fb

Plánování a řízení výroby

Exluzivní partner sekce

5 největších mýtů o digitální transformaci v průmyslové výrobě

Digitální transformace patří mezi prioritní věci managementu řady výrobních firem a diskutuje se o ní bez ohledu na průmyslové odvětví. Podniky tuší, že se bez digitální transformace v budoucnu neobejdou. Neví však, kde začít a jak vlastně vypadá cel...

Volbou lepšího způsobu skladování a optimalizací manipulace mohou výrobní podniky výrazně snížit náklady

Každá výrobní firma manipuluje se zásobami nakupovaných surovin a materiálů, s polotovary a s hotovými výrobky. Složitost manipulace stoupá s četností artiklů a s nemožností standardních balení (rozměrné artikly, mixované artikly v balení apod.). Fir...

Když chcete vyrábět s přesností na mikrometry, klasické měření už nestačí

Pokud jde o přesnost a rychlost měření, tuzemské firmy mají co dohánět. Jsou často extrémně konzervativní a modernizaci se urputně brání. O tom, čeho se průmyslové podniky obávají a jak lze měřit s přesností na mikrometry a zkrátit čas měření o polov...

Dynamická simulace ve výrobním podniku

Dynamická simulace je zjednodušeně digitální model výrobně-logistického systému, umožňující simulovat různé scénáře a tím optimalizovat současný nebo budoucí stav simulovaného systému a předejít tak špatným rozhodnutím. Pod výrobně-logistickým systém...

Když dodat produkt už nestačí...

„Hrnce, misky i rendlíčky dejte drá­ááááto­vat ženičky!“ Toto volání se po několik staletí ozývalo po ves­ni­cích a městech nejen v tehdej­ším Rakousku-Uhersku. Dráteníci křižo­va­li téměř celou Evropu s krosnami na ramenou a džbery po boku. Prodával...

Jak skutečně plánovat výrobu

Firma, chce-li být dnes konkuren­ceschopná, se neobejde bez kva­litního ERP. Díky němu lze přede­vším řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednot­livé oblasti podnikání. Asi nej...

Digitalizační platforma je nástroj pro nekončící optimalizaci výroby

Myslíte si, že už nelze více opti­mali­zovat vaši výrobu a že jste dosáhli jejích limitů? Je vůbec reálné mít kompletně propojenou výrobu, kde spolu v jednom okamžiku komunikují lidé, stroje, nástroje, materiál a výrobky? Řešením je digitalizační pla...

Řízení kybernetických rizik v průmyslu

Vzhledem k pokračující záplavě zpráv o kybernetických útocích není divu, že se kybernetická bezpečnost stává důležitým té­ma­tem i v oblasti výroby. I když rizika pro průmyslová odvětví nejsou ničím novým, existuje důvod, proč se zde kybernetická bez...

Kalibrace upozorní na problém, než se pustíte do obrábění, zabrání odstávkám a produkci zmetků

Kdo kalibruje, ten vyrábí přesněji, rychleji a beze zmetků. V řadě firem to ale vypadá, že dříve nebo později stráví více času opravami či seřizováním strojů a produkcí zmetků. Týká se to zejména firem, které budou dodávat součástky pro elektroauta. ...

Digitalizace a význam zabezpečení OT sítě

Napříč globálním průmys­lo­vým spekt­rem dochází k velkému posunu směrem k digita­li­za­ci. Pravdě­po­dob­ně jste už mnoho­krát slyšeli o IoT, tedy internetu věcí. Dnes se může­te setkat s tzv. IIoT neboli průmys­lo­vým internetem věcí. Ten přináší d...

Jak vybrat vhodného robota pro pracoviště, které chceme robotizovat?

Problém při výběru robota vzniká tím, že u předních výrobců robotů jsou roboti zhruba stejně kvalitní, ale rozdíl je v detailu fungování daného robota. Bohužel, obecné popisy „skvělých“ vlastností konkrétního robota tyto detaily neřeší a popis vlastn...

3D skenování stále více proniká do výrobních procesů

Na co si ale dát pozor?

Často se od pojmem 3D technologie většině z nás vybaví hlavně 3D tisk, který během jedné dekády získal obrovskou popularitu. Ale 3D technologie jsou ucelený soubor procesů, který zpravidla začíná 3D skenováním, úpravou získaných dat pomocí 3D modelov...

Jakým výzvám čelí české průmyslové podniky v oblasti IT?

České průmyslové podniky v současné době čelí řadě výzev, které mohou zásadně ovlivnit jejich budoucnost, a dokonce i jejich přežití. Od dramatického nárůstu cen energií, přes změny obchodních modelů až po moder­nizaci informačních technologií....

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1