fb

Outsourcing IT

deloitte

Jak předcházet problémům outsourcingu ICT

ve fázích smluvního jednání, převodu a optimalizace

ICT outsourcing je specifický dlouhodobý vztah mezi klientem a poskytovatelem outsourcované služby (dodavatelem). Rozhodnutí pro zajištění dané služby formou outsourcingu a způsob nastavení outsourcingového vztahu tedy ovlivňuje klienta v dlouhodobém...

Outsourcing od A do Z

V minulém článku (Lesk a bída outsourcingu, IT Systems 3/2011) jsme si představili obecný pohled na outsourcing, jeho hlavní výhody, nevýhody, úskalí a přínosy. Cílem tohoto článku je představit základní souslednost aktivit, které přechod a realizace...

Rychlá příručka k outsourcingu ERP

Outsourcing, kdysi považovaný za záležitost velkých podniků, je nyní schůdnou alternativou pro společnosti všech velikostí, které usilují o efektivitu a chtějí se plně soustředit na svoje podnikání. Jednou z možností je outsourcing systému pro plánov...

Outsourcing IT služeb z pohledu dodavatele

Outsourcing je v období ekonomické recese, ale i konjunktury velmi skloňovaným slovem. Mnoho firem hledá, jakým způsobem udržet ekonomickou stabilitu a často se dostávají k otázce využití outsourcingu. Je to čistě obchodní rozhodnutí, které má vést ...

Lesk a bída outsourcingu IT

Outsourcing IT, neboli vyčlenění procesů zajišťujících běh informačních technologií v organizaci, je čím dál tím více diskutovaná technika, a bohužel také zaklínadlo, které má, dle některých, v rukou outsourcera sloužit jako spolehlivý tunel do rozpo...

Outsourcing firemního tisku

Díky digitálním technologiím již dávno nastala doba spojování procesu tisku a kopírování. Obecně navíc převládá trend, kdy kopií ubývá a tisků přibývá. Jak ale dostat náklady za tisk pod dlouhodobou kontrolu? Stále více firem různých velikostí vsází ...

Vybrané právní aspekty SLA

Zkratka SLA ani pojem service level agreement není nikde v českém právu definován, a možná i proto se lze s SLA setkat poměrně často, i když jde o běžné servisní smlouvy, jejichž principem je povinnost poskytovatele odstranit případné vady či provozn...

outsourcing bezpečnost IT

Úskalí spojená s outsourcingem bezpečnosti IT

Rozhodnutí, zda si nechat outsourcovat síťovou bezpečnost, se zdá být na první pohled velmi komplikované. Již samotné spojení slov bezpečnost a outsourcing se může zdát někomu nesmyslné, obzvláště pokud je bezpečnost vnímána jako strategická oblast m...

kompetence firmy

Role a kompetence firmy pro efektivní outsourcing

Outsourcing informačních a komunikačních technologií (ICT) převádí zodpovědnost za výkon funkcí zajišťovaných pomocí ICT na externího poskytovatele služeb ICT. Avšak ani v případě komplexního outsourcingu se firma, která outsourcuje, nemůže vzdát vše...

spolupráce s třetími stranami

Outsourcing a spolupráce s třetími stranami

Po rozhodnutí klienta vyčlenit správu a vývoj informačních systémů (IT) třetí straně následuje období přípravy spolupráce. Pro společnost, která tyto systémy doposud spravovala vlastními silami, jde o poměrně závažný zásah do jejího fungování. Navíc ...

outsourcing a obchodní procesy

Nebojte se outsourcovat

své obchodní procesy

Zkušenost s outsourcingem v oblasti IT má mnoho firem. Existuje však celá řada ucelených oblastí a obchodních procesů významných pro fungování společností, kde by většina z nich o jejich komplexním outsourcingu neuvažovala. Možná je to škoda....

Rozhodovací procesy a scénáře

pro ICT outsourcing

Při rozhodování o využití ICT outsourcingu v privátním i státním sektoru se velmi rychle vytvoří často nesmiřitelné tábory jeho zastánců a odpůrců. Tento článek shrnuje nejdůležitější procesy a fáze pro co nejobjektivnější rozhodovaní o rozsahu a f...

Outsourcing ICT

Proč jej někteří upřednostňují a jiní zatracují?

Na outsourcing informačních a komunikačních technologií, systémů a souvisejících služeb se názory různí. Setkal jsem se s celým spektrem názorů včetně obou extrémů, od úplného zamítání až po naprosté upřednostňování outsourcingu. Tyto přístupy býva...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1