fb
IT Systems 4/2024 Trendy ICT 12. 5. 2024 20:25

Hybridní datová úložiště jsou modelem budoucnosti

Rajiev Rajavasireddy je viceprezidentem produktového managementu ve společnosti Pure Storage, která je lídrem v oblasti řešení pro ukládání dat. Letos v únoru byl pověřen vede­ním jejího pražského vývojového centra a při této příležitosti jsme mu položili několik otázek. Současně jsme k rozhovoru přizvali i Ajay Singha, který je CPO společnosti Pure Storage, abychom prodiskutovali aktuální trendy v oblasti datových úložišť v éře umělé inteligence, rostoucího tlaku na udr­ži­tel­nost i dalších výzev, kterým dnes čelí podniková IT oddělení.

Rajiev RajavasireddyAjay Singh
Rajiev Rajavasireddy, Ajay Singh

Nedávno jste se ujal vedení pražského vývojového centra Pure Storage. Můžete prozradit, čemu se centrum v Praze věnuje, kolik lidí zde pracuje a jakou roli hraje v globální strategii společnosti Pure Storage?

Rajiev Rajavasireddy (RR): Naše výzkumné a vývojové centru v Praze se rok od roku rozrůstá, dnes už v něm pracuje několik stovek technických specialistů. Ti významně přispívají k tomu, co bych označil za inovační motor naší společnosti, a podstatně urychlují uvádění nových řešení na trh. Například naše revoluční platforma FlashBlade//S, která reaguje na požadavky práce s nestrukturovanými daty a rostoucí nasazování moderních aplikací, byla částečně navržena a testována právě tady v pražském R&D centru. Pražské pracoviště bylo také přímo zodpovědné za vývoj služby Portworx Data Services, první platformy Database-as-a-Service pro kontejnery řízené systémem Kubernetes. Dominantní roli sehrála Praha i při vývoji platformy pro správu úložišť Pure1. Všechny tyto projekty ukazují, že Praha hraje v inovačním úsilí společnosti Pure Storage ústřední roli.

Celkem máme tři pracoviště zaměřená na vývoj - Santa Clara v Kalifornii, Bengalúr v Indii a Prahu - a ve všech z nich pracují vývojáři na různých projektech, které nakonec dohromady vytvářejí naše produkty a služby.

Jaké jsou vaše první dojmy ze spolupráce s místním týmem?

RR: Velice pozitivní. Máme tu velmi bystré lidi, přátelskou atmosféru a co mě opravdu zaujalo, je to, že tu máme lidi z mnoha různých zemí. A technické znalosti našich zaměstnanců bych klidně označil za bezkonkurenční.

Jaké jsou vaše aktuální cíle ve vedení místního centra? Máte v plánu rozšiřovat působení Pure Storage v Praze?

RR: Společnost Pure roste, a tak i pražské centrum bude růst. Přicházejí sem další projekty, čeká nás tedy mnoho práce ve vývoji. Vedle toho zde budujeme i tým produktového managementu a rozvíjíme další oblasti.

Staráme se také o to, aby naši lidé měli dobrou kvalitu života. Rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem našich zaměstnanců bereme velmi vážně. Ve společnosti Pure máme globální kulturu, ale musíme zajistit, aby vše správně fungovalo i při práci v různých zeměpisných a časových pásmech.

Pokud vím, tak v minulosti vaše společnost investovala do výzkumu a vývoje výrazně více, než je ve vašem oboru obvyklé. Platí to i nadále?

RR: Do výzkumu a vývoje jsme vždy investovali více, než je průměr v oboru. Prostě věříme, že náš úspěch je do značné míry závislý na inovacích a od začátku jsme se proto na inovace soustředili. Podnikáme ve velmi stabilizovaném odvětví, kterému dominovalo několik gigantů, a my jsme chtěli narušit trh. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, bylo prudce inovovat a změnit způsob, jak se věci dělají. A tak jsme se stali průkopníky ve 100% flashových úložištích (all-flash). Přicházet s takto výraznými inovacemi se nám úspěšně daří a budeme v tom i nadále pokračovat.

