fb

Energetika a utility

Umělá inteligence se stává čím dál důležitější i v meteorologii a ta zase v energetice

Počasí bylo vždy zásadním faktorem při obchodování s energiemi. Ob­chod­ní­ci s energií vyžadují infor­ma­ce o před­po­vě­­dích, které podrobně popisují, kdy a kde se očeká­va­jí významné změny počasí. I drobná změna v modelu předpovědi může ovlivnit...

Chytrá řešení pro agregaci flexibility

Prakticky již 2 roky je možné v ČR dodávat služby pro regulaci sousta­vy ze zařízení, která nejsou geogra­ficky v jedné lokalitě a sdružovat je do tzv. agregačního bloku. Pokud z takovýchto zařízení složíte blok o výkonu alespoň 1 MW, můžete ho po pa...

Technologie stále více pronikají i do energetiky

Pomáhají efektivnějšímu provozu a úsporám

Technologický rozvoj vstupuje razant­ně i do oblasti energetiky. Je dnes klíčem k efektiv­něj­ší­mu naklá­dá­ní s energetickými zdroji, úspor­něj­ší­mu provozu a chytrému šetře­ní. Budoucnost chytrých, čistých a energeticky úsporných budov je bez nov...

Iotor

Měřím, tedy šetřím

Technologie internetu věcí pomáhají šetřit energie

Jakékoliv rozhodování je lepší provádět na základě faktů. Ve chvíli, kdy se zajímám o úspory v oblasti energií, je důležitou informací spotřeba. Ve chvíli, kdy ji začneme měřit častěji než měsíčně či ročně, dostaneme zajímavé informace o tom, kdy a j...

S&T

Chytré měření a řízení dodávek elektřiny

Naše spotřeba elektřiny neustále roste a nepochybně i do budoucna růst bude – stejně jako její cena. Také proto se vyplatí uvažovat o řešeních, která umožní spotřebu lépe měřit a řídit....

Atos

Energetické tržiště na platformě SHAR-Q umožňuje obchodovat s elektřinou komukoli

Společnost Atos, která celý projekt koordinovala, vyvinula spolu s partnery z několika zemí platformu SHAR-Q. Jedná se v podstatě o aplikaci pro snadné sdílení elektrické energie. Díky spolupráci 11 firem ze 7 evropských zemí tak vznikla platforma, k...

Aquion

Práce na modelu vodovodní sítě

aneb je možné projektovat vodárenskou infrastrukturu snadněji?

Příspěvek se zabývá projektování vodovodních sítí včetně domovních přípojek pomocí modelu vodovodní sítě. Projektantovi to přináší rychlejší postup, přesnější práci s minimem formálních chyb a větší pohodlí. Práce na modelu kombinuje několik dílčích ...

Enewi

Nová legislativa pro měření energií a její důsledky

Dne 11. prosince 2018 vešla v platnost směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Cílem těchto změn je dosažení energetické účinnosti ve výši 20% do roku 2020 a alespoň 32,5% do r...

Smart utility je oblast, která se rychle rozvíjí

díky kvalitnějším a dostupnějším technologiím

Internet věcí (IoT) – technologie, která zažívá poslední roky velký boom. Nejprve se o IoT pouze hodně mluvilo a plánovalo, nyní už máme k dispozici reálné komerční projekty a systémy. Největší potenciál IoT je v několika oblastech – smart cities, Pr...

ACREA CR

Retence zákazníků v utilitách

S liberalizací trhu s elektřinou od roku 2006 a trhu se zemním plynem od roku 2007 postupně vznikalo v České Republice konkurenční prostředí. Větší počty zákazníků začaly měnit dodavatele až v letech 2010 či 2011. Od té doby je pohyb na trhu celkem ž...

Ing. Martin Staněk

„Neumím si představit rozvoj CROSS bez silné zpětné vazby od našich zákazníků…,“

říká Martin Staněk, zakladatel společnosti CROSS Network Intelligence

CROSS Network Intelligence (CNI) je relativně mladá a dynamická společnost, která vznikla v roce 2014 odštěpením od společnosti Sykora Data Center. CNI rychle získala několik prestižních zákazníků zejména z oblasti telekomunikací a jejich okruh se ne...

Deloitte

Ochytřování kritických infrastruktur

Cesta ke smart grids

Začněme definicí: Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo záva...

DCIT

Nová rizika kybernetických útoků na energetické sítě

Důležité systémy energetických firem jsou součástí kritické infrastruktury státu, a to nejen podle nového zákona o kybernetické bezpečnosti, ale také podle již dříve vydaného krizového zákona. Provozování energetických systémů (výroba a rozvod elektř...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1