fb
IT Systems 7-8/2020 Energetika a utility 25. 9. 2020 9:10

Energetické tržiště na platformě SHAR-Q umožňuje obchodovat s elektřinou komukoli

AtosSpolečnost Atos, která celý projekt koordinovala, vyvinula spolu s partnery z několika zemí platformu SHAR-Q. Jedná se v podstatě o aplikaci pro snadné sdílení elektrické energie. Díky spolupráci 11 firem ze 7 evropských zemí tak vznikla platforma, kde mohou spolupracovat spotřebitelé s lokálními výrobci elektřiny a sdílet přebytky elektřiny z obnovitelných zdrojů a úložné kapacity akumulátorů. Zapojit se mohou malí výrobci i jednotlivé domácnosti, a nemusí mít zrovna solární panel na střeše.

SHAR-Q propojuje provozovatele obnovitelných zdrojů a úložišť elektřiny, majitele elektromobilů, provozovatele elektrických sítí i ostatní účastníky elektroenergetického trhu. „Na úrovni jednotlivých domácností umožňuje obchodovat s přebytky elektřiny, vyrobené například solárními panely na domě. Poskytuje propojení s odběrateli, kteří si touto levnou elektřinou mohou třeba dobít svůj elektromobil, stejně jako s komerčními subjekty či dodavateli elektrické energie, kteří mohou energii za dohodnutou cenu odebrat,“ vysvětluje princip platformy SHAR-Q Adam Kapala, Solution Architect ve společnosti Atos.

Na vývoji platformy SHAR-Q pracoval tým zhruba 30 specialistů z 11 firem v 7 evropských zemích více než 3 roky. Adam Kapala„Výsledkem je řešení, které, podobně jako třeba Facebook, propojuje vlastníky zdrojů elektřiny, majitele úložišť energie a spotřebitele s ostatními subjekty trhu s elektřinou. Tím se otevírá možnost obchodování s energií prakticky pro kohokoli, a k tomu je platforma SHAR-Q připravena na blížící se legislativní úpravy energetického zákona,“ upřesňuje Adam Kapala.

Na platformě SHAR-Q je možné vytvářet webové či mobilní aplikace, které pak, podobně jako sociální síť, propojují výrobce a odběratele elektřiny. V praxi si projekt vyzkoušela například skupina sousedů v Rakousku. Vytvořili lokální energetickou komunitu a prostřednictvím SHAR-Q si vzájemně sdíleli přebytky vyrobené elektřiny (ze solárních panelů na střechách, domácích elektráren apod.), aby si zajistili výhodnější ceny. Elektronické tržiště využívají i v Řecku a v Portugalsku. Řecký provozovatel regionální distribuční soustavy společnost HEDNO díky platformě SHAR-Q provozuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Propojila velké množství veřejných a domácích dobíjecích stanic, čímž se vyhnula potížím s přetížením elektrické soustavy. Solární laboratoř Enercoutim v Portugalsku se zaměřuje na výrobu a distribuci obnovitelné energie. Platforma SHAR-Q jí umožňuje sdílet skladovací kapacity a vytvořit nezávislou síť.

Projekt je financován Evropskou komisí, která na něj přispěla 4 miliony euro. Kromě technického rozvoje měl projekt SHAR-Q podporu a zastoupení významných evropských poradci v energetickém sektoru, jejichž podpora byla klíčová pro zajištění relevantnosti výsledků projektu v souladu s potřebami trhu. Tato skupina poradců vývojáře SHAR-Q v klíčových momentech směřovala tak, že výsledná platforma je orientovaná na reálné provozní prostředí tvořené nově vydanou evropskou energetickou legislativou.

Peer to peer concept

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1