fb

Plánování a řízení výroby

Exluzivní partner sekce

6 nejčastějších signálů, že výrobní provoz už potřebuje systém MES

Není pochyb, že poslední roky hlu­bo­ce ovlivnily vývoj výrobních sys­té­mů a přístup k inovacím v provo­zech. Ať už se jedná o posun smě­rem k digitální transformaci, rostou­cí složitost dodavatelských řetězců, nebo neúprosné hledání efektivity a pr...

IT Systems 11/2023

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sekto...

Jiří Bavor

Jenom data vás nespasí, říká Jiří Bavor, odborník na IT v průmyslu z české pobočky Eviden

Data, data, data. Téměř všechny firmy je schra­ňu­jí a plní jimi on-premise úložiště i cloudy. Zároveň ale někdy mají pocit, že jich nemají dosta­tek k tomu, aby z nich doká­za­ly vytěžit hodnotu. Je tomu tak i u výrobních firem, kde data dnes sbírá ...

Prediktivní údržba je důležitým prvkem v konkurenčním boji

Aby firmy zůstaly konkurence­schop­né, stále víc digitalizují výrobní pro­cesy. Při přechodu na nové techno­logie ale často opomíjí modernizaci údržby výrobních zdrojů a dalšího majetku. Přitom zejména prediktivní údržba může firmě ušetřit nemalé pen...

Minimalizace nákladů na kvalitu pomocí prevence

Problematika kvality je známá každému výrobci, jen málokterý z nich si však uvědomuje skutečné náklady na kvalitu (cost of quality, COQ), natož možnosti, jak snížit jejich dopad na marže. To ovšem neznamená, že by se o to vedoucí pracovníci nesnažili...

Propojená pracovní síla

Pracovníci ve výrobě jsou klíčovou součástí efektivního dodavatelského řetězce

Význam efektivního doda­va­tel­ské­ho řetězce ve světě moderní výroby nelze dosta­teč­ně docenit. Fun­gu­jí­cí doda­va­tel­ský řetězec znamená, že spo­leč­nost má k dispozici potřebný materiál ve správný čas a ve správ­ném množství, aby mohla uspokoj...

Optimalizace výroby pomocí ERP systému je příležitostí ke zvýšení efektivity až o 30%

Pokud se vám nedaří optimalizo­vat výrobu, můžete dosahovat až o 30% nižší efektivity se všemi negativními dopady, které to způsobuje. Zejména jde o skluzy v dodávkách zákazníkům a zbytečně vysoké náklady na výrobky....

Nevyužitá digitalizace brzdí útěk od „montovny“

Průmyslovým podnikům chybí lidé, vyrábí se pro zahraniční odběratele s nízkou marží, energeticky náročné výrobní procesy a technologie drtí české firmy. Reakcí je škrtání, sni­žování rozpočtů, úspory. A bohužel často i velmi krátkozraké rušení digita...

Jakub Kaufman

8 nejčastějších mýtů o robotizaci

Automatizace a robotizace jsou čím dál žádanějším řešením. Nejenže reagují na nedostatek kvalifikovaných lidských pracov­níků, zajišťují rovněž přesnost a jasně daný výkon. To je základní požadavek třeba pro oblast automotive či farmaceutický průmysl...

Využití mobilních manipulátorů pro automatizované pracovní postupy

Na otázku, co je vlastně mobilní manipulátor, lze stručně odpovědět, že je to kolabora­tiv­ní robotická ruka nasazená na platformu autonomního mobilního robota. Kolaborativní roboty spolupracují s lidmi, snižují potřebu zapojení operátora a zároveň p...

Rozšířená realita jako ideální partner digitální transformace

Revoluce průmyslových a logistických areálů

Zvyšování produktivity, optimali­zace logistiky i zlepšování bezpečnosti pracovníků představují běžné situace, s nimiž se průmyslové haly a logistická centra dnes setkávají. Jejich četnost v kombinaci se sple­ti­tos­tí areálů zvyšují rizika problémů ...

Klíč k optimalizaci výrobních procesů

Jak na OEE v éře industry 4.0 a digitální transformace?

V současném světě plném průmys­lo­vé revoluce a digitální transforma­ce nebylo snadnější, jak zlepšovat celkovou efektiv­nost zařízení (OEE) ve výrobních procesech. Technolo­gie jako internet věcí (IoT), strojo­vé učení a analýza velkých dat umožňují...

Jak na úsporu energií v průmyslu?

Podrobné sledování spotřeby může ušetřit miliony korun

Rostoucí ceny energií a případný nedostatek jejich zdrojů. Jak to řeší český průmysl? Některé firmy si po­má­ha­jí tím, že rekordně drahou elektřinu a plyn kompenzují zapoje­ním alternativních zdrojů energií např. spalováním lehkého topného oleje, ji...

Počet robotů stoupá, umí toho totiž čím dál víc

Robotická automatizace se stala trendem posledního desetiletí a podle dat Mezinárodní federace robotiky (IFR) se robotizace výrobního průmyslu rok od roku zrychluje. Na začátku roku 2023 tak celkový počet robotických jednotek v provozu přesáhl 3,5 mi...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1