fb

AI a Business Intelligence

Umělá inteligence pomáhá i v oblasti ITSM

Prakticky jakoukoliv činnost, která pracuje s daty, dokáže zefektivnit umělá inte­li­gen­ce (AI). Není proto pře­kva­pe­ním, že i v oblasti IT Service Manage­men­tu (ITSM) je AI žhavým tématem. Dokáže zvýšit kvalitu služeb, snížit náklady a zlepšit o...

IT Systems 4/2023

Quo vadis, e-commerce?

Inzerce

V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického r...

Zaměstnanci call center zatím kvůli umělé inteligenci o práci nepřijdou

Umělá inteligence (AI) se sice v call centrech prosazuje stále výrazněji, podle expertů však v současnosti živé operátory plnohodnotně zastoupit nedokáže. AI může být skvělým nástrojem pro řešení rutinních klientských požadavků či v rámci analytické ...

Datová analytika a strojové učení v praxi

I. díl: Jak překonat úskalí nasazení datové analytiky s technologií strojového učení

Dnes se firmy doslova topí v datech. Ta se sbírají rychleji, ve větším množství a ve více formá­tech než kdykoli předtím. Teoreticky by více dostupných informací mělo znamenat kvalifikovanější rozhodování. Skutečnost je však poněkud odlišná. Objem sh...

Bude ChatGPT začátkem nové éry?

Nejprve musíme pochopit jeho omezení

Dějiny internetu jsou lemované varovnými příběhy. Příběhy o katastrofách, ke kterým nakonec nedošlo – například chyba přechodu na nové tisíciletí – nebo o úžasných inovacích, které měly změnit běh světa, ale které zcela zapadly nebo se zařadily mezi ...

Experimentování s ChatGPT

Praktické ověření možností využití ChatGPT z pohledu vývojářů

ChatGPT společnosti OpenAI představuje revoluci v možnos­tech zpracování jazyka. Jako nejmoder­nější jazykový model byl ChatGPT vycvičen na obrov­ském množství dat a dokáže generovat konverzač­ní textové odpovědi podobné lidským. Díky svým výkonným s...

Kompozitní umělá inteligence může pomoci nejen s optimalizací průmyslu

Na podzim roku 2022 označila americká společnost Gartner kompozitní umělou inteligenci za technologii, která se v příštích letech stane hlavním předmětem vědeckého zkoumání a aplikací pro komerční řešení v rámci celého oboru AI. Kompozitní umělá inte...

Konverzační voiceboti firmy lákají, ale s jejich nasazením většinou vyčkávají

Výzkum společnosti Coworkers.ai mezi českými a sloven­ský­mi firmami potvrdil, že konver­zač­ní voiceboti firmy lákají. Více než polovina oslo­ve­ných firem uvedla, že považuje kon­ver­zač­ní voiceboty za vhodné řešení komu­ni­ka­ce se svými zákazník...

Tři způsoby, jak generativní umělá inteligence změní zákaznickou podporu

Organizace poskytující služby zákazníkům dnes svádějí nelehký boj. Servisní agenti se každodenně potýkají s případy, kdy jsou zákazníci frustrováni nekonečnými čekacími dobami. Často se tak stává, že agenti díky vysoké vytíženosti řeší současně probl...

Zákaznickou zkušenost přebírají do rukou technologie

Vynechání lidského faktoru nemusí mít dopad na kvalitu odbavení zákaznického požadavku

Digi­ta­li­za­ce nabírá na obrát­kách na­příč celým spektrem profesí. Vidíme to každý den na pop­táv­ce po CRM řešení, která za pos­led­ních 20 let nikdy nebyla vyšší. CRM systém v kombi­na­ci s automatizací dokáže přinést skvělou zákaznickou zkušeno...

4 nezbytné kroky k ESG reportu, díky které­mu raketově stoupne hodnota interního IT

Úkol zní jasně. Od roku 2025 musí vybrané firmy odevzdávat nefi­nan­ční reporting, který bude mo­ni­to­ro­vat jejich udržitelné chová­ní. Tento reporting nebude sloužit jen ban­kám, investorům, zákaz­níkům, ale především by měl mít přidanou hodnotu p...

Víc než ChatGTP

Budoucnost generativní AI v podnicích

ChatGPT je sice skvělý, ale je to jen začátek; řada způsobů využití generativní AI ve firmách je mnohem sofistikovanější....

Využití populárních OpenAI nástrojů (ChatGPT a Codex) pro programování

V posledních týdnech je kolem spo­leč­nos­ti OpenAI rušno. Její inte­li­gent­ní chatbot ChatGPT podnítil před­sta­vi­vost a přiměl lidi ptát se, jakou roli bude umělá inte­li­gen­ce (AI) hrát v budoucnos­ti. Stejná společnost vyvíjí také nástroj Code...

ChatGPT nám poskytuje ochutnávku budoucnosti světa plného umělé inteligence

Sociální sítě v poslední době zaznamenaly novou technologii, která si s vámi dokáže povídat o čemkoliv, napovídat kód v růz­ných jazycích, navrhnout archi­tekturu systému nebo skládat sonety jako Shakespeare. Jde o ChatGPT. Původní model GPT-3 (vydan...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1