Když celé odvětví utíkalo od hardwaru a všichni mluvili o softwarově definovaných úložištích a o tom, že hardware je prostě komodita, my jsme se vydali opačnou cestou. Podívejte se na Teslu nebo na iPhone: je to inovace hardwaru a softwaru dohromady. A to je to, co my děláme s úložišti založenými na technologii flash.

Ajay Singh (AS): Ano, Pure Storage je neustálým inovátorem a vždy se zaměřuje na potřeby zákazníků. Naše investice do výzkumu a vývoje jsou skutečně mnohem vyšší, než je v oboru standardem. Do inovací reinvestujeme téměř 18 % našich příjmů. Konkurence přitom, pokud víme, investuje pouze jednociferná procenta. Úložiště procházejí disrupcí, přechází se od klasických pevných disků k dis­kům flash. A my jsme v čele této disrupce, což nám pomáhá růst.

Jak se aktuálně vyvíjí poptávka po řešeních pro ukládání dat z hlediska objemu dat, požadavků na výkon, flexibilitu a další vlastnosti?

RR: Analytická společnost IDC odhaduje, že do roku 2025 vzroste celkový objem digitálních dat na celém světě na 175 zettabytů – z přibližně 40 zettabytů v roce 2019. Exponenciální nárůst dat zaznamenáváme každý rok. Existují data generovaná strojově stejně jako data vytvářená lidmi. Mluvíme o trhu v hodnotě 50 miliard dolarů a my na tomto trhu hrajeme významnou roli.

Vaší doménou jsou řešení pro ukládání dat založená na flash technologiích, jejichž parametry, ale i cena odpovídaly z hlediska českého trhu spíše požadavkům větších firem s vysokými nároky na kapacitu a především rychlost. Ovšem potřeby a požadavky menších firem na ukládání dat se rychle zvyšují, a proto bych se chtěl zeptat, jestli i firmy ze segmentu SMB vyhledávají vaše řešení. Pokud ano, o jaká jde nejčastěji odvětví?

RR: Flash je tradičně považován za produkt vyšší třídy, za výkonný, špičkový a rychlejší typ úložiště. Proto mnoho našich zákazníků opravdu patří mezi velké podniky. My jsme však vedle toho vždy také zpřístupňovali vysoce výkonná úložiště flash širšímu trhu. Nejprve jsme v roce 2019 představili FlashArray//C, první kapacitně optimalizované pole typu all-flash v oboru, které poskytuje kon­zi­s­tent­ní výkon all-flash se špičkovou spolehlivostí (tier 1), a to přitom za cenu odpovídající tradičním pevným diskům. Díky FlashArray//C se zákazníci mohou spolehnout na úložná řešení pro méně kritické pra­cov­ní zátěže za cenu, která je konkurenceschopná i vůči zastaralým řešením na bázi klasických pevných disků nebo hybridním úložištím. Zákazníci díky nám získají rychlejší přístup k datům s konzistentní latencí, což jim pomáhá vylepšit obchodní rozhodování. V roce 2018 jsme také jako první přišli na trh s nabídkou úložiště jako služby, která podnikům umožňuje platit pouze za skutečné využití. A nedávno jsme také oznámili naši řadu E. Tato rodina produktů má nyní poprvé stejné pořizovací náklady na úložiště jako tradiční pevné disky a přímo jim konkuruje ve všech oblastech použití.

Máme zákazníky z řad malých a středních firem (SMB), máme zákazníky z řad velkých podniků a pokrýváme mnoho odvětví, jako je výroba, maloobchod a finance. Speciálně v České republice máme hodně zákazníků ze SMB.

Vezměte si typickou firmu SMB: Pravděpodobně mají databáze, mají databázi MySQL, mají databázi Oracle nebo něco podobného. Produkty, které prodáváme, fungují opravdu dobře a jsou vytvořeny tak, aby podporovaly tyto typy aplikací.

Umělá inteligence (AI) je dnes asi nejčastěji skloňovaným pojmem nejen ve světě IT a její uplatnění se velmi rychle rozšiřuje. Jaký to má dopad na oblast data storage (kromě již uvedeného)? Předpokládám, že boom AI výrazně zvyšuje nároky na datová úložiště. Mám pravdu?

