fb

Plánování a řízení výroby

Exluzivní partner sekce

Zaostřeno na údržbu

Každá výrobní firma disponuje poměrně velkým majetkem. Většina tohoto majetku vyžaduje péči, aby se zhodnocoval, aby byl funkční a aby přinášel potřebnou přidanou hodnotu. Jinými slovy, firemní majetek potřebuje údrž­bu. Tlak na snižování nákladů ve ...

Český průmysl má chuť automatizovat, klíčem je ale mezilidská spolupráce

Značky jako Škoda nebo Baťa zaslouženě rezonují po celém světě. Průmysl má v Česku obrovské jméno a tradici, na které můžeme být právem hrdí. V současnosti však čelí řadě prob­lémů. Tím hlavním je skutečnost, že lidská práce je rok od roku dražší a v...

Jak prakticky využít potenciál AI ve výrobní firmě

Svět technologií se dnes točí kolem středobodu jménem AI. Ano, už delší dobu to je buzzword, který je skloňován v sou­vi­s­los­ti s téměř každým tech­no­lo­gic­kým pokro­kem. Mluví se o umělé inteligenci, stro­jo­vém učení, generativní umělé intelige...

Spojení AI a ERP ve výrobě

Od science fiction k chytrým výrobním továrnám

Výrobní průmysl využívá stále více digitální technologie ke zlepšení svých činností a k vyšší efektivitě provozu. Umělá inteligence (AI) se stává technologickou silou, která od základu změní podobu tohoto odvětví. Umělá inteligence se plynule začleňu...

OSTROJ využívá technologie virtuální a rozšířené reality ve výrobních i obchodních procesech

Strojírenský výrobce OSTROJ zapojuje virtuální a rozšířenou realitu do obchodního i výrobního procesu. Virtuální realitu využívá při prezentaci komplexních dopravníkových linek a systémů zákazníkům. Rozšířená realita pak slouží k pohotové a efektivní...

Revoluční přístup k digitální transformaci výrobních firem

Low-code nástroje otevírají nové možnosti digitalizace výroby

V digitálním věku, kde se technologický pokrok šíří jako požár, se zdá, že některá odvětví zůstávají uvězněna v minulosti, jako by se držela konzervativních postupů jako klíště. A co se stane, když v takovém případě vstoupí do hry low-code a AI techn...

7 strategických trendů v digitalizaci a automatizaci výroby pro rok 2024

Trendy v oblasti digitalizace a automatizace výroby reagují na aktuální globální výzvy. Rozvoj a implementace pokročilých technolo­gií v průmyslovém prostředí, jako jsou například autonomní mobilní roboti nebo systémy kontroly kvality na bázi AI, jso...

Co je třeba vědět o řízení dodavatelů a systémech SRM

Společnosti potřebují mít přehled o svých dodavatelích z mnoha důvodů. Globální sítě poptávky a dodavatelských řetězců přiroze­ně obnášejí problematiku vzdále­nosti, rozdílných kultur, časových pásem, tarifů, geopolitických podmínek a dalších výzev k...

Zaostřeno na kvalitu

Zajišťování kvality ve výrobním podniku, to je rozporuplné téma. Pro jedny nutnost, náplň práce, pro druhé jen komplikace a práce navíc. Mnohokrát jsem viděl, když jsme s lidmi z výroby, skladů nebo nákupu narazili na téma kvality, jak kouleli očima....

Neopakujte chyby za miliony!

České výrobní podniky investují do informačních technologií desítky milionů korun a ročně jsou pak nuceny vynakládat další miliony na různé upgrady, náhrady nefunkčních částí nebo nápravy předchozích chyb ve své IT strategii....

CPQ a EQ

Dva nástroje, bez kterých se obchodní tým výrobní firmy už neobejde

Pro obchodníka je v dnešní době klíčové mít nástroje, které usnad­ní prodejní procesy, zvýší produk­ti­vi­tu a při­ne­sou kon­ku­ren­ční výhodu. K takovým ná­strojům jednoznačně patří vy­spělý konfigurátor CPQ (Config­ure, Price, Quote) a B2B obchodn...

5 hlavních důvodů proč byste neměli odkládat digitalizaci výroby

Digitální transformace výroby již není něco, co by firmy mohly odkládat na později. Pokud chcete v dnešní době zůstat konkurenceschopní a připraveni na nejistoty budoucnosti, je nezbytné začít investovat do pokročilých technologií a systémů, které př...

Moderní výroba se neobejde bez efektivní logistiky

Řešením je vhodný ERP systém

Bez digitalizace výrobních a logistických procesů se v dnešním rychlém a konkurenčním světě neobejde žádná výrobní firma. Je tedy zcela zásadní vybrat a implementovat vhodný ERP systém, který propojí jednotlivé firemní procesy. Benefity propojené výr...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1