fb

IT Security

Exluzivní partner sekce

Jaké největší výzvy čekají na firmy při zabezpečení cloudu

Trend posledních let je jasný, organizace stále častěji přechází na cloudovou infrastrukturu. A koronavirová pandemie vše ještě zrychlila. S nárůstem vzdálené práce potřebovaly společnosti poskytnout podporu a kritické služby svým zaměstnancům mimo k...

IT Systems 9/2022

Digitalizace výroby teoreticky i prakticky

Inzerce

Aktuální vydání IT Systems je věnováno především automatizaci a digitalizaci průmyslu. Daniel Bičík ze SAPu popisuje, jak nejefektivněji využít AI ve výrobě od designu až po servis. Kristin Poulton z QAD se věnuje problematice plánování kapacitních p...

Bezpečnostní audit odhalí slabá místa dříve než hackeři

IT infrastruktura podniků a organi­zací je bojištěm, na kterém se stře­távají, se střídavými úspěchy, kyber­ne­tič­tí útočníci s obránci z řad IT administrátorů. Tento boj probíhá bez přestávek, nemá konce a ani nelze říci, že dobro vítězí nad zlem. ...

ADRA NDR

Software QNAP ADRA NDR pomáhá odhalit kybernetické hrozby a rychle na ně reagovat

Společnost QNAP Systems představila nový software ADRA Network Detection and Response (NDR), kterým je možno rozšířit možnosti PoE switchů řady QGD. Pomocí softwaru ADRA NDR z nich lze vytvořit zařízení kybernetické bezpečnosti, které firmám umožní p...

Je více bezpečnostních řešení správnou léčbou na více kybernetických útoků?

Asi všichni jsme se setkali s tím, že my sami nebo někdo z rodiny tak dlouho nadužíval antibiotika, až přestala působit a léčit. S podobným fenoménem se nyní setkáváme i v oblasti kybernetické „léčby“ – v reakci na rostoucí počet útoků mnozí IT manaž...

Efektivní řízení bezpečnostních událostí a incidentů

Nacházíme se ve zvláštní době. Řada zaměstnanců stále zůstává na home office, uživatelé ani administrátoři nejsou skryti za perimetrem, lidé se pohybují v soukromých sítích, které nemohou mít zcela pod kontrolou. Z pohledu řízení rizik může takový st...

Na co si dát pozor při implementaci BankID

BankID je na vzestupu, ale ne každé firmě se vyplatí

Bankovní identita představuje zásadní krok v digitalizaci České republiky a usnadnění nejen komunikace se státní správou, ale i v soukromém sektoru. Nástroj je vhodný pro každého, kdo chce převést komunikaci se zákazníky do elektronického prostředí. ...

Stanovení odpovědnosti za ochranu dat v rámci SaaS

Ochrana dat a záležitosti souvi­sející s dodržováním předpisů o ochraně dat vyžadují jasné vlastnictví v rámci organizace. V konečném důsledku je za vše zodpovědný ředitel IT, ale vzhledem k tomu, že potřeby podniků v oblasti IT a správy dat jsou stá...

Zranitelné ovladače jako nechtěná brána do jádra Windows

Je mnoho cest, jak mohou útoč­níci získat kontrolu nad operač­ním systémem Windows. Jednou z nich může být třeba ovladač grafické karty. Právě zcela legi­timní a na první pohled bezpečné ovladače umí útočníci zneužít k napáchání rozsáhlejších škod....

Při reakci na bezpečnostní incident nestačí jen léčit symptomy. Je důležité léčit nemoc samotnou

Reakce na kritický kyber­ne­tic­ký útok může být neuvě­ři­tel­ně stre­su­jí­cí a intenzivní. Ačkoli nic nemůže zcela zmírnit tlak spojený s řešením útoku, pochopení těchto klíčo­vých tipů od odbor­ní­ků na reakci na bezpeč­nost­ní incidenty pomůže va...

Vysoká dostupnost je investice, která se stále více vyplácí

Pojem vysoké dostupnosti (High availability, HA) je v IT světě často skloňovaný. Co si však pod ním zjednodušeně představit? Wikipedia uvádí, že dostupností se rozumí veličina udávající to, že systém je k dispozici v přípa­dě, že je vyžadováno jeho p...

Jan Sedlák

Na co myslet při výstavbě geoclusteru

radí Jan Sedlák, solution architekt společnosti MasterDC

Jako solution architekt se v MasterDC stará o návrhy komplex­ních architektur. Se zákazníky konzultuje pokročilá řešení s důrazem na vysokou dostupnost a bezpečnost služeb. Požadavek na dvě lokality je tak prý jeden z nejčastějších. „A je legitimní. ...

RansomWare

I v letošním roce můžeme čekat další vlnu ransomwaru

Ransomware bude jako trend i v roce 2022 ovliv­ňo­vat podniky po celém světě. Ale typy útoků i taktiky kyber­zlo­čin­ců se neustále vyvíjejí. Se stále sofi­s­ti­ko­va­něj­ší­mi útoky rostou i důsledky toho, že se stanete obětí ransomwaru, a komplikuj...

Kyberzločinci vylepšují osvědčené metody a způsoby útoků

Ve všech odvětvích dnes vidíme, jak akceleruje využití informač­ních technologií a naše závislost na nich. Současně s tím ovšem akcelerují svou aktivitu a kreati­vi­tu i kyber­ne­tič­tí útočníci. Obránci proto musí reagovat. Doposud relativně schůdno...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1