fb

ERP systémy

Exluzivní partner sekce

Digitalizace výroby v roce 2021

Uplynulý rok udělal pro digitalizaci našich životů daleko více než všechny předešlé. Dokonce i ve školách, kde se věnovali informačním technologiím je...

Válečkový dopravník, ed system

V čem pomáhá informační systém Esyco Business obchodním a distribučním firmám již 20 let?

Inzerce

Systém Esyco využívají především obchodní nebo distribuční společnosti, pro které jsou zásadní správně nastavené a fungující procesy ve skladu a jejic...

Vítězem pandemie se stává cloudové řízení skladů

Uplynulý rok přinesl v důsledku pandemie zásadní změny v chování spotřebitelů, které se promítly do skladových procesů každé výrobní či obchodní spole...

Radosti a starosti při implementaci IT řešení na zelené louce

Nepříliš často se stane, že se projekt implementace komplexního informačního řešení odehrává ve fázi budování výrobního závodu na zelené louce. Jde te...

SCP

Kubernetes a OpenStack pod taktovkou [SCP] SafeDX Cloud Platform

Inzerce

Společnost SafeDX do­kon­či­la změny vy­plý­va­jí­cí ze změny vlast­nic­ké struk­tu­ry a pod kříd­ly glo­bál­ní­ho vý­rob­ce Fox­conn se plně za­mě­řu...

Dodavatelský řetězec podniku skrývá více příležitostí, než vlastní procesy

V minulém roce jsem prováděl analýzu ve strojírenské firmě s vypalovačkami, kovolisy, svařovacími pracovišti a montáží. Při prohlídce výroby, kterou v...

Marek Neumann

Parní lokomotivou moderní rychlovlak nedoženete...

říká Marek Neumann ze společnosti Asseco Solutions

O významu a přínosech digitalizace dnes slyšíme ze všech stran a ve všech odvětvích. V případě výrobních podniků dostala digitalizace dokonce i vlastn...

Martin Válek

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

Mnozí manažeři se zaměřují na zvyšování produktivity svých hlavních hodnototvorných procesů. Investují do rozvoje technologií, automatizují procesy, e...

Nákup 4.0 není jen marketingový trik, ale v Česku nemáme B2B nakupování ještě ani zautomatizováno

V posledních letech jsme všichni bombardováni produkty, jejichž názvům většinou rozumíme, ovšem jenom do té doby, než se za nimi objeví nějaká číslovk...

Iveta Chválová

Automatizace je cesta do budoucnosti

říká Iveta Chválová, ředitelka SAP Services

Obor podnikových služeb je relativně mladý. Za svou krátkou historii prošel poměrně dynamickým vývojem – od původního zaměření na podpůrné činnosti na...

Nejrozšířenější mýty o implementaci ERP systému

Nedejte se odradit a přistupujte k nasazení ERP systematicky

Na­sa­zo­vá­ní pod­ni­ko­vých in­for­mač­ních sys­té­mů (kon­krét­ně pak ERP sys­té­mů) je opře­de­no mnoha mýty. Což je škoda. Sou­čas­ná spo­le­čen­...

Firmy, které právě nyní investují do rozvoje IT, získají zásadní konkurenční výhodu

Před pár dny jsem měl telefonát s jedním z našich zákazníků a samozřejmě přišla řeč i na COVID-19. Když jsme se na aktuální situaci snažili dívat pozi...

Jak moc mrtvý je váš kůň?

Mrtvý ERP systém už dnes není možné tolerovat

Věta o důležitosti ERP systému bude rozdělovat firmy na dvě skupiny. Jedni vnímají ERP systém jako nástroj pro řízení firmy. To, co se v ERP děje, odp...

Firemní procesy bez integrovaného systému jsou pro Covid snadnou kořistí

Před časem jsem byl pozván do velké japonské firmy vyrábějící složité subsystémy do aut. Můj člověk se zajímal o SW pro TPV a nákup, a protože pracuji...

Pokročilá digitalizace a automatizace zajímá i české výrobce potravin

Průmyslová výroba potravin má celou řadu specifik z hlediska přísných norem a legislativy stejně jako náročnosti plánování a řízení. Některá oborová t...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1