RR: Naprosto. To je myslím stručná odpověď. Víte, že efektivita vašich modelů umělé inteligence závisí z velké části na tom, jak dobře jsou natrénovány – a to, jak dobře jsou natrénovány, závisí zase na tom, kolik modelům poskytnete dat.

Chcete-li pochopit výzvy, které AI představuje z hlediska ukládání dat, musíte se podívat na základy umělé inteligence. Každá schopnost strojového učení vyžaduje tréninkovou sadu dat. V případě umělé inteligence musí být soubory dat velmi rozsáhlé a komplexní, včetně různých typů dat. AI se opírá o složité modely a algoritmy, které mohou obsahovat velmi velké množství parametrů. Čím větší je počet funkcí, velikost a variabilita předpokládaného výstupu, tím větší je i velikost dávky dat v kombinaci s počtem etap v trénovacích bězích. Teprve pak je možné zahájit inferenci (odvozování), tedy samotné využívání AI v produkčním prostředí.

Vzhledem k souvislosti mezi objemem dat a přesností platforem umělé inteligence z toho vyplývá, že organizace investující do AI budou chtít vytvářet vlastní velmi rozsáhlé datové soubory, protože jen tak mohou plně využít možnosti, které AI nabízí. Toho lze dosáhnout využitím neuronových sítí k identifikaci vzorů a struktur v existujících datech za účelem vytvoření nového, vlastního obsahu. A protože objemy dat exponenciálně rostou, je důležitější než kdy jindy, aby organizace dokázaly využívat co nejhustší a nejefektivnější datová úložiště.

Je tedy možné říct, že poptávka spojená a rozmachem AI je významným akcelerátorem vašeho růstu? Nedávno jste reportovali velmi pozitivní hospodářské výsledky.

RR: Částečně nám to pomáhá už teď, ale v budoucnu nám to pravděpodobně pomůže ještě mnohem víc. Jsme teprve v rané fázi využívání AI. Umělá inteligence ve firmách je nyní v počátcích, zjišťují, jak jim ve může pomoci v jejich podnikání. Předpokládáme, že v blízké budoucnosti dojde k masivnímu nasazování AI v prostředí zákazníků, což pro nás bude hnacím motorem růstu.

A využíváte nějak AI ve vašich produktech a službách? Pomáhá vám AI nabídnout zákazníkům lepší řešení?

RR: Určitě. Rostoucí poptávku po umělé inteligenci jsme předvídali již dlouho a už v roce 2018 jsme spustili naši infrastrukturu AIRI (AI Ready Infrastructure). Podporujeme více než 100 zákazníků v nejrůznějších případech využití AI, včetně samořízených automobilů, finančních služeb, genomiky, her, výroby a mnoha dalších. Od podpory podnikového vývoje rozsáhlých tréninkových prostředí AI až po nasazení velkých jazykových modelů pro odvozování AI poskytujeme zákazníkům flexibilitu, aby mohli nasazovat AI v libovolném měřítku.

Jedním z našich stěžejních produktů je FlashBlade. Když jsme ho v roce 2016 vytvořili, byl to plně flashový produkt, který se škáloval na petabajty, několik petabajtů. V té době nikdo nedělal řešení all flash pro tento typ řešení.

Důvodem, proč jsme to udělali, nebylo řešení starších, tradičních pracovních zátěží, ale to, co jsme si mysleli, že nastane v budoucnosti. Jedním z těchto typů úloh, které jsme předvídali, byla analytika, jako například Elastic a Splunk. A druhou kategorií byla umělá inteligence a výkon a kapacita, které v souvislosti s AI budou potřeba. Takže už tehdy jsme vlastně navrhli a postavili řešení speciálně s ohledem na umělou inteligenci.

Jedním z očekávaných důsledků masivního rozvoje AI jsou změny na trhu práce. Bude podle vás AI pracovní místa rušit, nebo naopak vytvářet? Aby podniky mohly AI využít a nahradit tak možná některé pracovní pozice, musí nejprve AI správně implementovat a integrovat do firemních procesů. K tomu ale potřebují kvalifikované experty na AI, kterých je nedostatek. Nestanou se tak lidé paradoxně faktorem, který bude brzdit rozvoj AI?

