fb

HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů

Vývojářská zkušenost je trend, který pomůže zefektivnit spolupráci v týmech i vyvíjet lepší digitální produkty

Vývojářská zkušenost (zkratka DX z anglického developer experience) je pojem, který poslední dobou začíná rezonovat mezi firmami vytvářejícími digitál...

Onboarding zaměstnanců se dá úspěšně zvládnout i online

Covid-19 zahýbal celým světem a zanechává za sebou velikou spoušť. Pandemie se v nemalé míře promítla i na pracovním trhu a v souvislosti s uzavřenými...

Osvědčené postupy pro strategii práce na dálku

Celosvětová pandemie je stále s námi, a tak pokračujeme v hledání způsobů, jak podpořit a pomoci zejména těm institucím, které se nedokázali adaptovat...

Nový normál v evidenci docházky

Dvě klíčové změny – flexibilita a dostupnost. Obojí vstoupilo do pracovního života jako vítr. Vlastně, jak pro koho, velká část firem již dávno na pod...

Od šanonů až po umělou inteligenci v HR

V HR a náboru pracovníků probíhají rychlé změny

Automatizace a digitalizace jsou dnes alfou a omegou mnoha oborů. Patří k nim i HR včetně náboru lidí, takzvaného recruitmentu. Využití technologií v ...

Výběr IT vybavení pro zaměstnance má vliv na zajištění spokojenosti, udržení motivace a produktivity pracovníků

Odpovědnost za výběr informačních technologií včetně koncových zařízení pro jednotlivé zaměstnance nese ve firmách tradičně IT oddělení. V posledních ...

Budoucnost firemního IT po covidu

Covid zamíchal s budoucností pracovního prostředí v IT

Poslední měsíce urychlily již dlouho probíhající proces změny firemního nastavení a daly vzniknout nové formě pracovní kultury. Už nejde jen o práci v...

Fenomén homeworkingu

Co nám přinesl a co nám vzal...?

Loňský rok byl pochopitelně poznamenán celosvětovou pandemií koronaviru, jež nějakým způsobem ovlivnila každého z nás. Rok 2020 se stal také rokem, kd...

Jaká je budoucnost práce v roce 2021?

Produktivita, digitální zaměstnanecká zkušenost a hledání rovnováhy

Rok 2020 byl neoddiskutovatelně rokem změn. Změnil se způsob, jakým pracujeme, kde pracujeme, kdy pracujeme a do určité míry i to, proč pracujeme. A z...

10 mýtů a předsudků o programátorech

V Česku jsou aktuálně programátoři na pracovním trhu velmi žádaní. Přesto jsou veřejností, hlavně pak mezi přáteli a kolegy z jiných oddělení, vnímáni...

FG Forrest

Desatero moderního intranetu

Intranet má usnadňovat srozumitelnou komunikaci napříč firmou a šetřit čas HR oddělení při řešení administrativy. Cílem moderního intranetu by proto m...

GIRITON

Moderní docházka dokáže pomoct s projektovým řízením i předcházet šíření nemoci

Mobilita, flexibilita, konektivita. Moderní docházkové systémy už dnes dalece přesahují své předchůdce. Při pořízení firmy nezískají pouze nástroj na ...

TULIP

Nové požadavky na docházkové systémy v době covidové

Dnešní doba je vskutku specifická a pandemie Covid-19 se dotýká téměř celé soukromé a business sféry. Jednou z oblastí, která je neplánovaným vývojem ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1