fb
3. 10. 2023 9:15

Hlad po kvalifikovaných lidech v IT trvá, ale nabízených pozic ubývá

V oboru IT a telekomunikací došlo letos k mírnému úbytku nabízených pozic, a to zejména kvůli přehodnocování náplně jednotlivých rolí, centralizaci kompetencí a slučování pracovních pozic.  Firmy také začaly vyžadovat častější docházku zaměstnanců na pracoviště a zvýšily i preferenci náboru do stavu oproti B2B smlouvám s OSVČ. Hlad po lidech nicméně dále přetrvává a mzdy rostou. Vyplývá to z aktuální­ho průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Zatímco trend přehodnocování a slučování rolí je nejvíce patrný v oblasti projektového řízení IT, trend preference náboru do stavu oproti B2B smlouvám s OSVČ je vidět napříč všemi pozicemi. „Zájem o nábor do stavu přitom nemají jen samotné firmy, z důvodu vyšší jistoty zaměstnání začaly tuto variantu preferovat i samotní IT profesionálové, a to i přesto, že práce na kontrakt je pro ně mnohdy výhodnější a dává jim větší svobodu,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment.

I přes úbytek nabízených pozic v IT stále panuje velký hlad po pracovnících. Je to dáno zejména velkým rozmachem oboru podnikových služeb, jejichž součástí jsou i IT služby a IT výzkum a vývoj, a dále pokračující digitalizací prakticky všech průmyslových odvětví. Největší nedostatek uchazečů je patrný v případě seniorních vývojářských pozic, zejména v programovacích jazycích Java, Kotlin, .NET, Angular a Objective-C. Výrazně vzrostla poptávka i po manažerech informační bezpečnosti.

Umělá inteligence zatím práci dává, na vzestupu je i cloud

Zvýšený zájem zaměstnavatelů o některé pozice je spojen také s nástupem technologií umělé inteligence a strojového učení. Umělá inteligence tak v této fázi více pracovních míst vytváří než ubírá. Vedle vlastních programátorů jsou potřeba například také testeři a designéři těchto systémů. Tento sektor pak úzce souvisí i s datovou vědou, analýzou dat a vývojem aplikací business intelligence, oblastmi, kde roste hlad po lidech.

Významný trend v současném IT pak představuje i cloud, do prů­zku­mu byly proto zahrnuty i pozice cloudo­­vé­­ho inženýra a cloudo­vé­ho architekta, v obou případech se zaměřením na nejrozšířenější cloudové technologie, tedy Amazon AWS a Microsoft Azure.

Mzdy v IT narazily na strop

Mzdy v IT meziročně rostly v průměru o 8-10 %, nicméně aktuálně již pomalu narážejí na svůj strop. Do budoucna tak nelze očekávat, že si udrží takové tempo růstu jako jiná odvětví. „Firmy se ovšem bez IT specialistů neobejdou a pokud jim již nemohou nabídnout další růst mzdy, musejí se snažit zaujmout benefity,“ říká Martin Malo s tím, že z nedávného průzkumu benefitů vyplývá, že k nejpopulárnějším benefitům v IT patří bonusy a prémie, flexibilní pracovní doba, dovolená 5 a více týdnů, každoroční revize mzdy a zdravotní volno. IT experti však ocení i možnost se v technologiích dále vzdělávat a rozvíjet.

Podnikové služby jsou stále více o IT

Rostoucí hlad po IT specialistech je patrný i v oboru podnikových služeb. Jak uvádí asociace ABSL, která na českém trhu sdružuje firmy působící v tomto segmentu, IT patří spolu s výzkumem a vývojem k nejrychleji rostoucím oblastem podnikových služeb v České republice a i do dalšího roku se očekává v této oblasti růst počtu zaměstnanců o více než 10 %. „Role IT v rámci podnikových služeb navíc poroste s tím, jak tento obor stále rozšiřuje svůj záběr a orientuje se více činnosti s vyšší přidanou hodnotou, tedy včetně IT,“ vysvětluje Martin Malo.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1