fb

Veřejný sektor a zdravotnictví

Kaspersky

Jak zranitelné jsou naše nemocnice?

aneb Zdravotnictví a kybernetické hrozby

Moderní nemocnice je komplikovaný systém. Používá sofistikovaná zdravotnická zařízení a počítače, na které se spoléhají lékaři i další nemocniční pers...

S&T CZ

Efektivita využití spisové služby vázne

V době elektronické se informace stávají velmi důležitou komoditou. Informace se předávají zpravidla ve formě dokumentů. Chceme-li zajistit jejich och...

GORDIC

Spisovou službu čekají zásadní změny

Třetího října loňského roku přijala vláda usnesení č. 630 o provedení analýzy informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru ...

GoodAI

Umělá inteligence může pomoci v prevenci dekubitů

Dekubity, známé také jako proleženiny, představují pro oblast zdravotnictví významný problém. V Nemocnici Na Bulovce proběhly pilotní testy, které uka...

Golemio

Otevřená data

Ptejme se veřejnosti, o jaká otevřená data vůbec stojí

Otevřená data, stále častěji skloňované sousloví. Data, která jsou veřejně přístupná a je možné je dále používat a sdílet. Napříč celým světem je zpří...

ARBES Technologies

Aktuální stav eHealth v ČR

O elektronizaci zdravotnictví se v České republice vážněji mluví již od roku 2013. Zavádění probíhá pomalu, ale v loňském roce došlo na tomto poli ke ...

Ness Digital Engineering

Co můžeme očekávat od eHealth?

Elektronické zdravotnictví je dlouhodobě diskutovaným tématem a prioritou Evropské unie. V České republice můžeme označit za první kroky na cestě k ně...

10 let datových schránek v Česku

Přes milion uživatelů a plynulost provozu na 99,9 %

Minimální výpadky a bezproblémový chod provází již desátým rokem informační systém datových schránek (ISDS), jejímž prostřednictvím musí v České repub...

Nebezpečné lékové interakce

Nebezpečné lékové interakce mohou zabíjet

Pomoci může informovanost a vhodný lékařský software

Léková interakce představuje stav, kdy pacient užívá více léků najednou a jeden lék ovlivňuje účinky léku druhého. Na tuto problematiku existují hned ...

Efektivita elektronických veřejných služeb

Efektivita elektronických veřejných služeb

Veřejná správa nabízí různé elektronické veřejné služby na různých úrovních. Tento příspěvek se zamýšlí nad jejich efektivitou v kontextu rozvoje elek...

Jan Goll

Zákon o kybernetické bezpečnosti versus ISO 27001

aneb jak vyhovět oběma normám

O zákonu č. 181 z roku 2014 – zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), respektive vyhlášce č.316/2014 Sb. – vyhláška o kybernetické bezpečnosti (VoKB)...

CGM

Dlouhá cesta ke správně vedené zdravotnické dokumentaci

Již dlouhou dobu se zabývám otázkou, jak by se měla správně vést elektronická zdravotnická dokumentace. Cílem je, aby její vedení bylo v souladu s leg...

V jakém bodě se dnes nachází elektronizace českého zdravotnictví?

ČR přijala v roce 2016 jasnou strategii elektronizace zdravotnictví a postupně ji realizuje. Soustava cílů a opatření Národní strategie elektronického...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1