fb
IT Systems 3/2022 Trendy ICT Banky a finanční organizace 10. 5. 2022 8:08

Virtuální realita si nachází cestu i do finančního odvětví

To, že virtuální realita nachází uplatnění v řadě tech­nic­kých odvětvích už nikoho nepře­kva­pí. Samo­zřej­mos­tí je dnes i v oblasti vzdě­lá­vá­ní a zábavy. Co si však jen málo­kdo dokáže před­sta­vit je přínos vir­tu­ál­ní reality pro finan­ční sektor. I v této oblasti však její využití dává smysl a zpří­stup­ňu­je nové cesty, jak zaujmout klienty, školit zaměstnance a poskytnout finančníkům lepší vhled do portfolia.

Vzdělávání s pomocí praktických scénářů i AI

Zcela samozřejmé, stejně jako v jiných odvětvích, je využití VR ke vzdělávání pracovníků bankovních institucí. Přínosem je především v oblasti takzvaných jemných dovedností neboli soft skills. Příkladem může být třeba Bank of America, která pro své zaměstnance připravila 20 různých simulací zlepšující dovednosti v oblasti vztahů s klienty, a dokonce i cvičení empatie. Využívají přitom zcela základní headsety Oculus Go, které disponují pouze 3 DoF ovladačem (na rozdíl od 6 DoF neumožňuje sledovat pohyb ovladače v prostoru ale pouze jeho náklon) a nenabízí ani technologii sledování pohybu očí. I tak se ovšem setkávají s pozitivní odezvou zaměstnanců a potvrzují mnohem lepší retenci nabytých zkušeností. Analýza školení vedoucím týmu pak usnadňuje osobní hodnocení a zpětnou vazbu pro jednotlivé zaměstnance.

Ještě slibnější vyhlídky mohou nabídnout nejmodernější technologie. Například sledování pohybu očí a výrazu tváře, které umožňuje headset HTC Vive Pro Eye v kombinaci s Vive Facial trackerem, by společnosti přinesla hlubší vhled a možnost vyhodnotit prakticky veškeré aspekty komunikace. Další potenciální posun pak představuje nahrazení skriptovaného klienta umělou inteligencí. Jednu z prvních vlaštovek v této oblasti představuje software české společnosti PBRDigital zvaný AILA, který dokáže simulovat virtuálního klienta a nechybí mu ani hlasové rozhraní. Umí proto se zaměstnanci ve výcviku vést smysluplný rozhovor a zlepšovat kromě běžných úkonů i jejich komunikační dovednosti.


Obr. 1: Pokročilé VR technologie jako je sledování pohybu očí a výrazu tváře umožňují zlepšit komunikaci a obohatit školení zaměstnanců.

Přehledné vizualizace a meetingy během okamžiku

Dalším aspektem virtuální reality, který nachází ve finančním sektoru uplatnění je její schopnost zobrazit jakákoli data ve 3D. S rostoucí komplexitou trhu a vstupních dat totiž ploché zobrazení přestává stačit, a i když jsou na něj finančníci zvyklí, může být těžké se v něm orientovat. Na tento problém reagovala například společnost Fidelity Labs, která představila koncept „finančního města“ pro virtuální realitu. StockCity transformuje ploché grafy ve výškové budovy, které rostou a klesají s pohyby jednotlivých akciových titulů. Finančník se pak nad nimi může procházet a získat okamžitý přehled o celém portfoliu. Zcela přitom odpadá nutnost přepínat mezi jednotlivými grafy, skákat z okna do okna a manipulovat s tříděním dat.


Obr. 2: StockCity od Fidelity Labs transformuje ploché grafy ve výškové budovy umožňující nebývale přehledný pohled na portfolio pomocí virtuální reality.

Nezanedbatelným přínosem takové simulace je i fakt, že není problém do virtuálních kulis finančního trhu přizvat i kolegy, nebo klienty. Stačí dostatečně rychlé připojení na internet, lehký nezávislý VR headset a jednání o budoucnosti klientova portfolia může proběhnout bez ohledu na geografickou vzdálenost. Vše je přitom snadno čitelné už od prvního okamžiku. Budoucnost přitom otevírá i možnost manipulace s jednotlivými tituly přímo v prostředí virtuální reality, což usnadní investování i těm, kteří mají se standardními finančními aplikacemi problém.


Obr. 3: Virtuální schůzky mohou již dnes lidé zažít například prostřednictvím kooperativní platformy Vive Sync.

Virtuální pobočky ve světě metaverza

VR představuje také skvělou a nákladově efektivní cestu, jak se přiblížit klientům a omezit tak nutnost jejich fyzických návštěv na pobočce. Jde o logické pokračování procesu, který již v minulosti přinesl internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví a video banking. Virtuální realita umožňuje setkání srovnatelné s návštěvou fyzické pobočky. Bankéř má možnost kdykoli spustit prezentaci, nechat klienta sledovat trojrozměrnou simulaci vývoje jeho majetku, nebo projít veškeré dotazníky nutné k otevření investičního účtu. To vše bez nutnosti boje s omezeními danými běžným video­kon­fe­ren­čním hovorem, které známe z posledních dob víc než dobře.


Obr. 4: Virtuální realita je stále dostupnější díky novým produktům, jako je například kompaktní HTC Vive Flow, které pro svůj běh potřebuje pouze smartphone.

V dnešní době nelze opomenout ani populární koncept metaverza, které by v budoucnu mělo být jednou primárních cest za zábavou, poznáním i prací. Alespoň tak jej představuje společnost Meta (dříve Facebook) která si koncept do jisté míry přivlastnila navzdory tomu, že jej můžeme již roky vyzkoušet například v podobě českého metaverza Somnium Space. To ostatně již dnes disponuje vlastní ekonomikou, ve které si lidé kupují virtuální pozemky, nebo dokonce reálná vozidla. Ať už se rozhodneme věřit zatím malému, ale roky fungujícímu Somnium Space, uzavřenému světu Meta, nebo třeba nové koncepci společnosti HTC jejíž Viverse si můžeme představit jako otevřený svět propojující nejrůznější aplikace třetích stran, je téměř jisté, že banky budou jeho součástí. Půjdou totiž vždy tam, kde se budou pohybovat jejich klienti.

Akvizice mladých klientů a marketing

Právě zájem o klienty je také motorem poslední oblasti, které se budeme věnovat. Je jím dnes již všudypřítomný marketing. S ros­tou­cí oblibou kryptoměn totiž bankovní instituce zaznamenaly výrazný pokles zájmu o tradiční bankovní produkty ze strany mladší klientely. Je proto třeba hledat nové způsoby, jak tyto potenciální klienty nalákat. Jednou z prvních společností, která za tímto účelem sáhla po virtuální realitě byla francouzská obchodní banka BNP Paribas, která vytvořila ukázku VR bankovnictví již v roce 2017. Zde si mohli zákazníci vyzkoušet, jak vypadají konzultace záznamů finančních transakcí, analýzy investic i absolvování všech kroků pro získání hypotéky.

Jan Frič
Kulturolog, PR manager a nadšenec pro virtuální realitu (email@fricjan.cz)

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1