fb

Energetika a utility

S&T

Chytré měření a řízení dodávek elektřiny

Naše spotřeba elektřiny neustále roste a nepochybně i do budoucna růst bude – stejně jako její cena. Také proto se vyplatí uvažovat o řešeních, která ...

Atos

Energetické tržiště na platformě SHAR-Q umožňuje obchodovat s elektřinou komukoli

Společnost Atos, která celý projekt koordinovala, vyvinula spolu s partnery z několika zemí platformu SHAR-Q. Jedná se v podstatě o aplikaci pro snadn...

Aquion

Práce na modelu vodovodní sítě

aneb je možné projektovat vodárenskou infrastrukturu snadněji?

Příspěvek se zabývá projektování vodovodních sítí včetně domovních přípojek pomocí modelu vodovodní sítě. Projektantovi to přináší rychlejší postup, p...

Enewi

Nová legislativa pro měření energií a její důsledky

Dne 11. prosince 2018 vešla v platnost směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnost...

Smart utility je oblast, která se rychle rozvíjí

díky kvalitnějším a dostupnějším technologiím

Internet věcí (IoT) – technologie, která zažívá poslední roky velký boom. Nejprve se o IoT pouze hodně mluvilo a plánovalo, nyní už máme k dispozici r...

ACREA CR

Retence zákazníků v utilitách

S liberalizací trhu s elektřinou od roku 2006 a trhu se zemním plynem od roku 2007 postupně vznikalo v České Republice konkurenční prostředí. Větší po...

Ing. Martin Staněk

„Neumím si představit rozvoj CROSS bez silné zpětné vazby od našich zákazníků…,“

říká Martin Staněk, zakladatel společnosti CROSS Network Intelligence

CROSS Network Intelligence (CNI) je relativně mladá a dynamická společnost, která vznikla v roce 2014 odštěpením od společnosti Sykora Data Center. CN...

Deloitte

Ochytřování kritických infrastruktur

Cesta ke smart grids

Začněme definicí: Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) rozumí prvek k...

DCIT

Nová rizika kybernetických útoků na energetické sítě

Důležité systémy energetických firem jsou součástí kritické infrastruktury státu, a to nejen podle nového zákona o kybernetické bezpečnosti, ale také ...

Dimension Data

Kontaktní centra 2.0 (3. díl)

Lead Management - kontaktní centrum jako generátor obchodních příležitostí

Klíčovým předpokladem pro podnikatelský úspěch je získání zákazníků a maximální vytěžení současných i budoucích obchodních příležitostí. Konkurence je...

Dimension Data

Kontaktní centra 2.0 (2. díl) - Web engagement v napojení na kontaktní centra

Boj o zákazníky – a to nejen v on-line prostředí – je stále tvrdší. Je proto s podivem, jak málo elektronické obchody a produktové weby využívají komp...

Gordic

Integrace Smart Meteringu a ERP systémů

šetří čas i peníze

Chytrá zařízení pro odečítání spotřeby energií ušetří ve spojení s informačním systémem peníze i čas. Sledovat spotřebu energií areálů, objektů a dalš...

IFS Slovakia

Jak vybírat systém AIM?

Zkratka AIM znamená Asset Information Management a do češtiny se tento výraz nejčastěji překládá jako správa informací o majetku. Jde o centralizovaný...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1