fb

IT Security

XDR

Jen další zkratka ve světě kybernetické bezpečnosti?

Zkratka XDR termínu Extended De­tec­tion and Response, tj. roz­ší­ře­ná detekce a reakce, je bez­peč­nost­ní nástroj, který poskytuje komplexní funkce detekce kyber­ne­tic­kých hrozeb a reakce na ně. Na rozdíl od řešení EDR, která jsou určena primárn...

DAS

D.A.S. využívá GFI Archiver k uchovávání klíčových informací

Inzerce

Společnost D.A.S. je po­sky­to­va­te­lem pojištění právní ochrany sou­kro­mým osobám i pod­ni­ka­tel­ským subjektům ze všech odvětví. Na základě uzavřeného pojištění svým zákazníků poskytuje právní ochranu, od řešení pokut až po zastupování ve ...

AI nám v kybernetické bezpečnosti zamotává hlavu

Většina orga­ni­za­cí dnes už chápe nutnost budování bez­peč­nost­ní­ho povědomí a potřebu tréninku svých uživatelů tak, aby byli odolní zá­klad­ním kyber­ne­tic­kým hroz­bám. Byť to může znít dost neuctivě, uživatel je pro nás, bezpečáky, buď „zrani...

Jakou hodnotu mají vaše data?

Předpokladem efektivního zabezpečení je analýza rizik a vyčíslení jejich hodnoty

Mezi nejobávanější dopady kyber­netických útoků patří výpadky pro­vozu klíčových systémů a ztráta či odcizení důležitých dat. Ale zatímco následky narušení provozu firmy asi dokážeme (alespoň přibližně) vyčíslit, jak ocenit podniková data?...

Novinky společnosti Fortinet:

špičkové bezpečnostní služby s podporou umělé inteligence

Inzerce

Nejnovější verze operačního systému FortiOS, nové firewally řady FortiGate 200G i zdo­ko­na­le­ní a hlubší integrace AI v rámci platformy Fortinet Security Fabric pomohou firmám posílit celkovou úroveň zabezpečení a zvýšit provozní efektivitu....

Sledovatelnost sítě jako cesta k vyšší bezpečnosti a bezproblémové správě hybridního cloudu?

Popularita nasazení hybridního cloudu je bezesporu velká. Nabízí agilitu a škálovatelnost veřejného cloudu a zároveň kontrolu a zabezpečení lokální infrastruktury pro všechny systémy nebo data, která potřebují větší ochranu. Použití hybridního modelu...

Ochrana proti sofistikovaným kybernetickým útokům vyžaduje vícevrstvou obranu

Podvodníci proměnili počítačovou kriminalitu v sofistikovaný a nebezpečný tanec. Využívají umělou inteligenci (AI) k vylepšování útoků prostřednictvím sociálního inženýrství a k napadání svých cílů mají k dispozici malware poskytovaný formou služby. ...

7 nejčastějších chyb při tvorbě plánu reakce na incidenty

Evropská kyberbezpečnostní směrnice NIS2, která plně vstoupí v platnost již v příštím roce, se dotkne mnoha tisíc českých podniků. Firmy se musí připravit na řadu nových povinností. Kromě přímých investic do technologií je neminou procesní záležitost...

AI v oblasti kyberbezpečnosti: Příležitost i hrozba

Generativní umělá inteligence se stále častěji stává plnohodnotným pracovním nástrojem. Dvě třetiny podniků v loňském roce uvedly, že ji již začínají využívat, a pouhá 3 % ji zavést neplánují. Z toho vyplývají nové výzvy nejen pro šéfy informační bez...

Firmy by neměly vyčkávat, co jim přikáže zákon o kybernetické bezpečnosti

Tisíců tuzemských firem se v příštím roce dotkne zákon, který určí, jak se budou muset chránit před kyber­ne­tic­ký­mi útoky. Pro firmy, které se svému za­bez­pe­če­ní doposud příliš nevěnovaly, může být zavedení nut­ných opatření velmi nákladné. Pod...

Klíčové aspekty pro výběr dodavatele MDR řešení

Jedním z řešení, která se dnes v boji proti kybernetickým hrozbám dostávají do popředí, je Managed Detection and Response (MDR). Téměř všichni klíčoví dodavatelé řešení kybernetické bezpečnosti se poslední dobou ohánějí touto zkratkou a přicházejí s ...

Řízení kybernetické bezpečnosti v době multicloudové

Většina firem už dnes alespoň část svých systémů provozuje v cloudu. Většinou využívají jednoho z velkých poskytovatelů, ale postupně roste počet firem, které se vydaly cestou multicloudu. Ať už využívají kombinaci privátního a veřejného cloudu, nebo...

MDM a jeho současné postavení v zajištění bezpečného firemního IT prostředí

Práce z domova, různé typy mo­bil­ních zařízení a notebooků či vzdá­le­ný přístup k firemním da­tům, to vše při dodržení maxi­mál­ní možné bez­peč­nos­ti, jsou dnes standardní po­ža­dav­ky na firemní IT prostředí. Moderní bez­peč­nost­ní koncept vyža...

Adopce moderních bezpečnostních principů

Díky vysoké sofistikovanosti současných kybernetických hrozeb mohou být zdánlivě pevné hradby vašeho digitálního prostředí velmi snadno překonány. Útočníkovi stačí nalézt jediný slabý článek ve vašem bezpečnostním řetězci – uniklé heslo, nezabezpečen...

Umělá inteligence zvýší množství i nebezpečnost kybernetických útoků

Očekávané trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2024

V uplynulém roce jsme byli opět svědky prudkého rozvoje podvodných aktivit na internetu a došlo k nárůstu počtu kybernetic­kých útoků včetně řady velkých úspěšných útoků, které ochromi­ly firmy i instituce nebo jim způsobily vážné problémy. V letoš­n...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1