fb

IT Security

Dopady NIS2 na obce a veřejnou správu ukazují nutnost centralizace kybernetické bezpečnosti

Směrnice NIS2, potažmo nový ky­ber­ne­tic­ký zákon, nedopadne jen na soukromé subjekty, ale také na sa­mo­sprá­vy a veřejnou správu. A prá­vě u samospráv, zejména u obcí s rozšířenou působ­nos­tí, naráží směr­ni­ce na dramatický odpor. Tento odpor ne...

5 klíčových funkcí dnešního MSP softwaru

Prostředí MSP softwaru se rychle vyvíjí a nové technologie a poža­davky ovlivňují způsob poskytování MSP služeb. MSP software jako páteř IT infrastruktury MSP firem nejenže zefektivňuje každodenní provoz, ale také zajišťuje robustní zabezpečení, komp...

Adam Paclt

Člověka nelze zcela nahradit,

říká o automatizovaných penetrační testech Adam Paclt, generální ředitel APPSEC

S nástupem nové směrnice NIS2 je očekáváno výrazné navýšení poptávky po službách penetračního testování, které je nezbytnou součástí hodnocení odolnosti organizace vůči kybernetickým hrozbám. Pro penetrační testování ovšem budou chybět odborníci, a t...

10 tipů, jak ušetřit na zajištění kyberbezpečnosti

Teorie praví, že na bezpečnosti se šetřit nemá, jenže v praxi to fungu­je jinak. Firmy tak musejí i v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti pečlivě zvažovat, jak naložit s omezeným rozpočtem. Jak tedy na kyberbezpečnosti ušetřit v době, kdy mzdy...

Kyberbezpečnost není jen o technologiích, důležité jsou i procesy

Kybernetická rizika patří v současné době k těm největším hrozbám pro fungování firem a organizací. Není to o tom, jestli se kyberzločincům podaří do firmy dostat, ale kdy se tak stane. Dle statistik je totiž kaž­dá organizace měsíčně vystavena v prů...

Masivní objem kybernetického šumu kompli­kuje zajištění kybernetické bezpečnosti

Kybernetický šum vzniká nepřetržitě a je důsledkem různých auto­ma­ti­zo­va­ných procesů, rutinních činností a dalších operací monitorujících internet. Bez ohledu na to, zda jde o legitimní podnikání, akademický výzkum, nebo kriminální činnost, toto ...

Jaký bude rok 2024 z hlediska bezpečnostních rizik?

V tuto chvíli můžeme konstato­vat, že prostředí hrozeb v roce 2024 bude vypadat podobně jako v roce předchozím – bude jen efektivnější a bude docházet ke zvratům v důsledku vnějších okolností a příležitostí. Zločincům jde stále pouze o jedno – o pení...

Trendy v oblasti zálohování a řízení elektrického napájení

UPS jako nepostradatelný bezpečnostní prvek, požadavky na úspory i ekologii

Před koncem roku tradičně mapujeme aktuální trendy ICT ve spolupráci s experty v jednotlivých oblastech, shrnujeme uplynulé období a zjišťujeme jejich výhledy na rok následující. Ohledně tématu zálohování a řízení elektrického napájení jsme letos opě...

Rok 2024 přinese nová pravidla pro ochranu aut před kybernetickými útoky

Moderní auto je počítačem na čtyřech kolech, což mimo jiné znamená, že riziko jeho napadení hackery je čím dál tím pravděpo­dobnější. Automobilky doposud ochranu svých vozů řešily indivi­duálně, v rozsahu podle vlastního uvážení. Majitelé vozů tak mn...

SOAR

Kybernetická bezpečnost pro pokročilé

V poslední době se v rámci kybernetické bezpečnosti čím dál tím častěji skloňuje zkratka SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). Porozumění SOAR je klíčové pro každého, kdo se zajímá o efektivní řízení bezpečnostních operací.SOAR neje...

Ohněm proti ohni

Jak bojovat proti AI útokům? AI obranou!

Kdybyste se zeptali skupiny gene­rálních ředitelů na tři jejich největší obavy v tomto roce, byla by mezi nimi i kybernetická bezpečnost? Podle nedávné studie provedené společností Gartner nikoliv, protože ředitelé uváděli jako prioritní oblasti růst...

Nařízení o digitální provozní odolnosti (DORA)

Téměř před rokem přijala Evropská rada nařízení o digitální pro­voz­ní činnosti neboli Digital Operational Resilience Act (dále jen „Nařízení“ nebo také „DORA“). Nařízení je zá­sad­ní iniciativou EU v oblasti digi­tál­ní provozní a kybernetické odoln...

Profesní vzdělávání na FEKT VUT pomůže řešit nedostatek odborníků na kyberbezpečnost

Nový program profesního vzdě­lá­­vá­ní zaměřený na kyber­ne­tic­kou bezpeč­nost otevře v příštím roce Fakulta elektrotechniky a komu­nikačních technologií VUT. Master of Science in Cybersecurity (proCyber) je ur­če­ný především lidem z praxe, kteří s...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1