fb
IT Systems 6/2023 Logistika 4. 8. 2023 9:06

Inspirace pro české podniky

Britští výrobci posilují odolnost dodavatelských řetězců pomocí digitálních technologií

Není pochyb, že události posledních tří let zřejmě nejvíce ovlivnily oblast dodavatelských řetězců. Ať již se jednalo o nedostatek pracovní síly, pandemii, chybějící komponenty nebo válečný konflikt na Ukrajině, toto vše se pravidelně promítalo do výpadků dodávek, prodlužování dodacích termínů a nárůstu cen produktů a služeb. Společnost Infor realizovala ve spolupráci se agenturou Make UK průzkum mezi britským výrobci s cílem zjistit, jakými změnami procházejí jejich výrobní dodavatelské řetězce, aby získaly odolnost proti nepředvídatelným událostem v budoucnosti.

Jedním ze zjištění v rámci dotazování bylo, že obecnou motivací k zajištění odolnějších řetězců pomocí specifických ERP a SCM nástrojů je permanentní nejistota na trhu. 71 % výrobních podniků uvedlo, že hlavní výzvou je pro ně růst cen surovin, zatímco pro 69 % jsou to především vyšší náklady na dopravu a pro 68 % vyšší náklady na energie. Čtyři pětiny výrobců pak vidí nestabilitu svých dodavatelských řetězců jako významné strategické riziko, které je bude ovlivňovat v příštích dvou letech.

Posílení kontroly nad dodavatelskými řetězci

Britští výrobci jsou součástí globálních dodavatelských řetězců – importují materiál a komponenty, které dále zpracovávají, přidávají hodnotu a poté vyvážejí do dalších zemí. Více než 50 % jejich dodavatelů pochází z Velké Británie a největší zahraniční část (27 %) z Evropské unie, kde byly obchodní vztahy navíc negativně ovlivňovány post-brexitovou situací. Proto v posledním období dochází v prostředí britských dodavatelských řetězců k zásadním změnám s cílem zefektivnit dodavatelské procesy pomocí digitálních technologií.

Klíčová zjištění průzkumu:

  • 80 % dotázaných výrobců uvedlo, že pro jejich podnikání je životně důležitý zejména monitoring dodavatelského řetězce.
  • Čtvrtina dotázaných ale svůj řetězec nemonitoruje a úroveň využívání digitálních technologií zůstává nízká.
  • 47 % podniků zvýšilo v poslední době investice do posílení odolnosti svého dodavatelského řetězce s využitím digitalizace.
  • V posledním roce 81 % výrobců diverzifikovalo či naopak konsolidovalo své dodavatelské řetězce zvyšováním či snižováním počtu svých dodavatelů.
  • 40 % výrobních podniků přivedlo formou reshoringu své dodavatele zpět do Velké Británie.

Digitální technologie

22 % výrobních společností v rámci průzkumu přiznalo, že jim chybí aktuální data týkající se změn v dodavatelských řetězcích, které tím pádem vůbec nevidí. Mnoho výrobců netuší, jakým způsobem probíhá sběr dat, jak jsou využívána a jak jsou sdílena s ostatními články v řetězci – a to jak datové toky směrem k dodavatelům, tak ve směru od nich k výrobcům.

Teprve masivní výpadky v dodávkách přiměly řadu výrobních společností ke kompletnímu přehodnocení strategie a nasazení technologií, jako jsou zejména dashboardy a analytické nástroje, které jim umožňují zefektivnit tuto oblast podnikového provozu. S cílem zlepšit vizibilitu v oblasti dodávek tak přikročilo k centralizovanému sledování a analýzám s využitím digitálních nástrojů 46 % podniků.

Na druhou stranu je vidět malý posun v adopci nejmodernějších technologií a platforem typu senzorů poskytujících data v reálném čase, které v Británii využívá jen 14 % výrobců.

Jen minimum společností pak využívá technologie typu umělé inteligence či strojového učení (8 %), robotiky či automatizace (7 %) a rozšířené reality (4 %). Mnoho podniků také nevyužívá žádné technologie ke sledování aktuální situace v řetězci či nemonitoruje svůj řetězec vůbec.

Inspirace pro české podniky?

Průzkum prokázal, že z reality nepředvídatelných událostí v dodavatelských řetězcích sice dnes nelze uniknout, ale moderní technologie dokážou dramaticky eliminovat ty nejhorší následky. I když téměř polovina dotázaných britských výrobců využívá analytických funkčností ke zvýšení transparentnosti dodavatelského řetězce, je to jen začátek. Skutečná hodnota přichází s nástroji umělé inteligence a strojového učení. Teprve ty dokážou predikovat události, nabídnout nejlepší alternativy a automatizovat reakci, což poskytuje výrobcům zásadní konkurenční výhodu.

Informace z britského trhu může také sloužit jako inspirace pro ty české výrobní podniky, které dříve či později stanou před osudovým rozhodnutím o digitální transformaci a budou chtít znát adekvátní technologie. Řada z nich stále využívá zastaralé procesy manuálního zadávání dat, často různými lidmi, které vedou k chybám a následně i k horší kvalitě dat a nižší spolehlivosti dodávek. Digitální nástroje typu monitoringu, automatizace či umělé inteligence již dnes přináší zvyšování výrobní efektivity a překonání aktuálních i budoucích výzev v oblasti (nejen) dodavatelských řetězců.

David Zeman David Zeman
Autor článku je obchodním ředitelem společnosti Infor Eastern Europe.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1