fb

Veřejný sektor a zdravotnictví

Exluzivní partner sekce

Umělá inteligence v očním lékařství pomáhá diagnostikovat závažná onemocnění

Na světě snad neexistuje obor, který by neovlivnila umělá inteligence (AI). A zdravotnictví není výjimkou. Také oční chirurgové vidí v umělé inteligenci potenciál....

IT Systems 9/2023

Data-Informace-Inovace

Inzerce

Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizac...

Moderní technologie posouvají medicínu

Telekonzultace, školení mediků i operace na dálku

S rozvojem komunikačních technologií a videotechnologií prochází proměnou i lékařství a medicína. Moderní systémy přenosu obrazu a jeho analýzy pomáhají jak při operacích, tak při individuální diagnostice....

Český software urychluje zpracování genomických dat a usnadňuje včasnou diagnostiku genetických chorob

Česká společnost DNAi vyvinula ve spolupráci s firmou  Institute of Applied Biotechnologies a.s. (IAB) a Fakultou biomedicínské­ho inženýr­ství ČVUT počítačový software s názvem Floxgen, který umí zpraco­vat, anonymizo­vat a zpřístupnit enormní množs...

Zdravotnictví směřuje k digitální budoucnosti

Platba v restauraci, kontrola ban­kov­ní­ho účtu nebo volání taxi? V každé z těchto činností vám dnes pomůže mobilní aplikace. Ačkoli se může zdát, že se digitální technolo­gie dotýkají všech oblastí našeho života, existuje jedna, která se s nimi tep...

Digitalizace zdravotnictví je nutnost, vyžaduje však rozvahu a trpělivost

Digitalizace je již několik let v mno­ha odvětvích jedním z nejsklo­ňo­va­něj­ších slov, převážně mluví-li se o rozvoji a inovacích. Nejčastěji se s ní setkáváme v logistických či jiných průmyslových firmách, po­stup­ně se však začíná využívat také v...

Problematika vendor lock-in v oblasti IT veřejných zakázek

Vendor lock-in neboli stav uzamčení zadavatele k dodavateli je situace, která může vzniknout ve chvíli, kdy se zadavatel veřejné zakázky svým postupem při jejím zadávání dosta­ne do pozice závislosti na konkrét­ním dodavateli v oblasti IT. Bývá tomu ...

Spisové služby čekají velké změny

Pravidla pro elektronické systémy spisových služeb se aktuálně výrazně změnila. Pro zavedení těchto změn do praxe je vymezeno určité přechodné období, jehož délka je zatím různá pro různé zúčastněné subjekty. Tento příspěvek shrnuje stěžejní novinky ...

Top 10 technologických trendů pro státní správu pro rok 2023 podle Gartneru

Analytici společnosti Gartner sesta­vili seznam top 10 technologických trendů pro státní správu pro rok 2023. CIO ve veřejném sektoru by měli tyto trendy využít při formování modernizace, řízení a transformace státní správy....

Zdeněk Panec

Využití cloudových služeb pomůže státu s bezpečností, udržitelností a rozvojem

říká Zdeněk Panec, vedoucí týmu SAP pro veřejné zakázky

Informační systém SAP S/4HANA Cloud, private edition, se stal první službou zapsanou v kata­lo­gu cloud computingu podle novely zákona o infor­mač­ních sys­té­mech veřej­né správy plat­né­ho od 1. 9. 2021. Velmi podrobný proces certi­fi­ka­ce potvrdi...

Perspektiva digitalizace české státní správy

V roce 1998 se v Praze uskutečnil první ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě a v úvodním projevu zazněla slova: „... schopnost využívat možností internetu se stává konkurenční výhodou nejen firem a jednotlivců, ale i států. (…) Zv...

Česko zaostává v digitalizaci zdravotnictví

Nedostatek financí, nekoncepční řízení, nevyhovující legislativa, technické bariéry a kybernetická rizika. To jsou hlavní překážky většího rozvoje telemedicíny a dalších oblastí eHealth v Česku. Ohroženo je proto i efektivní čerpání z Národního plánu...

Kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví lze zajistit pouze se znalostí vlastního prostředí

Všichni to známe. Kybernetická bezpečnost a obecně ochrana informací a služeb je o zajištění ochrany základních tří atributů. Důvěrnosti, dostupnosti a integrity. Na tyto atributy v rámci dekompozice primárních aktiv (myšleno informace, služby, proce...

I nemocnice mohou využít možnosti analýzy dat pro zvýšení efektivity

Dnes už téměř každá firma chápe, že bez efektivního využití dat nelze pomýšlet na úspěch u čím dál náročnějších zákazníků nebo si dlouhodobě udržovat náskok před konkurencí. Ovšem pokud jde o zdravotnictví a nemocnice placené z veřejného rozpočtu, má...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1