fb
26. 2. 2024 9:18

Vysoká škola polytechnická Jihlava zavedla elektronickou spisovou službu

Společnost LE CLAVERA nasadila systém elek­tro­nic­ké spisové služby na Vysoké škole poly­tech­nic­ké Jihlava. Využila přitom systém GINIS Enterprise+ od spo­leč­nos­ti Gordic. Díky zavedení tohoto systému škola s velkým před­sti­hem splnila zákon­nou povin­nost všech školských zaří­ze­ní vést od 1. 1. 2026 spisovou službu v elektronické formě. Přede­vším jí ale nový systém umožní výrazně zjednodušit správu ekonomické agendy.

Systém elektronické spisové služby GINIS umožňuje automatizaci administrativních činností souvisejících s obsluhou datové schránky organizace, správou dokumentů v digitální podobě i ekonomickou agendou. Je připraven na práci s elektronickými podpisy i další náležitosti správy, ukládání a skartování digitálních dokumentů v souladu s evropským nařízením eIDAS a českou legislativou. Práci s řešením GINIS usnadňuje intuitivní uživatelské prostředí, vysoká úroveň automatizace i připravené šablony pro vytváření nových dokumentů v elektronické podobě, jejich opatření elektronickým podpisem a odeslání prostřednictvím datové schránky.

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Studijní programy bakalářského a magisterského typu v prezenční i kombinované formě studia zde navštěvuje přes 2 000 studentů.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Implementaci systému GINIS Enterprise+ ve VŠPJ realizovala společnost LE CLAVERA formou upgradu stávajícího řešení GINIS iFIS, včetně nezbytné úvodní analýzy, migrace stávajících dat, dodání příslušných licencí a zajištění dlouhodobé technické podpory nasazeného řešení eSSL.

„Realizace tohoto projektu nebyla technicky vůbec jednoduchá. Obrovská výhoda však byla, že jsme společně se zákazníkem a společností Gordic vytvořili kvalitní expertní tým, který navzájem velmi dobře komunikoval a plnil zadané úkoly ve stanoveném termínu. Díky tomu se podařilo realizovat zakázku včas a ke spokojenosti všech zúčastněných stran,“ řekl k projektu Miroslav Chlubna, jednatel společnosti LE CLAVERA.

Foto v textu: VŠPJ

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1