fb
IT Systems 1-2/2024 Trendy ICT 28. 3. 2024 9:52

5 nejvýznamnějších technologických trendů v roce 2024 a dalších letech

Uplynulý rok opět ukázal rostoucí význam technologií. V roce 2023 se pojmy jako GenAI, kybernetická bezpečnost, data a multicloud staly součástí našich každodenních rozhovorů a připravily půdu pro ještě dynamičtější rok 2024. V letošním roce bude klíčových následujících pět technologických trendů, které slibují zlepšení fungování podniků, zefektivnění spolupráce a zvýšení užitku pro jejich zákazníky. Přijmeme-li tyto digitální změny, máme šanci podpořit rozvoj moderního udržitelného podnikání.

1. GenAI se z teoretického konceptu stane hmatatelnou a snadno dostupnou realitou.

V posledních 18 měsících se sice objevily inovativní nápady, jak přetvořit svět kolem nás, ale v praxi příliš nedocházelo k rozsáhlejším realizacím praktických aplikací generativní umělé inteligence (GenAI). S příchodem roku 2024 se očekává, že první vlna podnikových projektů GenAI dozraje a odhalí zásadní aspekty této technologie, které nebyly v počátečních fázích plně pochopeny. Do budoucna GenAI nalezne větší uplatnění, bude snáze dostupná a šířeji přijímaná v jednotlivých podnicích a celých odvětvích. Vedení podniků přejde od rozsáhlého experimentování k cílené strategii zahrnující vybrané projekty GenAI se skutečným transformačním potenciálem. Společ­nost McKinsey odhaduje, že GenAI by mohla globální ekonomice při­nést ročně 2,6 až 4,4 bilionu dolarů. Kvantové počítačové systémy budou také hrát klíčovou roli při řešení extrémních výpočetních nároků GenAI a pomohou nastolit novou éru, kde budou úlohy AI rozděleny mezi různé výpočetní architektury, včetně kvantových.

2. Princip zero-trust se ocitne na prvním místě

Stále lepší dostupnost umělé inteligence a posun zpracování dat do edge prostředí rozšiřuje prostor pro bezpečnostní hrozby, což u podniků všech velikostí zvyšuje potřebu architektury skutečně založené na principu zero-trust (nulová důvěra). V roce 2024 se zero-trust změní z módní fráze na reálnou technologii s definovanými standardy. Podniky začlení filozofii zero-trust do své firemní kultury a budou se snažit udržovat solidní kybernetickou odolnost v celém svém provozu. V celém regionu postoupí zero-trust na vyspělejší úroveň s definovanými parametry a certifikacemi a stane se normativem, ke kterému se podniky budou přibližovat.

3. Edge computing získá v podnicích strategickou roli

Edge computing bude pokračovat ve svém strmém růstu. Přestane být okrajovou záležitostí a stane se strategickým nástrojem, který umožní zrychlit zpracování dat, snížit latenci a zvýšit efektivitu. Bude hrát klíčovou roli při vytváření nových možností a schopností v mnoha odvětvích, kdy podnikům pomůže získávat větší užitek z dat a nacházet nové příležitosti k transformaci. Bezprecedentní rozmach edge technologií bude například předstupněm nástupu sítí 6G. Očekává se, že se do roku 2030 stane součástí hlavního proudu a synergie mezi edge a 6G pomohou splnit náročné požadavky budoucích technologií.

4. Práce s PC bude intuitivnější

Osobní počítač se bude dále vyvíjet a bude stále sofistikovanější a výkonnější. Umělá inteligence přinese mnoho funkcí, například netextové pokyny pro obousměrnou interakci mezi člověkem a počítačem. Nabídne atraktivní způsob týmové práce, který uživatelům umožní společně tvořit pomocí hlasu, gest a vizuálních příkazů, a naplní tak to, co se očekává od digitálních asistentů. Počítače zítřka budou vybaveny funkcemi řízenými umělou inteligencí, jako je pokročilé rozpoznávání hlasu, zpracování přirozeného jazyka a inteligentní automatizace, které budou interpretovat naše nálady, výrazy obličeje, tón hlasu nebo dokonce změnu způsobu psaní, což výrazně obohatí uživatelskou zkušenost.

5. Budoucí inovace budou účelově zaměřené a udržitelné.

Nové technické pokroky se budou řídit jasnými úmysly. Budoucí inovace budou klást důraz na udržitelnost, přičemž prioritou bude environmentální, sociální a ekonomický dopad. Podniky budou pečlivě zkoumat každý aspekt svých obchodních procesů, od výzkumu, vývoje a návrhu po celý životní cyklus výrobku, aby minimalizovaly emise a odpady, omezily poškozování životního prostředí a snížily uhlíkovou stopu – to vše při optimalizaci provozní účinnosti. V celém regionu CEEMETA (střední a východní Evropa, Blízký východ, Turecko a Afrika) se s tím setkáváme v praxi již dnes. Zítřejší inovace budou spojovat špičkové technologie s udržitelnými řešeními pro konkrétní účely, a tím měnit způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme.

Mohammed Amin Mohammed Amin
Senior viceprezident Dell Technologies pro region CEEMETA.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1