fb

IT právo

EU

Nestane se evropská regulace umělé inteligence další byrokratickou pastí?

Svět ICT upoutává stále větší pozornost zákonodárců a regulač­ních orgánů. V EU je aktuálním tématem například umělá inteligen­ce, která by už brzy měla být regulována nařízením, jehož podobu unijní zákonodárci v současnosti finalizují a které je zná...

I export softwaru má svá pravidla

Jak na vývoz technologií dvojího užití do zahraničí

Řada vývojářů si myslí, že software či program je možno libo­vol­ně nabízet či vyvá­žet po celém světě. Komu by těch pár řádků kódu mohlo uškodit? Nad vývo­jem strávili dost času, takže si přece nene­cha­jí finální produkt pro sebe a naopak se jej po...

Problematika autorských práv při vývoji software na objednávku

Při vývoji software na objed­náv­ku se často setkáváme s pro­b­le­ma­ti­kou autorských práv, která je pro řádné užívání software velmi důležitá, jelikož autorská práva představují klíč k opráv­ně­né­mu užívání software jakožto autorského díla. Proble...

Digital Markets Act

V prosinci roku 2020 představila Evropská komise balíček dvou naří­ze­ní, která mají nastavit nová pra­vid­la pro fungování digitálního pros­tře­dí v Evropské unii. První z nich ‒ Akt o digitálních službách (Digital Services Act, „DSA“) – jsme vám př...

NIS2 zpřísní nároky na kyberbezpečnost firem i státu

Směrnice EU NIS2 rozšíří okruh organizací a firem, které budou muset dodržovat zpřísněná pravidla kyberbezpečnosti sítí a informací. Nové povinnosti přibudou například společnostem ve farmacii, pot­ra­vi­nář­ství, chemickém průmyslu, odpadovém hospod...

Digital Services Act

V prosinci roku 2020 představila Evropské komise balíček dvou nařízení, která mají nastavit nová pravidla pro fungování digitálního prostředí v Evropské Unii. Prvním z nich je návrh nařízení o jed­not­ném trhu digitálních služeb, známý jako Akt o dig...

Evropská unie chce omezit možnosti využití umělé inteligence

V roce 2018 se Evropská komise začala věnovat tvorbě nového legislativního rámce, ve kterém usiluje o regulaci systémů umělé inteligence. V současnosti se návrh nařízení známý pod zkráceným názvem Akt o umělé inteligenci nachází na začátku etapy svéh...

Získávání souhlasu se sběrem a zpracováním cookies od 1. 1. 2022

Na základě novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), došlo od 1.ledna 20...

Jste připraveni na whistleblowing?

Pamatujete na technologické výzvy ohledně implementace kolem GDPR? Letos v prosinci měl podle Směrnice EU vejít v platnost nový český zákon o ochraně oznamovatelů, který do státního i soukromého sektoru přinese změny v podobném měřítku. Tentokrát nep...

EU připravuje novelu směrnice o energetické účinnosti

Data a energie budou muset začít spolupracovat

V Evropské unii se čím dál hlasitěji hovoří o klimatických změnách a současně o stále důležitější roli technologií v naší společnosti. Věnuje se proto velká pozornost tomu, jakým způsobem funguje informační a technologický průmysl (ICT) – a především...

Uzavírání smluv na dálku

Uzavírání smluv na dálku za použití elektronických prostředků se stává čím dál tím oblíbenějším, především pak s rozmachem moderních technologií, které nabízí čím dál tím více možností, jejichž prostřednictvím lze smlouvu elektronicky podepsat. Motiv...

Řešení vad softwaru s ohledem na jejich kategorizaci

V tomto článku se blíže podíváme na způsoby řešení jednotlivých kategorií vad či incidentů, které se mohou objevit během provozu softwaru. Nejprve si rozlišíme pojmy vada a incident a následně nadefinujeme možné kategorie vad s ohledem na projevy fun...

Databáze a data z pohledu práva

Díl druhý: Předávání a přebírání dat – smluvní ochrana a předcházení sporů

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jakým způsobem funguje obchodování s daty? Můžete data například koupit? Možná vás to překvapí, ale data ani informace nejsou z právního hlediska věcí. To znamená, že je nejde vlastnit, a tedy ani koupit nebo prodat. ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1