fb

Plánování a řízení výroby

Exluzivní partner sekce

Datová analytika a strojové učení v praxi

I. díl: Jak překonat úskalí nasazení datové analytiky s technologií strojového učení

Dnes se firmy doslova topí v datech. Ta se sbírají rychleji, ve větším množství a ve více formá­tech než kdykoli předtím. Teoreticky by více dostupných informací mělo znamenat kvalifikovanější rozhodování. Skutečnost je však poněkud odlišná. Objem sh...

IT Systems 4/2023

Quo vadis, e-commerce?

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického r...

Pět klíčových trendů v robotické automatizaci v roce 2023

Automatizace postavená na autonomních mobilních robotech (AMR) představuje pro velký počet společností významný potenciál jak zvýšit svou efektivitu. Tito autonomní pomocníci mohou navýšit kapacitu skladu, zlepšit pracovní prostředí a uvolnit cenné l...

Šest rozhodujících kritérií pro výběr systému MES a šest chyb, kterých byste se měli vyvarovat

Výběr a nasazení nového MES systému patří mezi klíčová rozhodnutí podniku. Připravili jsme pro vás krátké shrnutí, na které body byste se měli zaměřit při výběru MES systému....

Kompozitní umělá inteligence může pomoci nejen s optimalizací průmyslu

Na podzim roku 2022 označila americká společnost Gartner kompozitní umělou inteligenci za technologii, která se v příštích letech stane hlavním předmětem vědeckého zkoumání a aplikací pro komerční řešení v rámci celého oboru AI. Kompozitní umělá inte...

Výzvy pro potravinářský a nápojářský průmysl v roce 2023: dodavatelský řetězec, automatizace a umělá inteligence

Potravinářský a nápojářský průmysl má za sebou turbulentní období. Ale bude rok 2023 klidnější než ty před­cho­zí? Spíš ne, protože vývoj trhu provází řada nejistot. Co lze ale oče­ká­vat s velkou pravdě­po­dob­nos­tí a co už vidíme u našich zákazník...

Výzvy a příležitosti pro výrobní podniky v roce 2023

Silná konkurence a zpřísňování předpisů versus nové technologie a lepší využití dat

Pro výrobní podniky nejsou ne­sta­bil­ní podmínky na trhu žádnou nezná­mou, nicméně současná celosvěto­vá situace je mořem nejistoty, které může potopit i ty nejsilnější společ­nosti. Současně však nové techno­logie, lepší plánování a lepší využití d...

PDM/PLM – správa dat od návrhu po údržbu

V dnešní době plné výzev a neče­ka­ných zvratů je potřeba, aby firma dokázala rychle, pružně a přesně iden­ti­fi­ko­vat problém a umět na něj reago­vat. S tím souvisí témata, která jsou dnes otevřená a mluví se o nich prakticky všude. Je to hlavně pr...

Role ERP systému při řízení šaržové výroby

Pokud porovnáme pracnost evi­dence zásob a rozpracovanosti bez šaržování a se šaržováním, zjistíme, že i při použití moder­ních technologií je šaržování pracnější. Spíše lze říci, že šaržo­vat bez podpory ERP systému je téměř nemožné. Proto je potřeb...

Explicitní řešič pro strukturální analýzy?

Mechanika je klíčovou oblastí při řešení mnoha různých technic­kých problémů, ať už se jedná o vývoj nových produktů, opti­ma­li­­za­ci exis­tu­jí­cích systémů, nebo simulujeme chování při extrém­ních podmínkách. Pro řešení těchto problémů se nejběžn...

Co je to CAM v roce 2023?

V tomto článku bych rád shrnul své postřehy na téma CAM, které jsem načerpal za posledních 25 let při své práci s obráběči na CNC obráběcích strojích a při diskusích s prodejci CNC obráběcích strojů....

5 největších mýtů o digitální transformaci v průmyslové výrobě

Digitální transformace patří mezi prioritní věci managementu řady výrobních firem a diskutuje se o ní bez ohledu na průmyslové odvětví. Podniky tuší, že se bez digitální transformace v budoucnu neobejdou. Neví však, kde začít a jak vlastně vypadá cel...

Volbou lepšího způsobu skladování a optimalizací manipulace mohou výrobní podniky výrazně snížit náklady

Každá výrobní firma manipuluje se zásobami nakupovaných surovin a materiálů, s polotovary a s hotovými výrobky. Složitost manipulace stoupá s četností artiklů a s nemožností standardních balení (rozměrné artikly, mixované artikly v balení apod.). Fir...

Když chcete vyrábět s přesností na mikrometry, klasické měření už nestačí

Pokud jde o přesnost a rychlost měření, tuzemské firmy mají co dohánět. Jsou často extrémně konzervativní a modernizaci se urputně brání. O tom, čeho se průmyslové podniky obávají a jak lze měřit s přesností na mikrometry a zkrátit čas měření o polov...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1