fb
IT Systems 3/2023 Trendy ICT CRM systémy 3. 5. 2023 15:14

CRM na low-code platformě

Nová generace řešení pro efektivní řízení vztahů se zákazníky

Mezi firmami dnes přirozeně roste poptávka po zakázkových aplikacích, ale svět IT se v sou­časnosti potýká s nedostatkem IT odborníků nejen v tuzemsku, ale i celosvětově. Naštěstí lze nyní nedostatek lidských kapacit snadno nahradit stále rostoucím trendem zvaným low-code. Tato platforma umožňuje nejen modelování aplikací, ale také komplexního CRM řešení.

Co je to low-code?

Low-code je moderní metoda vývoje aplikací, která vyniká rychlostí, jednoduchostí a nízkými náklady. Umožňuje rychle vytvářet aplikace pomocí grafického uživatelského rozhraní a bez nutnosti hlubších technických znalostí programování. Využívá totiž předem definované „stavební základy“ a komponenty, které si můžete snadno vybrat a přizpůsobit svým potřebám.

Tato metoda umožňuje rychlejší nasazení softwaru, což snižuje náklady na vývoj a zvyšuje produktivitu týmu. Navíc lze takové řešení průběžně rozšiřovat a doplňovat o nové funkce.

Cenově dostupné CRM

Low-code je stále populárnější a dnes nachází uplatnění v různých oblastech, jako je vývoj mobilních aplikací, webových stránek, ale i softwaru pro řízení procesů ve firmách.

Pokud tedy firma potřebuje kvalitní CRM systém, ale tradiční řešení je pro ni cenově nedostupné, může sáhnout po CRM postaveném na low-code platformě. Takové řešení je nesrovnatelně levnější, a přitom stále kvalitní a bezpečné.

Tradiční vývoj CRM na zakázku vs. low-code

Výhodou low-code CRM je, že za platformu zaplatíte pouze jednou – koupíte si jakýsi „stavební základ“ a to, co se rozhodnete na něm postavit, je již zdarma.

Nižší náklady však nejsou jedinou výhodou modelování CRM na low-code platformě. Jak již bylo naznačeno, při vývoji vlastního softwaru potřebujete mít kvalifikované programátory, a to vyžaduje čas a prostředky. To je také hlavní důvod, proč budou firmy stále častěji sahat po takových platformách. Společnost Gartner dokonce tvrdí, že do roku 2024 bude celkový podíl vývoje na low-code platformách tvořit až 60 % veškerého vývoje ve světě IT.

Vývoj na low-code platformách má však i svá omezení. Některé aplikace mohou vyžadovat specifické funkce, které nejsou k dispozici v předdefinovaných modulech a prvcích. V takovém případě by bylo nutné vytvořit kód, což by mohlo zvýšit náklady a čas vývoje. Ně­kte­ré aplikace mohou být navíc pro low-code platformy příliš složité. V takovém případě je lepší zvolit tradiční přístup k vývoji softwaru.

Spolehlivé CRM vymodelované na low-code platformě

Vývoj skutečně komplexního CRM systému může trvat rok i více, ale modelování může trvat i půl roku (v závislosti na složitosti požadavků společnosti). A to proto, že v podstatě používáte to, co již vyvinul někdo jiný.

Další výhodou je, že k provozování takové platformy nepotřebujete roky zkušeností s vývojem. A také to, že už při modelování vidíte, jak bude celý výsledek vypadat. Můžete tedy ihned otestovat, co připravíte, a zjistit, jak to funguje.

Mezi největší výhody CRM postaveného na low-code patří:

  • rychlejší vývoj bez nutnosti kódování,
  • efektivnější využití zdrojů – v low-code vyvíjíte jen to, co skutečně potřebujete,
  • nižší náklady díky rychlejšímu vývoji, nasazení a nesrovnatelně nižším nárokům na IT odborníky,
  • agilní vývoj – CRM můžete snadno a rychle upravovat a přizpůsobovat měnícímu se prostředí,
  • intuitivní uživatelské rozhraní,
  • integrace s dalšími softwarovými nástroji,
  • snadnější údržba aplikace,
  • v cloudu i on premise.

Nové technologie a trendy v oblasti CRM

Zákazníci jsou v dnešní době náročnější a očekávají od firem individuální přístup a kvalitní zákaznickou zkušenost. V oblasti CRM je proto důležité neustále se přizpůsobovat novým trendům a využívat nové technologie, které umožňují lepší automatizaci a efektivnější zpracování zákaznických dat.

Velkým pomocníkem je v tomto ohledu umělá inteligence a strojové učení, které umožňují lepší personalizaci, předvídání chování zákazní­ků a vytváření efektivnějších marketingových kampaní. Na popularitě získává také cloudové CRM. Přesun CRM do cloudu umožňuje podnikům větší flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost pro uživatele.

Pokud chce firma skutečně kvalitní CRM systém, musí také definovat své potřeby, stanovit rozpočet a čas, určit požadované funkce a najít dobrého dodavatele, se kterým bude spolupracovat při výběru a modelování CRM.

Jan Svatoš Ing. Jan Svatoš
Autor článku je Business unit manager ve společnosti Seyfor a.s.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1