fb
IT Systems 11/2018 GIS - geografické informační systémy Veřejný sektor a zdravotnictví 28. 12. 2018 6:00

Pasportizace majetku pomáhá plánovat i žádat o dotace

11-pasport-01Pasportizace, neboli zaevidování majetku obce, je pro řadu radnic nepříjemnou povinností. Zatímco některé k ní přistupují, jen aby ji splnily, jiné jdou i za její rámec. Důkladně provedený pasport veřejných komunikací či veřejného osvětlení zavedený do moderního geoinformačního systému jim totiž může ušetřit čas i peníze.

Pasportizace je pro správu majetku obcí jednou z klíčových činností. Některé obce se u pasportu místních komunikací, inženýrských sítí nebo veřejného osvětlení spokojí s jednoduchou kombinací mapových podkladů a excelových tabulek, jiné chtějí data převádět do moderního hávu a pracovat s nimi efektivněji.

„Pasport se pro vedení obce může stát výborným pomocníkem v hospodaření v případě, že je zpracován vhodným způsobem, zejména jako součást geografického informačního systému (GIS). Kombinace kvalitních mapových podkladů s daty o inženýrských sítích, místních komunikacích, veřejném osvětlení či dopravním značení značně ulehčí úředníkům každodenní práci, stejně jako například plánování žádostí o dotace,“ komentuje Drahomíra Zedníčková ze společnosti TopGis.

Příkladem toho, jak lze pasport využít, mohou být jihomoravské Hodonice. Ty za své řešení mapových služeb GisOnline.cz získaly ocenění Chytrá obec 2017. Obec má přehledně zpracován náhled na veškerou infrastrukturu ve svém majetku – komunikace, veřejné osvětlení či dopravní značení – a připravuje se i pasportizace veřejné zeleně, mobiliáře a dalších. Systém je navíc provázán i s jinými informačními systémy, jako například katastrem nemovitostí, a občané tak mohou najít spoustu informací na jednom místě.

 

11-pasport-02

 

„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli pro využití těchto služeb, bylo to, že jsme dosud neměli zpracovanou zcela přehlednou evidenci majetku obce, kterou bychom mohli využít jednak pro svoje potřeby, jednak i pro potřeby našich občanů a ostatních orgánů, institucí a úřadů. Na základě zpracovaného pasportu veřejného osvětlení jsme v roce 2017 požádali o dotaci na jeho rekonstrukci. Dotaci jsme získali a rekonstrukce osvětlení byla v září 2018 dokončena,“ popisuje Pavel Houšť, starosta obce Hodonice.

Obec má tak například přesný přehled o tom, kolik má k dispozici parkovacích stání včetně těch vyhrazených a kde se v ní nacházejí. „Díky pasportu parkovacích míst v GisOnline mají úředníci možnost třeba měření délky a šířky jednotlivých stání, aniž by museli fyzicky na místo. Na panoramatických snímcích si mohou měřit i další souvislosti, jako vzdálenosti od dětského hřiště, veřejného osvětlení nebo dalších překážek. Toho mohou využít například při budoucím hledání a plánování nového řešení parkování v obci, a zejména pak k efektivní údržbě těchto ploch,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková.

„Pasportizace nám umožní efektivně plánovat například údržbu zeleně v obci. Můžeme se zaměřit na opravy místních komunikací či rozšíření parkovacích míst, kterých je pořád nedostatek. Velkou výhodu vidíme také v tom, že tento systém umožňuje komunikaci přes mobilní aplikaci, s jejíž pomocí mohou občané upozornit například na nefunkční osvětlení nebo poškozený mobiliář a podobně,“ dodává starosta obce.

 

11-pasport-03

 

Snadnější vyhledávání i příprava podkladů

Z pasportu a jeho propojení s GIS chtějí těžit i další obce. Město Šlapanice na Brněnsku aktuálně chystá pasporty budov, zeleně, veřejných komunikací i inženýrských sítí. „Získaná data chceme používat prostřednictvím GIS jak pro potřeby města u neveřejné části systému, tak i ve formě veřejně dostupných dat pro občany,“ komentoval místostarosta města Michal Klaška.

Od propojení dat s geografickým informačním systémem si Šlapanice slibují zejména centralizovaný přehled všech údajů, a tím snazší a rychlejší vyhledávání, použití dat či jejich publikování. Z dalších výhod Klaška vyjmenovává propojení s daty katastru nemovitostí, zjednodušenou správu majetku a aktualizaci dat po změnách nebo snadnější přípravu podkladů pro zpracování zadávacích dokumentací. „To vše v souhrnu samozřejmě znamená úsporu času i financí včetně přesnějšího získání údajů o nákladech na správu a údržbu jednotlivých částí města,“ dodává místostarosta.

Podobně uvažuje nad propojením pasportů s GIS i vedení obce Podolí nedaleko Brna. Již dnes má obec se systémem propojený například pasport inženýrských sítí, využívá rovněž napojení na katastr nemovitostí. „Domluvili jsme se devět obcí v rámci mikroregionu Roketnice a využili jsme pro financování tohoto záměru dotaci z Jihomoravského kraje. GIS všichni vnímáme jako rozšiřování informačních zdrojů směrem k občanům. Na obecním úřadě ho používáme denně, zejména v oblasti pozemkové části, identifikace parcel, domů, územního plánu, inženýrských sítí, plánování údržby veřejných ploch, veřejného osvětlení a dalších,“ popisuje starosta Podolí Vítězslav Eliáš.

V rámci mikroregionu se s pomocí dotace aktuálně snímkují jednotlivé obce, do GIS se pak vloží pohledy na důležité stavby či prostranství. S využitím další dotace by pak obce chtěly svoje aktivity ještě rozšířit. „Konkrétně v Podolí chceme aktualizovat či nově pasporty veřejného osvětlení, dopravního značení, hřbitova, zeleně, drobných památek a sakrálních staveb. Tyto informace chceme také nově zpřístupnit pořízením informačního kiosku umístěného na návsi u kostela,“ doplňuje starosta.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1