fb

Veřejný sektor a zdravotnictví

Digitalizace justice by mohla urychlit soudní proces i ulehčit trestní oznámení

Když něco funguje, neměňme to. Tímto heslem se bohužel mnohdy řídí česká justice. Neslyší na to, že by věci mohly fungovat spolehlivěji, hospodárněji a rychleji. Do dnešního dne prý někteří soudci píší své roz­sudky na psacích strojích, které následn...

IT Systems 9/2022

Digitalizace výroby teoreticky i prakticky

Inzerce

Aktuální vydání IT Systems je věnováno především automatizaci a digitalizaci průmyslu. Daniel Bičík ze SAPu popisuje, jak nejefektivněji využít AI ve výrobě od designu až po servis. Kristin Poulton z QAD se věnuje problematice plánování kapacitních p...

Inspirace pro digitální inovace ve zdravotnictví

V dnešní době prostupuje digitalizace prakticky každým odvětvím. Své finanční toky můžeme pohodlně kontrolovat ve svém internetovém bankovnictví, prostřednictvím mobilních aplikací si objednávat taxi či donášku jídla nebo platit za útratu v restaurac...

Umělá inteligence bojuje v nemocnicích s infekcemi a šetří čas personálu

Český healthtech Datlowe stojí za technologií HAIDi, která využí­vá umělou inteligenci a metody strojového učení, analyzuje veškeré informační databáze zdravotnického zařízení a získané údaje interpretuje formou výstupů shrnujících potenciální rizika...

Robot neuromate s měřicí koncovkou a rámem použitým jako reference a pevná opora lebky

Roboti, kteří udělají přesnou díru do hlavy, zachraňují životy

Co má společného technické inženýrství a neurochirurgie? Potřebu přesného měření a málo ženských osobností. Zatímco pravítka a sondy jsou nezbytné ve výrobě k přesnému opracování výrobků a provedení vrtů, v neurochirurgii je stejná přesnost nutná k p...

Pohled z Hololens brýlí během operace

Chytré brýle pro rozšířenou realitu a vlastní software pomáhají kardiologům z Třince při operacích srdce

Před nedávnem zdravotníci z Nemoc­ni­ce AGEL Třinec-Podlesí infor­mo­va­li veřej­nost o využí­vá­ní virtu­ál­ní reality v před­ope­rač­ní přípravě u různých druhů zákro­ků. Postup­ně své hranice posou­va­jí dále a nově zavá­dě­jí využí­vá­ní smíše­né...

Perspektiva a úskalí telemedicíny v ČR

Jsme svědky čtvrté průmyslové revo­lu­ce, a to revoluce informač­ních technologií. Díky umělé inteli­gen­ci, 5G, Big Data a digi­ta­li­za­ci sledu­je­me, jak svět přechá­zí do online prostředí. Stačí jedno kliknutí a jsme pro­po­je­ni napříč kontinen...

Česko zaostává v pokrytí vysokorychlostním internetem a digitalizaci státní správy

Z analýzy nazvané Index prospe­­ri­ty Česka vyplývá, že ve srovná­ní s členskými státy Evropské unie máme dvanáctou nejlepší úroveň infra­struk­tu­ry. Podle výsledků ana­lýzy má Česko nej­hustší želez­nič­ní síť, v subjek­tiv­­ním hodnocení stavu sil...

Využití internetu věcí pro digitalizaci vaší obce

Smart City a internet věcí (IoT) jsou již vcelku provařené pojmy. Je to ale tak obsáhlá oblast, že se v ní řada lidí úplně ztratí, neví, čím začít dříve, a nakonec pak neudělá v podstatě nic. A přitom rychlé a jednoduché nasazení, efektivní provoz a ...

Blockchainové technologie mají velký potenciál i pro veřejný sektor

Blockchain bude hrát zásadní roli v digitalizaci veřejného sektoru, a to nejen z hlediska zefektivnění administrativy, ale také proto, že umožňuje výrazně zvýšit úroveň transparentnosti, zabezpečení, spolehlivosti a dostupnosti služeb....

Kritický pohled na plánované změny v datových schránkách

Datové schránky jako nástroj důvěryhodné doporučené elektronické komunikace, který byl primárně vytvořen pro komunikaci s veřejnou správou, oslavil v červenci letošního roku své 13 narozeniny. Ministerstvo vnitra se rozhodlo, že jim k tomuto jubileu ...

SharePoint jako platforma pro spisovou službu

Může vyhovět legislativním požadavkům?

SharePoint a spisová služba jsou zdánlivě věci, které nejdou dohromady. Přesto jej řada organizací s oblibou využívá pro správu dokumentů. Existuje tedy cesta, jak jej využít pro potřeby spisové služby?...

Tři principy pro efektivnější fungování veřejných služeb

Evropská komise již od roku 2014 sleduje pokrok členských států v oblasti digitalizace formou zpráv o indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Kromě obec­né charakteristiky výkonnosti jednotlivých členských států poskytuje zpráva i doporučení...

Bývalý vývojář her pomáhá lékařům v IKEMu simulovat složité operace ve virtuální realitě

Diplomová práce nadaného inženýra pomáhá lékařům z IKEMu rozvíjet možnosti transplantační chirurgie. Díky aplikaci 25letého Davida Sibřiny mohou ve virtuální realitě plánovat nestandardní zákroky u jednotlivých pacientů „nanečisto“. Novou technologii...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1