fb

ERP systémy

Spojení AI a ERP ve výrobě

Od science fiction k chytrým výrobním továrnám

Výrobní průmysl využívá stále více digitální technologie ke zlepšení svých činností a k vyšší efektivitě provozu. Umělá inteligence (AI) se stává technologickou silou, která od základu změní podobu tohoto odvětví. Umělá inteligence se plynule začleňu...

PC Help

Online školení IS HELIOS iNuvio pro všechny uživatelské úrovně

PC HELP HELIOS Academy

Inzerce

Aby bylo možné svou práci vykonávat co nejlépe, nestačí znát pouze svou profesi, ale je také naprosto nezbytná dobrá znalost informačního systému v rámci svých pracovních povinností. Jedno bez druhého nedává příliš smysl a vede k frustraci zaměstnanc...

Robert Fárek

Nesmíme v Česku zůstat pozadu v aplikaci umělé inteligence

říká Robert Fárek, ředitel a předseda představenstva společnosti ITeuro

Robert Fárek stojí v čele ostravské softwarové a konzultační firmy ITeuro, která se specializuje na IT řešení pro výrobní firmy a je předním českým partnerem mezinárodní softwarové společnosti Infor. Sešli jsme se, abychom probrali aktuální trendy v ...

Co je třeba vědět o řízení dodavatelů a systémech SRM

Společnosti potřebují mít přehled o svých dodavatelích z mnoha důvodů. Globální sítě poptávky a dodavatelských řetězců přiroze­ně obnášejí problematiku vzdále­nosti, rozdílných kultur, časových pásem, tarifů, geopolitických podmínek a dalších výzev k...

Projektový management je klíčem k úspěchu při implementaci ERP systémů

Projektový managment hraje klí­čovou roli při implementaci sys­tému ERP – je nezbytný pro zajiš­tění úspěšného průběhu a dokon­čení celého projektu. Každá fáze tohoto procesu má svůj specific­ký význam a přispívá k úspěšné­mu dokončení celého projekt...

K dobrému ERP systému potřebujete i kvalitní podporu

Pokud jste zrovna ve fázi výběru nového informačního systému pro svou firmu, zvažujete různé aspekty budoucího řešení. Vyhodnotit byste přitom měli nejen kvalitu softwaru, ale i jeho dodavatele. A to jak pro implementaci, tak především pro následnou ...

Využijte AI v celém životním cyklu ERP systému

Nadšení pro ChatGPT a další nástro­je gene­ra­tiv­ní AI vyvolalo vlnu záj­mu o to, jak lze AI využít ve všech aspek­tech podnikání, včetně ERP systémů. Dnes si již pomalu zvyká­me, že nám AI auto­ma­tic­ky vytváří souhrny z video callů, píše dokument...

Moderní ERP systém jako klíč k efektivnímu řízení e-commerce, retailu a distribuce

Moderní ERP systém je klíčovým předpokladem k tomu, jak udržet krok se současnými i budoucími trendy v oblasti e-commerce, retailu či distribuce a skladování. Umožňuje totiž nejen tyto trendy, respektive technologie a služby, jednoduše integrovat pom...

Tomáš Szkandera

Chceme, aby systém K2 řešil všechny důležité procesy

říká Tomáš Szkandera, CEO společnosti K2 Software

Tomáš Szkandera je ředitelem společnosti K2 Software. Má bohaté zkušenosti s řízením procesů ve výrobních i obchodních podnicích a zejména v oblasti e-commerce. Pod jeho vedením vzniká každý rok nová verze informačního systému K2. Sešli jsme se ale n...

Chemický a farmaceutický průmysl kladou specifické požadavky na schopnosti ERP systému

Chemický a farmaceutický průmysl se od ostatních odvětví liší zejména tím, že část výroby bývá kontinuální. Polotovarem bývá směs, která se vyrábí po dávkách ve výrobních zařízeních za mísení vstupů, příp. vč. nějaké chemické reakce. Pak zpravidla ná...

Moderní výroba se neobejde bez efektivní logistiky

Řešením je vhodný ERP systém

Bez digitalizace výrobních a logistických procesů se v dnešním rychlém a konkurenčním světě neobejde žádná výrobní firma. Je tedy zcela zásadní vybrat a implementovat vhodný ERP systém, který propojí jednotlivé firemní procesy. Benefity propojené výr...

Kritická místa ERP projektů

aneb Jak na úspěšnou implementaci

ERP systémy jsou jedním z klíčo­vých prvků úspěšného podnikání v moderním, rychle se měnícím prostředí. Pomáhají zefektivňovat procesy, zvyšovat transparentnost dat, posilovat efektivitu práce a udržet firmu konkurenceschopnou. Implementace takového ...

Jiří Hub

Firmy si uvědomují důležitost digitalizace

říká Jiří Hub, výkonný ředitel Asseco Solutions

Společnost Asseco Solutions pro­vedla analýzu stavu trhu s podni­kovými informačními systémy (ERP) a úrovní digitalizace procesů v podnikatelské sféře. Vznikl tak unikátní report Digitalizace podniků 2022, který se stal prvním svého druhu v Česku a j...

Bez potíží a stresu:

Jak udělat z implementace ERP příležitost?

Implementace není jen tech­nic­kou nutností, ale také jedi­neč­nou výzvou a pří­le­ži­tos­tí k revizi i zefek­tiv­ně­ní firem­ních procesů. Toto ale platí za předpokladu, pokud se nepodcení její příprava a realizace. Jak tedy nasazovat ERP systém bez...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1