fb

Veřejný sektor a zdravotnictví

Exluzivní partner sekce

Kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví lze zajistit pouze se znalostí vlastního prostředí

Všichni to známe. Kybernetická bezpečnost a obecně ochrana informací a služeb je o zajištění ochrany základních tří atributů. Důvěrnosti, dostupnosti a integrity. Na tyto atributy v rámci dekompozice primárních aktiv (myšleno informace, služby, proce...

IT Systems 4/2023

Quo vadis, e-commerce?

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického r...

I nemocnice mohou využít možnosti analýzy dat pro zvýšení efektivity

Dnes už téměř každá firma chápe, že bez efektivního využití dat nelze pomýšlet na úspěch u čím dál náročnějších zákazníků nebo si dlouhodobě udržovat náskok před konkurencí. Ovšem pokud jde o zdravotnictví a nemocnice placené z veřejného rozpočtu, má...

Jak pomáhá umělá inteligence při diagnostice a co překáží digitalizaci zdravotnictví

Ač se to možná při pohledu do tuzemských ordinací nezdá, umělá inteligence (AI) stále více pomáhá ve stanovování diagnóz pacientů. V současnosti existuje několik zařízení a aplikací, které umožňují stanovit stav pacienta z moči, krve, tepu nebo třeba...

Digitalizace justice by mohla urychlit soudní proces i ulehčit trestní oznámení

Když něco funguje, neměňme to. Tímto heslem se bohužel mnohdy řídí česká justice. Neslyší na to, že by věci mohly fungovat spolehlivěji, hospodárněji a rychleji. Do dnešního dne prý někteří soudci píší své roz­sudky na psacích strojích, které následn...

Inspirace pro digitální inovace ve zdravotnictví

V dnešní době prostupuje digitalizace prakticky každým odvětvím. Své finanční toky můžeme pohodlně kontrolovat ve svém internetovém bankovnictví, prostřednictvím mobilních aplikací si objednávat taxi či donášku jídla nebo platit za útratu v restaurac...

Umělá inteligence bojuje v nemocnicích s infekcemi a šetří čas personálu

Český healthtech Datlowe stojí za technologií HAIDi, která využí­vá umělou inteligenci a metody strojového učení, analyzuje veškeré informační databáze zdravotnického zařízení a získané údaje interpretuje formou výstupů shrnujících potenciální rizika...

Robot neuromate s měřicí koncovkou a rámem použitým jako reference a pevná opora lebky

Roboti, kteří udělají přesnou díru do hlavy, zachraňují životy

Co má společného technické inženýrství a neurochirurgie? Potřebu přesného měření a málo ženských osobností. Zatímco pravítka a sondy jsou nezbytné ve výrobě k přesnému opracování výrobků a provedení vrtů, v neurochirurgii je stejná přesnost nutná k p...

Pohled z Hololens brýlí během operace

Chytré brýle pro rozšířenou realitu a vlastní software pomáhají kardiologům z Třince při operacích srdce

Před nedávnem zdravotníci z Nemoc­ni­ce AGEL Třinec-Podlesí infor­mo­va­li veřej­nost o využí­vá­ní virtu­ál­ní reality v před­ope­rač­ní přípravě u různých druhů zákro­ků. Postup­ně své hranice posou­va­jí dále a nově zavá­dě­jí využí­vá­ní smíše­né...

Perspektiva a úskalí telemedicíny v ČR

Jsme svědky čtvrté průmyslové revo­lu­ce, a to revoluce informač­ních technologií. Díky umělé inteli­gen­ci, 5G, Big Data a digi­ta­li­za­ci sledu­je­me, jak svět přechá­zí do online prostředí. Stačí jedno kliknutí a jsme pro­po­je­ni napříč kontinen...

Česko zaostává v pokrytí vysokorychlostním internetem a digitalizaci státní správy

Z analýzy nazvané Index prospe­­ri­ty Česka vyplývá, že ve srovná­ní s členskými státy Evropské unie máme dvanáctou nejlepší úroveň infra­struk­tu­ry. Podle výsledků ana­lýzy má Česko nej­hustší želez­nič­ní síť, v subjek­tiv­­ním hodnocení stavu sil...

Využití internetu věcí pro digitalizaci vaší obce

Smart City a internet věcí (IoT) jsou již vcelku provařené pojmy. Je to ale tak obsáhlá oblast, že se v ní řada lidí úplně ztratí, neví, čím začít dříve, a nakonec pak neudělá v podstatě nic. A přitom rychlé a jednoduché nasazení, efektivní provoz a ...

Blockchainové technologie mají velký potenciál i pro veřejný sektor

Blockchain bude hrát zásadní roli v digitalizaci veřejného sektoru, a to nejen z hlediska zefektivnění administrativy, ale také proto, že umožňuje výrazně zvýšit úroveň transparentnosti, zabezpečení, spolehlivosti a dostupnosti služeb....

Kritický pohled na plánované změny v datových schránkách

Datové schránky jako nástroj důvěryhodné doporučené elektronické komunikace, který byl primárně vytvořen pro komunikaci s veřejnou správou, oslavil v červenci letošního roku své 13 narozeniny. Ministerstvo vnitra se rozhodlo, že jim k tomuto jubileu ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1