fb
deloitte

Jak předcházet problémům outsourcingu ICT

ve fázích smluvního jednání, převodu a optimalizace

8. 5. 15:50

ICT outsourcing je specifický dlouhodobý vztah mezi klientem a poskytovatelem outsourcované služby (dodavatelem). Rozhodnutí pro zajištění dané služby...

Outsourcing od A do Z

10. 9. 14:13

V minulém článku (Lesk a bída outsourcingu, IT Systems 3/2011) jsme si představili obecný pohled na outsourcing, jeho hlavní výhody, nevýhody, úskalí ...

Rychlá příručka k outsourcingu ERP

30. 5. 10:00

Outsourcing, kdysi považovaný za záležitost velkých podniků, je nyní schůdnou alternativou pro společnosti všech velikostí, které usilují o efektivitu...

Outsourcing IT služeb z pohledu dodavatele

8. 5. 11:00

Outsourcing je v období ekonomické recese, ale i konjunktury velmi skloňovaným slovem. Mnoho firem hledá, jakým způsobem udržet ekonomickou stabilitu...

Lesk a bída outsourcingu IT

5. 4. 17:04

Outsourcing IT, neboli vyčlenění procesů zajišťujících běh informačních technologií v organizaci, je čím dál tím více diskutovaná technika, a bohužel ...

Outsourcing firemního tisku

3. 5. 0:08

Díky digitálním technologiím již dávno nastala doba spojování procesu tisku a kopírování. Obecně navíc převládá trend, kdy kopií ubývá a tisků přibývá...

Vybrané právní aspekty SLA

10. 9. 9:00

Zkratka SLA ani pojem service level agreement není nikde v českém právu definován, a možná i proto se lze s SLA setkat poměrně často, i když jde o běž...

outsourcing bezpečnost IT

Úskalí spojená s outsourcingem bezpečnosti IT

19. 8. 12:19

Rozhodnutí, zda si nechat outsourcovat síťovou bezpečnost, se zdá být na první pohled velmi komplikované. Již samotné spojení slov bezpečnost a outsou...

kompetence firmy

Role a kompetence firmy pro efektivní outsourcing

19. 8. 12:06

Outsourcing informačních a komunikačních technologií (ICT) převádí zodpovědnost za výkon funkcí zajišťovaných pomocí ICT na externího poskytovatele sl...

spolupráce s třetími stranami

Outsourcing a spolupráce s třetími stranami

19. 8. 11:48

Po rozhodnutí klienta vyčlenit správu a vývoj informačních systémů (IT) třetí straně následuje období přípravy spolupráce. Pro společnost, která tyto ...

outsourcing a obchodní procesy

Nebojte se outsourcovat

své obchodní procesy

13. 8. 11:42

Zkušenost s outsourcingem v oblasti IT má mnoho firem. Existuje však celá řada ucelených oblastí a obchodních procesů významných pro fungování společn...

Rozhodovací procesy a scénáře

pro ICT outsourcing

1. 1. 0:01

Při rozhodování o využití ICT outsourcingu v privátním i státním sektoru se velmi rychle vytvoří často nesmiřitelné tábory jeho zastánců a odpůrců. ...

Outsourcing ICT

Proč jej někteří upřednostňují a jiní zatracují?

1. 1. 0:01

Na outsourcing informačních a komunikačních technologií, systémů a souvisejících služeb se názory různí. Setkal jsem se s celým spektrem názorů včet...

Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1