RR: Každá organizace, která se vydá na cestu využívání umělé inteligence, se v první řadě hned setká s nedostatkem kvalifikovaných lidí. V celosvětovém měřítku jednoduše není k dispozici dostatek datových vědců nebo jiných odborníků s odpovídajícími dovednostmi, aby bylo možné uspokojit poptávku. Lidi s těmito dovednostmi je pochopitelně také obtížné získat a pobírají opravdu prémiové platy. Tento problém pravděpodobně přetrvá i v příštích 5 až 10 letech. V důsledku toho budou muset organizace nejen výrazně investovat do talentů prostřednictvím náboru, ale také do školení svých stávajících zaměstnanců, aby si interně osvojili více dovedností v oblasti umělé inteligence. Ve společnosti Pure to děláme také. AI vnímáme jako nástroj, který má lidem na pracovišti pomáhat, ne je nahrazovat.

Další výzvou, které dnes podniky čelí a která se velmi úzce dotýká oblasti IT, jsou rostoucí požadavky na udržitelnost, které vycházejí nejen z vývoje legislativy, ale i přímo od zákazníků. Pomáháte vašim zákazníkům tuto výzvu řešit?

AS: Ano, naše systémy skutečně spotřebovávají podstatně méně energie a mají menší nároky na místo, což našim zákazníkům pomáhá plnit jejich cíle v oblasti ESG. Odhaduje se, že datová centra jsou zodpovědná za 1 až 4 % veškeré spotřeby energie a jejich energetické nároky se budou nadále zvyšovat v důsledku obrovského nárůstu objemu dat. Úložiště z toho obvykle představují přibližně 20 %.

To, že naše produkty spotřebovávají ve srovnání s konkurencí výrazně méně energie a zabírají méně místa, je pro zákazníky významný argument. Například s naším úložištěm Pure FlashArray dokážeme dostat 4-5 petabajtů do zařízení o velikosti mikrovlnné trouby nebo toustovače; a toto zařízení navíc spotřebuje přibližně stejné množství energie jako mikrovlnná trouba. Kromě toho se také zaměřujeme na to, abychom zákazníkům pomohli škálovat jejich systémy a investovat do produktu, který pro ně bude životaschopný i za 5 až 6 let.

V roce 2018 jsme představili nabídku úložiště jako služby, Evergreen//One. Tento program umožňuje zákazníkům podepsat smlouvu o úrovni služeb a my ve společnosti Pure pak pro ně spravujeme celé úložné prostředí. Zákazníci platí pouze za skutečně využitou úložnou kapacitu. To je také součástí výhod pro ESG, které může nabídnout společnost Pure Storage: pomáháme firmám vyhnout se nadměrnému nakupování zdrojů („rezerv“) a s tím souvisejícímu plýtvání.

Jsou nějaké další trendy v oblasti data storage, na které byste chtěl upozornit? Ať už technologické, nebo i obchodní. Roste například stále poptávka po storage ve formě služby?

AS: Podstatným trendem je poskytování úložiště formou služby a modely placení pode spotřeby, které jsou stále častěji preferovány i pro lokální (on-premise) úložiště. S nástupem umělé inteligence skutečně exploduje množství nestrukturovaným dat.

Stále více se také zaměřujeme na prevenci kybernetických útoků a rizik, které představuje ransomware.

Prudce nastupující technologií jsou kontejnery. Každá třetí aplikace se dnes provozuje v kontejnerech a z nových aplikací se kontejnerizuje většina. Proto je velmi důležitá správa aplikací, kterou nabízíme v rámci našeho řešení Portworx.

Úložiště se navíc stále častěji neprovozují jen v lokálním prostředí, ale také v hybridním modelu, kdy se současně využívá i veřejný cloud. Taková hybridní úložiště jsou i podle nás modelem budoucnosti.

Rozhovor připravili: Lukáš Grásgruber a Marta Lipovská

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1