fb

Phishingové e-maily jsou věrohodnější než kdy dříve. Co s tím?

Inzerce

Phishing není žádnou novinkou. Tato taktika sociálního inženýr­ství se mezi nástroji útočníků objevuje již desítky let a podle nejnovějších výzkumů si udržuje první příčku mezi způsoby doru­čo­vá­ní ransomwaru. O efektivitě phishingu přitom existuje ...

David Kolenatý

David Kolenatý povýšil v rámci české pobočky Dell Technologies

Novým Corporate Sales Managerem české pobo­čky Dell Tech­nol­o­gies byl jmenován David Kolenatý. Ve spo­leč­nos­ti od roku 2018 působil jako Advisory Sales Engineer. Na nové pozici je jeho cílem vést a roz­ví­jet obchod­ní tým Cor­po­rate, spe­cia­li...

Chat Ai

Nový chatbot od DNAi dokáže vést se zákazníkem plynulou konverzaci

Společnost DNAi představila svůj nejnovější produkt – kognitivního asistenta pro zajištění zákaznické podpory. Jde o chatbota nové generace, který po nastavení pro potřeby konkrétní organizace dokáže s klientem plynně konverzovat, a může tak nahradit...

IT Systems 11/2023

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sekto...

Nectain přichází s řešením pro správu dokumentů na vlastní low-code platformě

Ukrajinská spo­leč­nost Nectain, která vyvi­nu­la sadu nástro­jů za­lo­že­nou na tech­no­lo­gii low-code, při­chá­zí s novým pro­duk­tem. Jde o sys­tém pro sprá­vu dokumentů (DMS) postavený na vlastní low-code platformě, který může firmám pomoci s př...

Digitální zpracování faktur s využitím AI

Charakteristickým rysem dnešní digitální reality je mnohem větší dynamika práce s daty. Data již neleží nečinně na firemních serverech, ale jsou aktivně provozována v cloudu. Toto aktivní využití dat však nesmí být zaměňováno s nedostatečnou ochranou...

Personalizovaný obsah díky generativní AI

Nová meta marketingu vyžaduje morální kompas

Přiznejme si, že oblast marketingu může být velmi kom­pli­ko­va­ná, pro­to­že spo­tře­bi­te­lé se utápějí v záplavě různo­ro­dé­ho obsahu. V tomto vyso­ce konkurenčním a rychlém digitál­ním světě se personalizace stává zbraní pro značky, které chtějí...

Od doby disket až do éry cloudu

aneb 33 let na trhu IT

Společnost MERIT GROUP, a. s., byla zalo­že­na v roce 1991, a v pří­š­tím roce tak osla­ví již 33 let na trhu IT. Nedáv­no se roz­hod­la pro roz­ší­ře­ní své praž­ské poboč­ky a pozvala nás na návštěvu. Se zástupci firmy jsme si povídali nejen o tom,...

Hlasoví asistenti patří i do skladu

Používáte hlasové asistenty jako je Siri, Alexa, nebo Google Asistent? Je to pro vás rychlejší a komfortnější než manuálně zadávat text do pro­hlí­že­če? Umožněte to i skladníkům při vychystávání zboží nebo inven­tu­rách. Dejte jim výhodu poslouchat ...

T-Mobile spolupracuje s obcemi na budování optické infrastruktury

Společnost T-Mobile postupuje se ve výstavbě a modernizaci optické infrastruktury v Česku a po úspěš­ném pokrytí Benešova dokončuje projekty v České Lípě, Tanvaldu a Neratovicích. Obyvatelům těchto měst otevírá přístup ke spolehlivému a bezkonkurenčn...

ChatGPT

ChatGPT slaví rok, jeho schopnosti se zvyšují, ale problémy s ochranou dat zůstávají

ChatGPT byl v posledních dnech často zmiňován v médiích z důvodu vyhození a návratu CEO a zakla­da­te­le Sama Altmana, který stojí za nezis­ko­vou orga­ni­za­cí OpenAI, která chat­bo­ta vytvo­ři­la. V následujících dnech můžeme očekávat ChatGPT v nov...

Nedostatek testerů můžou vyřešit automatické nástroje, které pomůžou především menším firmám

Kybernetická bezpečnost je dnes velkým tématem, kterému se věnují firmy napříč všemi obory a velikost­mi. Rozvoj nových technologií totiž započal mezi firmami a útočníky nové kybernetické závody ve zbrojení. Společnosti investují milionové částky do ...

Systematická správa dokumentů se vyplatí

DMS zvyšují bezpečnost a rychlost procesů

Dokumenty by se daly bez nadsázky při­rov­nat k firem­ní­mu zlatu. Ať už jde o origi­nál­ní recep­tu­ry, unikátní techno­lo­gické postupy, patenty, citlivé obchodní smlouvy, nebo třeba „jen“ interní směrnice. Nezřídka obsahují cenné firemní know-how,...

Puma zavedla nový referenční program s využitím technologií SAP a Mention Me

Značka Puma hledala cestu, jak zefektivnit své fungováni a zlep­šit vztah se zákazníky. Rozhodla se proto implementovat nové technolo­gie od společností SAP a Mention Me, která jí už pomohly dosáhnout šestinásobné návrat­nosti investice do nového ref...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1