fb

AI a Business Intelligence

Exluzivní partner sekce
AI

Prompt engineering

V éře digitalizace a rychlého technologického pokroku se s příchodem velkých jazykových modelů (LLM), jako jsou GPT-3 a další, stává prompt engineering nezbytnou součástí práce s umělou inteligencí (AI)....

IT Systems 1-2/2024

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

Inzerce

V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění z...

AI

Klíčem ke správné implementaci AI je přístup k zaměstnancům a kvalita dat

Nástup umělé inteligence je hojně diskutovaný, chválený i obávaný. Inovátoři z oblasti umělé inteligence a designu služeb se proto sešli na panelové diskusi pořá­da­né soft­wa­ro­vou agen­tu­rou Blue­Ghost, aby představili svou vizi budoucnosti a mír...

Strastiplná cesta Aktu o umělé inteligenci

Druhý prosincový víkend jsme se ze sociálních sítí dověděli radostnou zprávu – evropské instituce po 36 hodinách intenzivního jednání nalezly shodu nad podobou první komplexní právní regulace umělé inteligence na světě. Pouť umělé inteligence legisla...

ChatGPT

ChatGPT je tu s námi už rok, jeho schopnosti se zvyšují, ale problémy s ochranou dat zůstávají

ChatGPT nedávno oslavil první vý­ročí od spuštění, což je příležitostí k zamyšlení nad tím, jak dalece jsme za uplynulý rok pokročili v oblasti AI, a jaké výhody, ale i výzvy nám tato technologie přináší, zejména v oblasti ochrany a zabezpečení dat....

AI

Přínosy umělé inteligence pro byznys rostou a spolu s tím také investice do ní

Nová studie společnosti Moore Global ukazuje, že umělá inte­li­gen­ce (AI) se stává klí­čo­vou součástí růs­to­vé strategie mnoha spo­leč­nos­tí. Tři čtvrtiny velkých a středních firem po celém světě v po­sled­ních čtyřech letech zvýšilo své investic...

Evoluce datové práce

Vývoj a trendy v práci s daty

Za posledních 15 let prošla práce s daty revolucí. Od deterministic­ké­ho zpracování a strukturova­ných informací po neuronové sítě a real-time analýzu. Navíc dat neustále přibývá a firmy musí řešit zásadní otázku: Co s nimi?...

AI

Umělá inteligence není samospásná, při vývoji softwaru může pomoci, ale motorem zůstává člověk

Firmy si od pokroku v oblasti umělé inteligence a low-code či no-code platforem často slibují, že tyto technologie pomohou nahradit ne­do­sta­tek pro­gra­má­tor­ských kapacit a urychlit vývoj webových a mobil­ních aplikací, víceméně softwaru všeobecn...

AI ve službách udržitelného reportingu

Hodnocení Scope 3 emisí v bankovním sektoru

Bankovní sektor se neustále adaptuje na rostoucí požadavky udržitelnosti a transparentnosti. Zvláštní pozornost je věnována Scope 3 emisím, které zahrnují všechny nepřímé emise spojené nejen s operacemi společnosti, ale také s jejími investičními a f...

Dana Fillová

Umělá inteligence Aireen může pomoci v diagnostice diabetické retinopatie

Cukrovka neboli diabetes zatěžuje nejen celé tělo a ovlivňuje celou řadu funkcí, ale způsobuje i oční onemocnění, tzv. diabetickou retinopatii. Jde o závažné onemocnění cév oční sítnice a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty u diabetik...

Umělá inteligence pomáhá ve zdravotnictví

Uplatňuje se v radiologii a sonografii, ale také při analýze provozních dat

Umělá inteligence (AI) a nástroje strojového učení se pozvolna stávají součástí moderního zdra­votnictví. Tyto technologie přiná­šejí nové a zajímavé možnosti, které pomáhají lékařům v jejich každodenní praxi. Technologie nezastupují samotné lékaře, ...

Data Governance má nezastupitelnou roli v zajištění kvality, integrity, dostupnosti a zabezpečení dat

Data jsou novým olejem 21. století. Jejich hodnota pro podniky je neza­stu­pitelná a v zajištění kvality, inte­gri­ty i zabezpečení těchto cenných aktiv pak hraje nezastupitelnou roli Data Governance. Bez správy dat se totiž můžete dostat do nepřehle...

Jiří Bohuslav

„Velké výzvy nás baví...,“

říká Jiří Bohuslav, Delivery Manager a Data Warehouse Managing Consultant společnosti Sophia Solutions

Sophia Solutions je IT konzultační společnost, která se již více než 21 let specializuje na oblast manažer­ských infor­mač­ních systémů a sys­té­mů pro podporu rozhodování. Je technologicky nezávislá, což jí umož­ňu­je porovnávat jednotlivé nástroje ...

AI

Právní aspekty umělé inteligence

Umělá inteligence mění náš svět bezprecedentním způsobem a stává se všudypřítomnou v našem každodenním životě, od personalizované zdravotní péče, přes samořídicí auta, autonomní systémy, až po virtuální asistenty (např. v bankovnictví). Rychle rostou...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1