fb

AI a Business Intelligence

Exluzivní partner sekce

Každoročně je nevyužito obrovské množství dat

Změnit to může nová éra kvantových počítačů

Studie Accenture Tech Vision 2022 upozor­ňu­je, že aktuálně leží ladem obrovské množství důle­ži­tých dat. Počí­ta­če si s nimi až dosud nedoká­za­ly poradit. Technika nové genera­ce však s velkými objemy dat umí pracovat velmi dobře, což je obrovská...

Softwarový robot může pomáhat s rutinou, ale i s podporou rozhodování

Automatizace firemních procesů je téma, které řeší snad každá společnost. Automatizovat lze samozřejmě již přímo v ERP tím, že ve zdrojovém kódu nastavíme automatické operace, s případnou validací a upozorněním, pokud někdy něco neproběhne tak, jak m...

Při nasazení chatbota či voicebota je důležitým faktorem správně nastavit jejich „osobnost“

Chatboti a voiceboti stále častěji nacházejí uplatnění v oblasti zá­kaznického servisu, kde dokážou odbavit velkou část standardních klientských požadavků. Díky rychlosti jejich reakce mohou firmy zvýšit spokojenost klientů, zároveň je pořízení virtu...

Podniková data jsou cennou komoditou, ale datové dospělosti dosáhl jen zlomek firem

Kvalita podnikových dat je dlouho podceňovaným faktorem, který trápí tuzemské i světové firmy. Ty totiž podle naší praxe datovou kvalitu řeší obvykle až ve chvíli, kdy data potřebují. A to s sebou nese zvýšené nároky na manuál­ní čištění datovými odb...

Umělá inteligence a strojové učení v kybernetické bezpečnosti

Mohou stroje poznat kybernetický útok? Role analytiků je v počítačové bezpečnosti nezastupitelná: nové postupy hackerů se ukážou až při detailním zkoumání bezpečnostního incidentu týmem forenzních analytiků. Ale i útočníci jsou líní a potřebují šetři...

Dynamická simulace ve výrobním podniku

Dynamická simulace je zjednodušeně digitální model výrobně-logistického systému, umožňující simulovat různé scénáře a tím optimalizovat současný nebo budoucí stav simulovaného systému a předejít tak špatným rozhodnutím. Pod výrobně-logistickým systém...

Jak pomáhá umělá inteligence při diagnostice a co překáží digitalizaci zdravotnictví

Ač se to možná při pohledu do tuzemských ordinací nezdá, umělá inteligence (AI) stále více pomáhá ve stanovování diagnóz pacientů. V současnosti existuje několik zařízení a aplikací, které umožňují stanovit stav pacienta z moči, krve, tepu nebo třeba...

Automatizace CRM je nekonečný proces

Technologie ušetří obchodníkům až hodinu práce denně

Automatizace je věčný trend, který prochází napříč techno­lo­gic­kým sektorem. Výjimkou není ani vývoj CRM plat­fo­rem, kde se nejvíce řeší, jak pomoci obchod­ní­kům odbourat maximál­ní množství repeti­tiv­ních úkolů. Cílem je, aby se lidé z obchodu ...

Symbióza umělé a lidské inteligence

Cesta, jak z optimalizace vyhledávání vytěžit maximum

Optimalizace vyhledávání e-shopu je jako koupě moderního sportovní­ho vozu. Získáte díky ní v byznyso­vém závodě důležitou konkurenční výhodu. Když ale chcete její potenciál využít na maximum, je potřeba za volant posadit zkušeného jezdce. Vyhledáván...

Robotická procesní automatizace v Česku dozrává

Jedním z nejrychleji rostoucích segmentů softwarového trhu je robotická automatizace procesů (RPA). Rozvoj této oblasti podle odborníků navíc ani v příštích letech nebude zpomalovat a očekává se další růst. Organizace si na RPA stále více cení možnos...

Jakub Novák

Data-driven přístup je o celkovém nastavení práce s daty

říká Jakub Novák ze společnosti Ness Czech

Rozhodování na základě dat ještě stále není ve firmách tak běžné, jak by se mohlo zdát. O tom, jak mohou organizace účelně využít svá data a jak postupovat při budování Data-driven procesů, jsme se bavili s Jakubem Novákem, který se věnuje datům a an...

8 tipů pro budování vyspělých platforem Big Data

Společnosti, které svůj byznys opírají o data, generují vyšší příjmy než ty, které se rozhodují na základě intuice nebo jiného přístupu. Neriskujte, že začnete zaostávat…...

Jak nejefektivněji využít AI ve výrobě

Od designu až po prodej a servis

I v tak tradičním odvětví, jakým je výroba, se prosazuje umělá inteligence (AI) a strojové učení (AIML). V současné době je to zejména oblast prediktivní údrž­by nebo plánování. Do budoucna ale i třeba kontroly kvality. Jednou z nejperspektivnějších ...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1