fb

S mluvícím skladem firmy ušetří až 25% nákladů

Inzerce

Tempo růstu firem nabírá na obrátkách. Počet zákazníků roste, zvyšuje se obrat, ale co dělat, když najímání nových zaměstnanců nestačí na stále rychlejší zpracování objednávek? Existuje řada řešení, která při stávajících zásobách a stavech zvýš...

Kam směřuje správa digitálního obsahu?

Od těžkopádného WordPressu k headless CMS

Spou­s­ta zejmé­na menších firem při výběru plat­for­my pro své webo­vé strán­ky volí jed­no­du­chou cestu, kterou je vytvořit web na open source plat­for­mě Word­Press. Je to poměr­ně snad­né a zvlád­ne to i méně technicky zkušený člověk. WordPress ...

Úskalí komunikace v rámci IT projektu z právního pohledu

V praxi se při řešení problémů našich klientů setkáváme se situací, kdy se, ačkoliv je mezi stranami uzavřena písemná smlouva, dovolává jeden z účastníků její změny s odkazem na dokument či dohodu, které vznikly v průběhu implementace zcela neformáln...

IT Systems 1-2/2024

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

Inzerce

V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění z...

Konference Evidence dokumentů 2024 představí aktuální legislativní změny

Již 7. března se v Praze v Hotelu Grandium uskuteční konference pod názvem Evidence dokumen­tů 2024: Připravte se na změny. Na této konferenci budou před­staveny a podrobně rozebrány aktuální legislativní změny v oblasti archivnictví a spisové služby...

EASTLOG 2024

EASTLOG 2024 se zaměří na zodpovědnou logistiku

Kongres EASTLOG zveřejnil své letošní hlavní téma. Zní Zodpovědná logistika a cílem pořadatelů je věnovat se nejen udržitelnosti, ale odpovědnosti v logistice v celé své šíři. EASTLOG se letos koná posedmadvacáté, a to ve dnech 30. a 31. května 2024 ...

Nová verze platformy Ataccama ONE nabízí "chatbota" pro práci s daty

Společnost Ataccama oznámila uve­dení nejnovější verze své platformy pro správu a čištění dat ve velkých firmách. Ataccama ONE v15 přináší nové samoobslužné funkce snadno přístupné skrze webový prohlížeč a nabízí uživatelské prostředí rozšířené o gen...

Na NIS2 zatím nejsou české firmy připravené

Pouze 2 % českých firem dosahuje úrovně kybernetické bezpečnosti definované aktualizovanou směrnicí o síťové a informační bezpečnosti (NIS2). Vyplývá to z průzkumu společnosti EY ČR, která jej provedla mezi desítkami tuzemských společností z 22 různý...

Milan Obertík

Milan Obertík povede novou divizi Konica Minolta

Tuzemská Konica Minolta zakládá specializované oddělení zaměře­né na oblast průmyslových kamerových řešení. Divize s názvem Forxai Video Vision se pod vedením Milana Obertíka zaměří na rozvoj aktivit v rámci využití průmyslových kamer a systémů umělé...

Kingston Canvas React Plus

SD karta pro náročné fotografy

Pokud natáčíte videa ve 4K nebo fotíte výkonným foto­apa­rá­tem, po­tře­bu­je­te pamě­ťo­vou kartu, která zvládne spo­leh­li­vě uložit velký proud dat. V takovém případě je pro vás určena SD karta Canvas React Plus V60, kterou Kingston právě uvedl na...

Vojtěch Černý

Vojtěch Černý povede nové oddělení Algotechu zaměřené na AI

Algotech založil samostatné expertní oddělení, které se zaměřuje na profesionální využití umělé inteligence ve firmách. Nové oddělení povede Vojtěch Černý, který byl jmenován do pozice ředitele pro inovace....

Podporu informačních systémů ČÚZK bude i nadále zajišťovat Ness

Český úřad zeměměřický a kata­s­t­rál­ní (ČÚZK) si pro rozvoj a podporu tří infor­mač­ních systémů do roku 2027 opět vybral Ness Czech. Jedná se o informační systém RÚIAN (Regi­s­tr územní identifikace, adres a nemovitostí), ISÚI (Informační systém ú...

Vysoká škola polytechnická Jihlava zavedla elektronickou spisovou službu

Společnost LE CLAVERA nasadila systém elek­tro­nic­ké spisové služby na Vysoké škole poly­tech­nic­ké Jihlava. Využila přitom systém GINIS Enterprise+ od spo­leč­nos­ti Gordic. Díky zavedení tohoto systému škola s velkým před­sti­hem splnila zákon­no...

Melinda Szabó

Český T-Mobile a slovenský Telekom bude od června řídit Melinda Szabó

Melinda Szabó převezme od 1. čer­vna 2024 roli generální ředitelky a členky představen­stva T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. Donové role se přesune ze své současné pozice ve společnosti Deutsche Telekom a nahradí gene­rálního ředitele Vladan...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1