fb

Plánování a řízení výroby

Exluzivní partner sekce
Marek Neumann

Výroba vždy stojí na datech, jen se nesmějí sbírat ručně

říká Marek Neumann, vedoucí realizačního týmu SME v Asseco Solutions

Marek Neumann je v Asseco Solutions vedoucím realizačního týmu segmentu SME s převládajícím segmentem výrobních firem. Má za sebou mnohaletou praxi s ...

Obr. 1: S virtuální realitou dnes umí pracovat i běžné aplikace pro tvorbu vizualizací. Například populární modelář Revit vyžaduje pouze doinstalování pluginu Enscape.

Automobilový průmysl široce využívá možnosti virtuální reality

Málokteré odvětví průmyslu se chopilo virtuální reality tak jako automobilky. Ty si vyzkoušely moc VR v marketingu, prodeji i vývoji, kde nyní VR šetř...

Meltio

Nové technologie posouvají možnosti 3D tisku

Vývoj v oblasti 3D tisku se nezastavuje, technologie jsou stále dostupnější, uživatelsky přívětivější, přístup k 3D tiskárnám lze snadněji rozšířit na...

Digitální dvojče a digitální vlákno

Inovativní způsob sledování životního cyklu výrobků

Chytré technologie mohou vylepšit většinu produktů, strojů a zařízení, které jsou díky tomu sledovatelné v průběhu celého životního cyklu výrobku. Mez...

Internet věcí zapojí do Průmyslu 4.0 i „hloupé“ stroje

O Průmyslu 4.0 se hodně mluví i píše. Často v té souvislosti vidíme moderní výrobní haly a stroje. Realita v řadě českých podniků je ale odlišná – pot...

Získejte své lidi pro flexibilní výrobu

Ještě nikdy jsme neviděli, aby se svět měnil tak rychle. S nástupem COVID-19 začalo stále více firem hledat flexibilní výrobu. Pokud je to něco, o čem...

Řídit továrnu z mobilu? Proč ne!

Digitální transformace výroby umožňuje již dnes přístup k informacím z provozu odkudkoliv a v podstatě z jakéhokoli „chytrého“ zařízení připojeného k ...

Bezpečnost IT v průmyslu

V průmyslových, a zejména výrobních firmách je bezpečnost informačních technologií svázána s podstatou jejich podnikání komplexněji než v jiných obore...

Datová úložiště pro průmyslové aplikace

Průmysl 4.0, který přináší konektivitu a automatizaci do tradičních průmyslových odvětví, zažívá enormní nárůst dat. Odvětví IIoT v průmyslové automat...

Ford Model T tourin

Logistika výrobního podniku

„You can have Ford T of any color, as long as it's black.“ Známý citát Henryho Forda, který pochází z počátku 20. století shrnuje jasně myšlenku strik...

Digitální transformace podniků v post-pandemickém světě

Strategické inovace, konsolidace výrobních a logistických procesů a adaptace provozních modelů na nový standard po pandemii se zařazují mezi klíčové p...

Průmysl 5.0 vrací do automatizovaného výrobního procesu lidský prvek a jeho kreativitu

Různé stupně vývoje průmyslové výroby jsme si zvykli označovat čísly, takže po velmi diskutovaném Průmyslu 4.0 nutně musí následovat Průmysl 5.0. Bude...

ERP pro různé typy výroby?

Neexistuje jeden univerzální systém

Průmyslová výroba je dnes velmi obecný pojem, který zahrnuje široké spektrum činností a procesů, od výroby špendlíků až po konstrukci lokomotiv či bud...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1