomocí chytrých technologií

Inventury jsou pro firmy synonymem stresu a ztraceného času. Zaměstnanci místo své hlavní pracovní náplně obchází majetek s vytištěnou tabulkou a zdlouhavě hledají správnou židli nebo šanon. Někde se inventury táhnou i měsíce a zvyšuje se šance, že s...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1