fb

ERP systémy

Co je třeba vědět o řízení dodavatelů a systémech SRM

Společnosti potřebují mít přehled o svých dodavatelích z mnoha důvodů. Globální sítě poptávky a dodavatelských řetězců přiroze­ně obnášejí problematiku vzdále­nosti, rozdílných kultur, časových pásem, tarifů, geopolitických podmínek a dalších výzev k...

7 vlastností ERP systému, které dělají uživatelům radost

Inzerce

Kdy je ovládání ERP systému poho­dl­né? Když mohou jeho uživatelé snadno a efektivně pracovat s potřebnými funkcemi a informacemi bez zbytečných obtíží. Tím se zvýší produktivita jejich práce, omezí se chybovost a firma poroste....

Projektový management je klíčem k úspěchu při implementaci ERP systémů

Projektový managment hraje klí­čovou roli při implementaci sys­tému ERP – je nezbytný pro zajiš­tění úspěšného průběhu a dokon­čení celého projektu. Každá fáze tohoto procesu má svůj specific­ký význam a přispívá k úspěšné­mu dokončení celého projekt...

K dobrému ERP systému potřebujete i kvalitní podporu

Pokud jste zrovna ve fázi výběru nového informačního systému pro svou firmu, zvažujete různé aspekty budoucího řešení. Vyhodnotit byste přitom měli nejen kvalitu softwaru, ale i jeho dodavatele. A to jak pro implementaci, tak především pro následnou ...

Přechod na nový systém SAP by neměl být vnímán pouze jako nezbytný krok, ale jako příležitost

Inzerce

S blížícím se koncem podpory starší verze systémů SAP se společnosti připravují na přechod na aktuální systém SAP S/4HANA. Tato migrace může v případě větších společností trvat i více než jeden rok, a proto je důležité ji neodkládat....

Využijte AI v celém životním cyklu ERP systému

Nadšení pro ChatGPT a další nástro­je gene­ra­tiv­ní AI vyvolalo vlnu záj­mu o to, jak lze AI využít ve všech aspek­tech podnikání, včetně ERP systémů. Dnes si již pomalu zvyká­me, že nám AI auto­ma­tic­ky vytváří souhrny z video callů, píše dokument...

Moderní ERP systém jako klíč k efektivnímu řízení e-commerce, retailu a distribuce

Moderní ERP systém je klíčovým předpokladem k tomu, jak udržet krok se současnými i budoucími trendy v oblasti e-commerce, retailu či distribuce a skladování. Umožňuje totiž nejen tyto trendy, respektive technologie a služby, jednoduše integrovat pom...

Signys Logistics: Řízení skladů přes mobilní aplikaci efektivně a online!

Inzerce

Moderní logistika vyžaduje efektivní a spolehlivé řešení pro řízení skladů a sledování zásob. S aplikací Signys Logistics a modu­lem řízených skladů WMS Signys máte na dosah ruky nástroje, které vám umožní zvýšit efektivitu vašich logistických operac...

Tomáš Szkandera

Chceme, aby systém K2 řešil všechny důležité procesy

říká Tomáš Szkandera, CEO společnosti K2 Software

Tomáš Szkandera je ředitelem společnosti K2 Software. Má bohaté zkušenosti s řízením procesů ve výrobních i obchodních podnicích a zejména v oblasti e-commerce. Pod jeho vedením vzniká každý rok nová verze informačního systému K2. Sešli jsme se ale n...

Chemický a farmaceutický průmysl kladou specifické požadavky na schopnosti ERP systému

Chemický a farmaceutický průmysl se od ostatních odvětví liší zejména tím, že část výroby bývá kontinuální. Polotovarem bývá směs, která se vyrábí po dávkách ve výrobních zařízeních za mísení vstupů, příp. vč. nějaké chemické reakce. Pak zpravidla ná...

ERP v cloudu

Je skutečně pro každou firmu?

Inzerce

Chcete držet krok s dobou a zvažujete přechod na cloudový ERP systém? Není divu. Cloudová řešení jsou bezpochyby trendem a umožňují firmám rychleji rea­go­vat na změny a nové výzvy, kterým musí v dynamickém a neustále se proměňujícím světě podn...

Moderní výroba se neobejde bez efektivní logistiky

Řešením je vhodný ERP systém

Bez digitalizace výrobních a logistických procesů se v dnešním rychlém a konkurenčním světě neobejde žádná výrobní firma. Je tedy zcela zásadní vybrat a implementovat vhodný ERP systém, který propojí jednotlivé firemní procesy. Benefity propojené výr...

Kritická místa ERP projektů

aneb Jak na úspěšnou implementaci

ERP systémy jsou jedním z klíčo­vých prvků úspěšného podnikání v moderním, rychle se měnícím prostředí. Pomáhají zefektivňovat procesy, zvyšovat transparentnost dat, posilovat efektivitu práce a udržet firmu konkurenceschopnou. Implementace takového ...

Jiří Hub

Firmy si uvědomují důležitost digitalizace

říká Jiří Hub, výkonný ředitel Asseco Solutions

Společnost Asseco Solutions pro­vedla analýzu stavu trhu s podni­kovými informačními systémy (ERP) a úrovní digitalizace procesů v podnikatelské sféře. Vznikl tak unikátní report Digitalizace podniků 2022, který se stal prvním svého druhu v Česku a j...

Bez potíží a stresu:

Jak udělat z implementace ERP příležitost?

Implementace není jen tech­nic­kou nutností, ale také jedi­neč­nou výzvou a pří­le­ži­tos­tí k revizi i zefek­tiv­ně­ní firem­ních procesů. Toto ale platí za předpokladu, pokud se nepodcení její příprava a realizace. Jak tedy nasazovat ERP systém bez...

Integrací ERP systémů k efektivnější práci s daty a vyšší spokojenosti zákazníků

Téma systémové integrace není ve světě informačních technologií žádnou novinkou. V souvislosti s celkovou digitalizací, která v posledních dekádách masivně probíhá snad ve všech odvětvích, se pojem integrace začal stále častěji objevovat i na předníc...

8 klíčových vlastností moderního ERP systému

Věděli jste, že mnoho malých firem zkrachuje během prvního roku své­ho založení? Dokonce i během prv­ních deseti let své existence přežije pouze 30 % malých firem. Důvodem těchto neúspěchů je více, ale nej­čas­tě­ji se zmiňuje špatné finanční řízení,...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1