fb

Systematická správa dokumentů se vyplatí

DMS zvyšují bezpečnost a rychlost procesů

Dokumenty by se daly bez nadsázky při­rov­nat k firem­ní­mu zlatu. Ať už jde o origi­nál­ní recep­tu­ry, unikátní techno­lo­gické postupy, patenty, citlivé obchodní smlouvy, nebo třeba „jen“ interní směrnice. Nezřídka obsahují cenné firemní know-how,...

Phishingové e-maily jsou věrohodnější než kdy dříve. Co s tím?

Inzerce

Phishing není žádnou novinkou. Tato taktika sociálního inženýr­ství se mezi nástroji útočníků objevuje již desítky let a podle nejnovějších výzkumů si udržuje první příčku mezi způsoby doru­čo­vá­ní ransomwaru. O efektivitě phishingu přitom existuje ...

Puma zavedla nový referenční program s využitím technologií SAP a Mention Me

Značka Puma hledala cestu, jak zefektivnit své fungováni a zlep­šit vztah se zákazníky. Rozhodla se proto implementovat nové technolo­gie od společností SAP a Mention Me, která jí už pomohly dosáhnout šestinásobné návrat­nosti investice do nového ref...

N-able EDR přichází s vylepšeným agen­tem, který odhalí zranitelná zařízení v síti

Společnost ZEBRA SYSTEMS oznámila, že řešení N-able Endpoint Detection and Response (EDR) je nově k dispozici s rozší­řením o po­kročilou funkcí správy potenciálních oblastí útoku. S touto funkcí, posta­venou na technologii SentinelOne Singularity RA...

IT Systems 11/2023

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sekto...

Město Ostrov plní s předstihem požadavek na zavedení systému spisové služby ve školách

Město Ostrov implementuje spisovou službu GINIS od Gordicu ve všech svých 11 příspěvko­vých organiza­cích. Město Ostrov tak reaguje na blížící se povinnost škol vést spisovou službu v elektronickém systému spisové služby (eSSL). Zvolené řešení spisov...

Crede Experto umožní splnit požadavek na zavedení okamžitých plateb v eurech

V reakci na předběžnou dohodu EU, která od poskytovatelů platebních služeb vyžaduje povinnost provádět okamžité platby v eurech, přichází firma Crede Experto, dceřiná společnost Arbes Technologies, s řešením pro rychlou integraci těchto plateb do exi...

Chatbot. A kam s ním?

O chatbotech toho bylo v posledních měsících díky uvolnění ChatGPT napsáno hodně. Řada lidí tak má alespoň základní představu, co to takový chatbot je. Není ale chatbot jako chatbot a také praxe je jiná než jen zkušební konverzace s některým z aktuál...

Lenovo X1 Fold

Ohebný tablet Lenovo za 122 tisíc stihnete koupit ještě pod stromeček

Unikátní ohebný tablet Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 bude od pro­sin­ce dostup­ný v České repub­li­ce za cenu začí­na­jí­cí od 122 190 Kč včet­ně DPH. Jde o zařízení, které nabízí plnohod­not­ný plný výkon počítače s velkým 16,3palcovým ohebným displeje...

GoodRam

Antibakteriální USB disk

Společnost Wilk Elektronik SA, evropský výrobce počítačových pamětí, SSD a paměťových zařízení, představila originální novinku. Jde o USB disk s náz­vem GoodRam UME3 CARE, který má antibakteriální povrch – ionty stříbra na povrchu USB disku likvidují...

Charakter DDoS útoků se mění, hrubá síla již není na pořadu dne

Čísla počtu a celkové intenzity DDoS útoků na české firmy v říjnu stagno­vala. Přesto to není dobrá zpráva, naopak. Jednotlivé útoky jsou totiž stále kvalitnější a inten­ziv­něj­ší a dokáží tak napáchat stejně vysoké, nebo i horší škody než dříve obv...

SOAR

Kybernetická bezpečnost pro pokročilé

V poslední době se v rámci kybernetické bezpečnosti čím dál tím častěji skloňuje zkratka SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). Porozumění SOAR je klíčové pro každého, kdo se zajímá o efektivní řízení bezpečnostních operací. SOAR nej...

Muziker

E-shop Muziker zavedl elektronickou výměnu dokumentů a snižuje tak provozní náklady

Internetový obchod Muziker je dalším velkým e-shopem, který následuje trend automatizace a snižování provozních nákladů. Přešel na elektronickou výměnu dokumentů (EDI), kterou využívá k výměně objednávek, dodacích listů nebo faktur s velkými dodavate...

Portál občana

Portál občana má novou podobu a v lednu prý bude i mobilní aplikace

Portál občana, který umožňuje onli­ne přístup k některým službám stá­tu, má novou podobu. Bude tak jed­nodušší zjistit např. bodový stav ři­diče, zařídit si zdarma výpis z živno­stenského či trestního rejstříku či si nastavit upozornění na konec plat...

NIS2 zvýší poptávku po penetračních testech, pro které budou chybět kapacity

S nástu­pem nové směr­ni­ce NIS2, která nabu­de účin­nos­ti 17. října 2024, se oče­ká­vá význam­ný posun v oblas­ti kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. Jedním z předpokládaných důsledků bude skokové navýšení poptávky po službách penetračního testování a ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1