fb

HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů

Umělá inteligence se stále více prosazuje v HR

Firmy novou éru vítají, zaměstnanci preferují osobní přístup

Již větší polovina (54 %) českých firem využívá nebo letos hodlá na­sadit technologie umělé inteligence (AI) pro zefektivnění činností v ob­lasti lidských zdrojů (HR). Klíčovým nástrojem se AI stává jak v náboro­vých procesech, tak i při analýze dat,...

Je AI dostatečně lidská na to, aby zvládla i personalistiku?

V žádné firmě nejspíš neexistuje po­zice a oddělení, které by mělo sta­vět na lidskosti více než per­so­na­lis­ti­ka. To má „lidskost“ už v samot­ném názvu. Para­dox­ně se zdá, že právě HR je jednou z oblastí, kde může být AI již dnes velmi užitečná,...

Víte, co je IC leadership?

České technologické společnosti nemají jednotnou terminologii

Skvělí vývojáři softwaru mohou narazit na strop v kariérním růstu, pakliže jednoho dne nepřijmou manažerskou roli, nezačnou řídit lidi a v zásadě přestanou programovat. Co když ale po této cestě netouží a chtějí být opravdu specializovanými a skvělým...

Elektronické doručování písemností zaměstnancům po novele zákoníku práce

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zá­ko­ní­ku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) přinesla zásad­ní změny v oblasti doručování písemností a pracov­ně­práv­ních do­ku­men­tů zaměst­nan­cům. Zaměst­na­va­te­lé díky tomu již od 1. října 2023 ...

Trendy v docházkových systémech

Pípání je (většinou) minulostí

Docházkové systémy, jako neoddělitelná součást firem a organizací, slouží k evidenci docházky zaměstnanců, která je podkladem pro výpočet mezd a ostatních pracovních benefitů. V minulosti byly docházkové systémy založené především na čipových kartách...

Nejčastější mýty o docházkových systémech

U evidence docházky, tak jako při každém byrokratickém požadavku, zaměstnavatelé obvykle sázejí na opatrnost. Často to však vede ke vzniku mýtů a upevnění zvyků, které pak mohou ztěžovat práci oddělení lidských zdrojů i zaměstnancům. Podobným mýtům b...

Novela zákoníku práce a mýty při digitalizaci personalistiky

I přesto, že novela zákoníku práce přinesla změny a nové možnosti v oblasti digitalizace personálních procesů, je téma bezpapírové per­so­na­lis­ti­ky stále opředeno řadou mýtů a představ, které brání rych­lejší inovaci i na tomto poli života firem a...

Pracovní pohovory budoucnosti?

V prvním kole vyzpovídá uchazeče virtuální náborář vytvořený umělou inteligencí

Pracovní trh se vlivem digitálních technologií mění. Zaměstnavate­lé i samotní uchazeči se snaží šetřit čas i náklady, a k tomu jim pomáhají prvky moderní technologie, jako například chytré aplikace, videokon­ference či videodotazníky. On-line pohovo...

Digitalizace HR

Proč se do ní pustit a jak na to?

Moderní HR už dávno není jen o sta­tis­ti­kách, admi­ni­s­tra­ti­vě a výpla­tách. Pomalu ale jistě se napříč obory stává důležitým strategickým partnerem nejužšího vedení společ­nos­ti. Řeší základní potřeby pod­ni­ku, podílí se na vytváření strategi...

Při implementaci AI se firmy neobejdou bez spolupráce CTO a HR

Umět přepsat do čísel složité vzorce lidského chování, motivace nebo emoce, to je úkol, se kterým se již desítky let snaží vypořádat například marketéři nebo sociologové. A nejsou jediní, pro koho mají takové informace zásadní hodnotu – stále více je...

Budoucnost sdílených kanceláří

Bude coworking i nadále rostoucí trend, nebo je to slepá ulička?

Práce ve sdílených prostorách nastar­to­va­la v posled­ních několika letech velkou oblibu, a to napříč firemním spektrem. U lidí pracu­jí­cích na volné noze i u velkých korporací, které ji využívají jako zpestření tandemu kancelář, home office. Podle...

Miliony skryté v personálních papírech

Firmám často chybí konsolidované informace o mzdách v digitální podobě

O kolik mohou české firmy přidat svým zaměstnancům? Dorovnají růst platů státních zaměstnanců? Otázka, která zajímá 5,5 milionu tisíc zaměstnaných Čechů, má překvapivou odpověď. Firmy samy nevědí a pravděpodobně půjdou metodou pokusu a omylu. V mnohý...

Vstříc technologiím!

5 způsobů, jak HR pomocí moderních nástrojů vylepšuje zaměstnaneckou zkušenost

Povinný home office, online konference, kafíčka přes Zoom a pohovory ve virtuálním prostoru v pandemickém období zcela změnily praxi v náboru nových zaměstnanců a jejich onboarding v mnoha společnostech. I když se s uvolněním pravidel ulevilo všem ex...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1