fb

Plánování a řízení výroby

Exluzivní partner sekce

Co je třeba vědět o řízení dodavatelů a systémech SRM

Společnosti potřebují mít přehled o svých dodavatelích z mnoha důvodů. Globální sítě poptávky a dodavatelských řetězců přiroze­ně obnášejí problematiku vzdále­nosti, rozdílných kultur, časových pásem, tarifů, geopolitických podmínek a dalších výzev k...

Zaostřeno na kvalitu

Zajišťování kvality ve výrobním podniku, to je rozporuplné téma. Pro jedny nutnost, náplň práce, pro druhé jen komplikace a práce navíc. Mnohokrát jsem viděl, když jsme s lidmi z výroby, skladů nebo nákupu narazili na téma kvality, jak kouleli očima....

Neopakujte chyby za miliony!

České výrobní podniky investují do informačních technologií desítky milionů korun a ročně jsou pak nuceny vynakládat další miliony na různé upgrady, náhrady nefunkčních částí nebo nápravy předchozích chyb ve své IT strategii....

CPQ a EQ

Dva nástroje, bez kterých se obchodní tým výrobní firmy už neobejde

Pro obchodníka je v dnešní době klíčové mít nástroje, které usnad­ní prodejní procesy, zvýší produk­ti­vi­tu a při­ne­sou kon­ku­ren­ční výhodu. K takovým ná­strojům jednoznačně patří vy­spělý konfigurátor CPQ (Config­ure, Price, Quote) a B2B obchodn...

5 hlavních důvodů proč byste neměli odkládat digitalizaci výroby

Digitální transformace výroby již není něco, co by firmy mohly odkládat na později. Pokud chcete v dnešní době zůstat konkurenceschopní a připraveni na nejistoty budoucnosti, je nezbytné začít investovat do pokročilých technologií a systémů, které př...

Moderní výroba se neobejde bez efektivní logistiky

Řešením je vhodný ERP systém

Bez digitalizace výrobních a logistických procesů se v dnešním rychlém a konkurenčním světě neobejde žádná výrobní firma. Je tedy zcela zásadní vybrat a implementovat vhodný ERP systém, který propojí jednotlivé firemní procesy. Benefity propojené výr...

Jak opět oživit automotive?

Jsme svědky toho, že odvětví automotive se mění od základů. Je to především důsledkem přechodu na elektromobilitu a s tím spojené změny konkurenčního prostředí, protože na trh vstupují nová jména, která zpochybňují status quo zavedených značek. Zatím...

6 nejčastějších signálů, že výrobní provoz už potřebuje systém MES

Není pochyb, že poslední roky hlu­bo­ce ovlivnily vývoj výrobních sys­té­mů a přístup k inovacím v provo­zech. Ať už se jedná o posun smě­rem k digitální transformaci, rostou­cí složitost dodavatelských řetězců, nebo neúprosné hledání efektivity a pr...

Jiří Bavor

Jenom data vás nespasí, říká Jiří Bavor, odborník na IT v průmyslu z české pobočky Eviden

Data, data, data. Téměř všechny firmy je schra­ňu­jí a plní jimi on-premise úložiště i cloudy. Zároveň ale někdy mají pocit, že jich nemají dosta­tek k tomu, aby z nich doká­za­ly vytěžit hodnotu. Je tomu tak i u výrobních firem, kde data dnes sbírá ...

Prediktivní údržba je důležitým prvkem v konkurenčním boji

Aby firmy zůstaly konkurence­schop­né, stále víc digitalizují výrobní pro­cesy. Při přechodu na nové techno­logie ale často opomíjí modernizaci údržby výrobních zdrojů a dalšího majetku. Přitom zejména prediktivní údržba může firmě ušetřit nemalé pen...

Minimalizace nákladů na kvalitu pomocí prevence

Problematika kvality je známá každému výrobci, jen málokterý z nich si však uvědomuje skutečné náklady na kvalitu (cost of quality, COQ), natož možnosti, jak snížit jejich dopad na marže. To ovšem neznamená, že by se o to vedoucí pracovníci nesnažili...

Propojená pracovní síla

Pracovníci ve výrobě jsou klíčovou součástí efektivního dodavatelského řetězce

Význam efektivního doda­va­tel­ské­ho řetězce ve světě moderní výroby nelze dosta­teč­ně docenit. Fun­gu­jí­cí doda­va­tel­ský řetězec znamená, že spo­leč­nost má k dispozici potřebný materiál ve správný čas a ve správ­ném množství, aby mohla uspokoj...

Optimalizace výroby pomocí ERP systému je příležitostí ke zvýšení efektivity až o 30%

Pokud se vám nedaří optimalizo­vat výrobu, můžete dosahovat až o 30% nižší efektivity se všemi negativními dopady, které to způsobuje. Zejména jde o skluzy v dodávkách zákazníkům a zbytečně vysoké náklady na výrobky....

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1