fb

AI a Business Intelligence

Umělá inteligence v očním lékařství pomáhá diagnostikovat závažná onemocnění

Na světě snad neexistuje obor, který by neovlivnila umělá inteligence (AI). A zdravotnictví není výjimkou. Také oční chirurgové vidí v umělé inteligenci potenciál....

IT Systems 9/2023

Data-Informace-Inovace

Inzerce

Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizac...

ChatGPT

Nepřeceňujte ChatGPT

Pracuje se slovy, nikoli s fakty!

Všechny aplikace umělé inteligence, nebo přesněji řečeno strojového učení, pracují s prav­děpodobností a odhadováním budoucího vývoje na základě předchozích dat. Takto pra­cuje i dnes tolik populární jazykový model ChatGPT. Jeho kouzlo tkví v tom, že...

Umělá inteligence je úžasná, ale sama se vám do firmy správně nenasadí, potřebujete strategii

Za obrovskou vlnou zájmu o AI ve veřejném prostoru stojí bez­po­chy­by zabalení výsledků strojového učení do produktové­ho balíčku v podobě ChatGPT. Laik by tak mohl nabýt dojmu, že umělá inteligence přišla znena­dá­ní v roce 2022. Jenže její úspěch ...

Využití umělé inteligence je cestou k efektivnější a udržitelnější logistice

Udržitelnost je dnes často využíva­ným „zaklínad­lem“ praktic­ky ve všech sférách života i podni­ká­ní. Touha chovat se envi­ron­men­tál­ně zod­po­věd­ně a šetřit tak přírodu i město samo­zřej­mě pro­stu­pu­je i svět maloobchodu a s ním spjaté logist...

Implementace BI systému pro řešení problé­mů s dodavatelským řetězcem a plánováním výroby v automobilovém průmyslu

Tento článek se zaměřuje na analýzu interakčních procesů mezi dodavateli a odběrateli v automobi­lovém průmyslu, se zvláštním důrazem na problémy, které vznikají v důsledku změn v dodavatelském řetězci a plánování výroby....

ChatGPT

Rizika používání ChatGPT ve firemním prostředí

ChatGPT je dobrý sluha, ale zlý pán, pro jeho používání ve firmě nastavte pravidla

V poslední době se výrazně zvyšuje popularita aplikací využívajících velké jazykové modely jako je ChatGPT společnosti OpenAI, Bing AI od Microsoftu nebo Bard od Google. Tyto nástroje jsou rychlé, snadno použitelné a dostupné pro všechny. Proto není ...

Při implementaci AI se firmy neobejdou bez spolupráce CTO a HR

Umět přepsat do čísel složité vzorce lidského chování, motivace nebo emoce, to je úkol, se kterým se již desítky let snaží vypořádat například marketéři nebo sociologové. A nejsou jediní, pro koho mají takové informace zásadní hodnotu – stále více je...

Není čas roky plánovat

Datová platforma musí začít nést ovoce hned, aby dávalo její pořízení smysl

Dostat data ve firmě pod kontrolu se tradičně rovnalo náročné ope­raci. Dnes ale pozoruji výrazný odklon od robustních projektů za­ložených na všeobsažné analýze a úvodní práci na kompletní architektuře. Už i velké firmy mají možnost dostat data pod ...

Transformace e-commerce díky umělé inteligenci

Efektivnější práce pro e-shopy, lepší zážitek pro zákazníky

Umělá inteligence (AI) je neoddělitelnou součástí internetového podnikání, ovšem platí to už nějaký pátek. Nepřímo ji využívají všichni, kteří inzerují prostřednictvím firem, jako jsou Google nebo Facebook, používají algoritmy umělé inteligence ve sv...

Většina IT manažerů vidí v generativní AI velký potenciál, ale současně i technické a etické problémy

Z nového průzkumu společnosti Salesforce vyplývá, že více než polovina vedoucích pracovníků v oblasti IT buď experimentuje s generativní umělou inteligencí, nebo už ji aktivně využívá v praxi. Téměř všichni ale současně přiznávají, že musí přijmout o...

Ondřej Nešpor

Bez AI bychom dnes nemohli fungovat, říká technický ředitel tržiště Biano Ondřej Nešpor

Těžko najít odvětví, které by netěžilo z umělé inteligence. E-commerce není výjimkou. Větší i menší obchodníci do svých online obchodů nasazují nejrůz­nější funkce „powered by AI“. Jak se do takového projektu pustit, jaké jsou možnosti, kde se skrý­v...

Datová analytika a strojové učení v praxi

II. díl: Jak překonat úskalí DA/ML projektů s pomocí vhodné softwarové platformy

V první části tohoto článku v předchozím vydání IT Systems, jsme se věnovali úskalím projek­tů nasazení pokročilé datové analytiky s využitím strojového učení, a to zejména z pohledu lidských zdrojů a procesů. Na zkušenostech implementačních týmů spo...

Umělá inteligence pomáhá i v oblasti ITSM

Prakticky jakoukoliv činnost, která pracuje s daty, dokáže zefektivnit umělá inte­li­gen­ce (AI). Není proto pře­kva­pe­ním, že i v oblasti IT Service Manage­men­tu (ITSM) je AI žhavým tématem. Dokáže zvýšit kvalitu služeb, snížit náklady a zlepšit o...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1