fb
Vodafone

Neuvážené kliknutí může ohrozit celou firmu

Inzerce

Jedno neuvážené kliknutí myší může stát firmu velké peníze nebo ji dokonce položit. Řeč je o kyberú­to­cích, jejichž počet rok od roku narůstá. Hackeři přitom sází zejmé­na na laxnost malých a středních firem v oblasti zabezpečení....

Hrozí, že hackeři budou zneužívat AI chatboty k vytváření phishingových e-mailů a malwaru

Společnost Check Point zveřejnila varování, že kyberzločinci již začali používat populární nástroj ChatGPT k vývoji škodlivých kódů a útočných nástrojů. Na hackerských fórech se objevily návody a příklady, jak tech­nologie umělé inteligence od OpenAI...

Základem úspěšného obchodu jsou informace

Mít informace beze sporu znamená mít konkurenční výhodu. A v případě obchodu to platí dvojnásob. Věnujete se výrobě nebo obchodu a hledáte nové cesty ke zvyšování efektivity vašeho businessu? Klíčem k vašemu úspěchu mohou být zcela prosté informace. ...

Specializace účetních bude směřovat ke znalosti a správě umělé inteligence

Inzerce

Každé jaro je to stejné. Daňová přiznání zviditelní úlohu a práci účetních. Obor sledující stav, tok a výsledky ekonomické činnosti ale nespí ani po zbytek roku. Tomáš Loukota, výkonný ředitel společnosti Seyfor, má přehled o účetních systémech. A mo...

Výzvy a příležitosti pro výrobní podniky v roce 2023

Silná konkurence a zpřísňování předpisů versus nové technologie a lepší využití dat

Pro výrobní podniky nejsou nestabil­ní podmínky na trhu žádnou nezná­mou, nicméně současná celosvětová situace je mořem nejistoty, které může potopit i ty nejsilnější společ­nosti. Současně však nové techno­logie, lepší plánování a lepší využití dat ...

Ženy v IT odvětví

Z nového průzkumu společnosti No Fluff Jobs, který se zaměřil na ženy v IT odvětví, vyplynulo, že v zaměstnání je pro ně flexibilní přístup důležitější než peníze. Pro 77 % respondentek jsou důležité pružná pracovní doba, přes 70 % preferuje možnost ...

Martin Haller (vlevo) a Martin Melich, spoluzakladatelé PATRON-IT

PATRON-IT staví svůj monitorovací systém na technologii N-able

Inzerce

Společnost PATRON-IT je jednou z nejrespektovanějších českých společností, které se specializují na IT bezpečnost. Její hlavní činností jsou dodávky SaaS (Security as a Service) služeb s garancí bezpečnosti a obrany proti útokům....

Výrobní podniky posilují monitoring dodavatelského řetězce

Podle průzkumu mezi britskými výrobními podniky téměř polovina z oslovených firem nedávno posílila investice do zvýšení odolnosti svých dodavatelských řetězců. Nárůst cen surovin, přepravy a energie přiměla 81 % britských výrobních podniků diverzifik...

Víc než ChatGTP

Budoucnost generativní AI v podnicích

ChatGPT je sice skvělý, ale je to jen začátek; řada způsobů využití generativní AI ve firmách je mnohem sofistikovanější....

Není BIM jako BIM

Jen správné nastavení cílů a požadavků vede k efektivnímu využití

Zastánci BIM říkají, že díky této metodě lze dosáhnout větší efektivity a snížení množství chyb při výstavbě i následné správě budovy. To by mělo znamenat i finanční úsporu. Skeptici ovšem tvrdí, že vzhledem k nákladům, které s sebou nese zavedení i ...

Je single vendor v sítích mýtus, nebo ideální cesta?

Je vůbec reálné jí docílit?

Na trhu by se dnes těžko hledal vendor, který by dokázal pokrýt všechny síťové prvky svého zákaz­níka. U firem však stále přetrvává snaha takového najít. Ta je logická, zvláště pokud by společnost našla dodavatele, který by mohl nabídnout tak zvaný „...

Top 6 trendů z oblasti e-commerce pro rok 2023

Po zlatých časech silného růstu v době pandemie zasáhla českou e-​commerce složitá makroekonomická situace a enormní inflace, které s sebou přinesly nejen vlnu zdražování, ale i napjaté rozpočty online obchodníků. E-shopy se více než kdy dřív potřebu...

PDM/PLM – správa dat od návrhu po údržbu

V dnešní době plné výzev a nečeka­ných zvratů je potřeba, aby firma dokázala rychle, pružně a přesně identifikovat problém a umět na něj reagovat. S tím souvisí témata, kte­rá jsou dnes otevřená a mluví se o nich prakticky všude. Je to hlavně průmysl...

Řešení pro videokonference Webex umí sledovat uhlíkovou stopu připojených zařízení

Společnost Cisco integrovala do své videokonferenční platformy Webex nástroj Carbon Emissions Insights, který poskytuje informace o uhlíkové stopě zařízení zapojených do firemní komunikace a současně dává doporučení, jak spotřebu a využití používanýc...

Využití neuronových sítí výrazně zvyšuje úspěšnost vytěžování dat z faktur

Společnost Process Point zavedla novou službu InstantRevision pro vytěžování dat z faktur. K vytěžení dat z faktur používá inteligentní software, který chápe kontext do­kumentů a učí se na zpracovaných fakturách. Optimalizace neuronové sítě vytrénova...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1