fb

Trendy ICT

Digitální disrupce

Nová tvář, stejně neúprosné tempo

Pandemie Covid-19 dramaticky zvýšila rychlost, s jakou digitální technologie zásadně mění podnikání. Digitální transformace se dotýká téměř všech odvětví a přináší značné změny ve způsobu fungování mnoha organizací a průmyslových sektorů. Díky digita...

Digitalizace se nevyhýbá ani zemědělství

Využití IoT a chytrých systémů přináší úspory a lepší výnosy

Není tomu tak dávno, kdy zemědělci určovali množství srážek zachycováním deště do kalíšku a stav uskladněného obilí hlídali osobně. Nicméně digitalizace se nevyhýbá ani zemědělství a chytré systémy pracující na bázi IoT jsou stále vyhledávanější. Kon...

Trendy ve vývoji softwaru a hardwaru

Pokročilé techniky programování, online interakce, týmové programování a robot na testování

Praktiky v odděleních výzkumu a vývoje větších globálních vývo­jových týmu se neustále vyvíjejí dopředu. Za poslední dva roky ovlivněné covidovou krizí, která způsobila separaci lidí i celých týmů, došlo k významné změně fungování, kdy se většina výv...

DMARC a BIMI zajistí bezpečnost a důvěryhodnost značky

Sektor e-commerce za posledních několik let nebývale narostl. A s ním i e-mail marketing. E-mail je totiž stále nejvyužívanější komunikač­ní platfor­mou. Pokud má být rozesílka úspěšně doručena a doména firmy v bezpečí, je potřeba věnovat se nástrojů...

Pohled do budoucnosti IT

Než se zahledíme do budoucnosti IT odvětví, pojďme si říct, jak jsme na tom dnes a konkrétně u nás. Česká republika je totiž, co se týče IT, silnou lokalitou. Své pobočky má u nás řada mezi­ná­rod­ních firem, ale operuje tu i mnoho startupů a celkově...

České firmy plánují investovat především do digitalizace výroby, logistiky a zákaznické zkušenosti

České firmy očekávají změny na trhu a plánují na ně reagovat mimo jiné digitalizací. To vyplývá ze studie společnosti SAP založe­né na průzkumu Ipsos mezi dvěma sty vedoucími pracovníky ve firmách v České republice s více než padesáti zaměstnanci. 62...

Český trh ICT čeká v roce 2023 zpomalení růstu

Tuzemské výdaje na informační a komunikační technologie v roce 2023 meziročně vzrostou o 3,5 procenta. Zpomalení růstu přichází po dvou výdajově velmi silných letech. Důvody není třeba detailně rozebírat, zpomalení pravděpodobně čeká celou ekonomiku....

Farmacie zítřka je flexibilní, efektivní a založená na datech

Vysoká inflace, nedostatek čipů, bezpečností rizika nebo obrovské množství dat, která potřebujeme zpracovávat. Díky jasné strategii v oblasti digitalizace postavené na čtyřech pilířích se nám v Zentivě daří efektivně snižovat náklady, flexibilně inov...

Zvýšení lidskosti v e-commerce

Využijte zkušenosti z kamenných obchodů v e-commerce prostředí

Poslední dva roky vyhnaly nakupují­cí z obchodů před monitory, a to nejen při nákupech, ale i v dalších fyzických interakcích, kdy se lidé od sebe začali vzdalovat z důvodu růz­ných opatření či obav o svou bez­pečnost. Jak tedy vrátit základní obchod...

Jakub Štípek

Dotace na IT a digitalizaci podniků se naplno rozběhly

Dotace jsou pro celou řadu firem stále neznámou a mají za to, že určitě nejsou právě pro ně, a proto se o dotace ani nezajímají nebo nad nimi mávnou rukou, že se jedná o zbytečnou administrativní zátěž. Ačkoli za dotacemi stojí značné množství dokume...

Plánování rozšiřování výrobních, logistických kapacit pomocí nástrojů 21. století

Výstavba nových či rozšiřování stávajících průmyslových prostor představuje komplexní projekt, při kterém je třeba zohlednit množství různých kritérií. Rozhodnutí provedená během předimplementační fáze projektu tak mohou významně ovlivnit budoucí cho...

Trendy ve vývoji softwaru a hardwaru

Pokročilé techniky programování, online interakce, týmové programování a robot na testování

Praktiky v odděleních výzkumu a vývoje větších globálních vývo­jových týmu se neustále vyvíjejí dopředu. Za poslední dva roky ovlivněné covidovou krizí, která způsobila separaci lidí i celých týmů, došlo k významné změně fungování, kdy se většina výv...

Nové výkazy pro zelenou budoucnost EU

Revidovaná pravidla podávání zpráv o udržitelnosti CSRD

Od roku 2024 se budou na první firmy vztaho­vat pravidla vyplýva­jí­cí z nové Směrni­ce o podává­ní zpráv podniků o udržitel­nos­ti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Na jejím základě bude mít řada firem povinnost podávat zprávy o ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1