fb
IT Systems 7-8/2023 Cloud a virtualizace IT 31. 8. 2023 8:45

Jak snížit náklady na cloud?

Pomůže správná definice cílů a nastavení multicloudu

Za posledních deset let se nabídky cloudových služeb výrazně rozvinuly a změnily způsob fungování (nejen) středně velkých podniků. Cloud computing jim umožnil přístup k technologiím a infrastruktuře na podnikové úrovni bez vysokých nákladů, které s nimi byly tradičně spojovány. V prvních letech cloud computingu byla hlavním důvodem pro jeho zavedení úspora nákladů. V současné době se však podniky potýkají se spirálovitě rostoucími náklady na cloud, zejména z důvodu růstu nákladů na jeho správu. A to až do té míry, že 81 % IT týmů (dle studie společnosti Wanclouds) dostalo od svého vedení pokyn snížit náklady na cloud nebo alespoň zastavit růst souvisejících výdajů.

Poskytovatelé cloudových služeb přitom mají své vlastní prodejní výhody. Někteří se například specializují na různé modely nasazení cloudu, hostingové nabídky nebo na konkrétní aplikace. Aby bylo možné plně využít potenciál multicloudu, měly by střední podniky zaujmout strategii multicloud by design, která zefektivňuje provoz IT tím, že zahrne cloud do různých oblastí podnikání.

Jako příklad, jak může multicloud by design vypadat, můžeme uvést podnik, který využívá služby tří různých poskytovatelů: jeden pro hosting SAPu, jeden pro hosting kontejnerů a jeden určený k obnově systémů po kyberútoku. Správná strategie zavedení multicloudu dokáže zajistit vyšší efektivitu IT infrastruktury, větší flexibilitu při plnění náročných požadavků i vyšší výkon. Pro firmu je však důležité, aby našla takovou kombinaci cloudů, která bude vyhovovat její struktuře a zároveň pomůže splnit krátkodobé i dlouhodobé cíle.

Kde tedy začít?

Fáze 1: Zhodnocení aktuální situace a určení cílů

Fáze hodnocení je nejdůležitějším krokem na cestě k multicloudu. Stejně jako u každé inovace by měly být na prvním místě obchodní cíle firmy a při budování multicloudové infrastruktury tomu není jinak. Před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí byste se měli ujistit, že máte jasné cíle a odůvodnění přechodu na multicloud. Nejčastějším cílem je snížení nákladů na IT, ale možná se také snažíte zajistit dodržení legislativních požadavků nebo zvýšit konkurenceschopnost na trhu. V této rané fázi je důležité zapojit všechny klíčové zúčastněné strany, a ujistit se, že jsou se přicházejícími změnami obeznámeni a souhlasí s nimi.

Jakmile definujete své cíle, budete se muset blíže podívat na současné prostředí aplikací a položit si otázku: Měly by zůstat, nebo se s nimi rozloučíme? To znamená provést hloubkový průzkum vašich aplikací optikou nových multicloudových cílů a rozhodnout, jaké kroky musíte podniknout, abyste svých cílů dosáhli.

Využít můžete osvědčený rámec 6R:

  • Rehosting: Mnoho raných cloudových projektů směřuje k novému čistému vývoji s výhradním využitím cloudu. Ve scénáři rozsáhlé migrace starších aplikací, kdy se organizace snaží proces urychlit, aby splnila obchodní požadavky, se však většina aplikací rehostuje. Většinu rehostingu lze automatizovat pomocí k tomu určených nástrojů.
  • Replatforming: Pro dosažení přínosu se využívají optimalizace pomocí cloudu, ale jinak se základní architektura aplikace nemění. Například snížit čas strávený správou databází lze přechodem na platformu databáze as-a-service.
  • Refaktorizace: Ta je obvykle vyvolána obchodní potřebou přidat funkce, škálování nebo výkon, kterých by jinak bylo obtížné dosáhnout ve stávajícím prostředí aplikace. Tento vzor bývá nejnákladnější, ale může být také nejpřínosnější, pokud dobře reaguje na požadavky trhu.
  • Repurchasing: K tomu nejčastěji dochází při přechodu na platformu SaaS, např. Salesforce.com, HR systémy, apod. Přechod do cloudu zde znamená i přechod na jiný produkt.
  • Retire: Při revizi aplikací se může ukázat, že aplikace již není potřebná nebo je nadbytečná a je možné ji vyřadit.
  • Retain: Některé aplikace mohou být ponechány tak, jak jsou, protože starší operační systém a aplikace nejsou v cloudu podporovány nebo obchodní zdůvodnění migrace není dostatečné.

Fáze 2: Požadavky a návrh architektury

Jakmile pochopíte obchodní potřeby pro zavedení multicloudu a prostředí aplikací, je dalším krokem definování technických požadavků, které musí poskytovatel cloudu splnit. Do značné míry to bude záviset na typu nasazení cloudu. Klíčové zde bude zmapovat tyto technické požadavky a jejich návaznost na obchodní cíle.

Například v případě nasazení infrastruktury as-a-service by některé z požadavků, které stanovíte, mohly být automatizace a přístup k API, což by se vztahovalo k obchodnímu cíli zvýšit konkurenceschopnost v rámci odvětví. Dalším příkladem může být „Vynucování bezpečnostních zásad“, což by odpovídalo cíli dodržovat platnou legislativu. Po jejich definování přejdete do fáze návrhu architektury. Díky architektuře multicloud by design mohou týmy IT využívat právě tu cloudovou službu, která zvýší efektivitu aplikací a sníží náklady.

Fáze 3: Zapojení lidí do projektu a jeho průběh

Když máte připravené požadavky a architekturu, musíte na změnu připravit zaměstnance, což není nic jednoduchého. Aby bylo možné plně využít výhod multicloudového prostředí, musí organizace IT přijmout rámec orientovaný na služby. Několik příkladů, jak to může vypadat:

  • od orientace na IT k orientaci na zákazníka
  • od oddělených skupin k multifunkčním a propojeným týmům
  • od reaktivních operací k proaktivním operacím

Může se to zdát jako převratná změna, ale je to hlavně příležitost ke zvýšení agility IT v celé organizaci.

Cesta k multicloudovému prostředí vyžaduje nové dovednosti a vytváří nové role uvnitř organizace. Pro stávající zaměstnance existují příležitosti ke zvýšení kvalifikace a přechodu na nové pozice, včetně cloudových architektů či vývojářů. Nové způsoby podnikání budou vyžadovat nové procesy a zásady, včetně zásad plánování a automatizace, zásad zpětného účtování, správy kapacit a bezpečnostních zásad.

Ve chvíli, kdy už máte vše připraveno, můžete vytvářet plán a realizovat cestu k multicloudu. Postupem času se můžete propracovat k podrobným projektovým plánům, ale jde o to, abyste podniku poskytli přehled o těchto procesech.

Tak v čem je tedy háček?

Skutečnost je taková, že cesta každé společnosti k multicloudu se bude lišit v závislosti na jejích cílech, zúčastněných stranách a IT prostředí. V každé fázi můžete strávit více či méně času a odstranění překážek na cestě může trvat delší dobu. Výhody přístupu multicloud by design se však neustále rozšiřují, a pokud chcete zůstat agilní, a i nadále poskytovat zákazníkům tu nejvyšší kvalitu, budou překážky na cestě představovat krátkodobou bolest, ale dlouhodobý přínos, který udrží vaši organizaci v nadcházejících letech v čele.

Leoš Vondrák Leoš Vondrák
Autor článkuj je Presales Manager společnosti Dell Technologies.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1