fb

ERP systémy

Exluzivní partner sekce
PRECIOSA

Strojírny PRECIOSA úspěšně plánují a řídí výrobu s BERGHOF Adaptive

Společnost Strojírny PRECIOSA, patřící do koncernu PRECIOSA, a. s., má více než třice­ti­le­tou zku­še­nost v oblasti výroby jedno­ú­če­lo­vých strojů a sklář­ských forem. Stro­jír­na PRECIOSA je ser­vis­ním závo­dem zaji­šťu­jí­cím veš­ke­rou strojí...

Meet Up

Poslechněte si úspěšný příběh spojení ERP a APS v praxi

Inzerce

Co je potřeba k úspěšnému řízení strojírenské firmy z pohledu informačního systému? Jak si společnost Fermat poradila díky spojení ERP a APS s dobou plnou změn? Na tyto otázky odpoví setkání „Silné nástroje pro výrobu a její plánování“, které se usku...

Robert Fárek

Peníze investované do IT musejí mít reálný přínos

říká Robert Fárek, ředitel a předseda představenstva společnosti ITeuro

Robert Fárek stojí v čele ostrav­ské soft­wa­ro­vé a kon­zul­tač­ní firmy ITeuro od června 2022, kdy převzal pozici ředi­te­le společ­nos­ti a předse­dy před­sta­ven­stva po Petru Bohá­čo­vi. ITeuro je předním českým part­ne­rem mezi­ná­rod­ní softwa...

Technologické ERP trendy: kompozitní systémy, automatizace, simulace

S příchodem roku 2023 se poskyto­vatelé podnikových cloudových řešení snaží zaměřit hlavně na obchodní výzvy podnikových zákazníků, nejen na IT a technické vývojové týmy. Jak uvádí společnost Gartner ve své zprávě o strategických technologických tren...

IT Systems 9/2023

Data-Informace-Inovace

Inzerce

Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizac...

Vedoucím projektu implementace ERP systému nemůže být nováček

Možná to znáte. Vybrali jste ERP systém – nejvýkonnější „stroj“ ve firmě. Vybírali jste jej opravdu dlouho a pečlivě. Objeli jste reference, prověřili jste si dodavatele, systém i vlastní procesy. Všechno si to procesně pěkně sedlo a už se nemůžete d...

Jak vám ERP systém může pomoci v době dynamických změn?

Proč v době dynamických změn vůbec uvažovat o novém ERP systému? Podniky všech velikostí napříč obory u nás i po celém světě aktuálně čelí řadě výzev, které si žádají nemalé změny v jejich přístupu. Vyrovnávání se s následky pandemie, válečný konflik...

ERP budoucnosti se zakládá na špičkové UX

Čím příjemnější interní systémy jsou, tím více je lidé používají

V minulých desetiletích požadovali manažeři a uživatelé interních sys­témů pouze jednu vlastnost – funk­čnost. Se stále větší mírou digitali­zace a silnější konkurencí se tento trend mění. Zatímco u našich osob­ních zařízení a aplikací jsme v posledn...

ERP s vizí: Účinná pomoc v nejisté době

Firmy, to znamená uživatelé ERP systémů, to vskutku nemají jednoduché. Nejen že musí řešit zvyšující se ceny energií, nedostatek některých komodit a obecně nejistou ekonomickou situaci. K tomu připočítejme obecný nedostatek kvalifikované pracovní síl...

Role ERP systému při řízení šaržové výroby

Pokud porovnáme pracnost evi­dence zásob a rozpracovanosti bez šaržování a se šaržováním, zjistíme, že i při použití moder­ních technologií je šaržování pracnější. Spíše lze říci, že šaržo­vat bez podpory ERP systému je téměř nemožné. Proto je potřeb...

Miroslav Hampel

V automatizaci logistiky vidíme velkou příležitost

říká Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti KVADOS

Společnost KVADOS v letošním roce oslavila 30. výročí svého založení, a to v pozici lídra na trhu informačních systémů v České republice a na Slovensku. V čele týmu téměř dvou stovek odborníků stojí dodnes zakladatel firmy Miroslav Hampel. Požádali j...

Jak úspěšně zvládnout výběrové řízení na ERP systém

Pokud jste se ve firmě rozhodli, že nastal čas na implementaci nového ERP systému, zřejmě vás čeká výběrové řízení. Na jeho konci by mělo být vítězné duo jednak nejvhodnějšího systému pro vaši společnost, ale zároveň i dobrého implementačního partner...

ERP

Implementace nového ERP systému jako klíč k digitální transformaci firemních procesů

Implemen­ta­ce nového podniko­vé­ho informač­ní­ho systému (ERP) vyža­du­je velké množství práce a každá společnost si musí dobře rozmyslet, jestli se do takto rozsáhlého projek­tu pouštět a kdy. Tento náročný proces s sebou totiž nese řadu nástrah a...

Lze dodat komplexní ERP systém za pár měsíců?

Řešení pro plánování podniko­vých zdrojů (ERP) je pro většinu společností základem, který může přinést potřebnou digitali­zaci a automatizaci procesů. Přesto jsou transformace ERP stále časově náročné a složité a rozhodně patří mezi nejsložitější pro...

ERP

Nikdy není pozdě!

Jste připraveni na změnu a výběr podnikového ERP systému?

ERP systém integruje všechny pro­ce­sy potřebné k řízení společ­nos­ti. Před­sta­vu­je komplex­ní nástroj na řízení celé firmy. ERP systém umož­ňu­je prová­zá­ní a komu­ni­ka­ci mezi různými podni­ko­vý­mi oblastmi, což vede ke schopnosti systému pos...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1