fb
IT Systems 3/2021 Trendy ICT Veřejný sektor a zdravotnictví 31. 3. 2021 10:26

Jak chytře sledovat skladování léčiv a citlivých materiálů?

Snad všechny nemocnice, zdravotnická zařízení a lékárny v naší republice uchovávají a skladují léčiva, léčivé přípravky a další materiály, které jsou velmi citlivé na vnější podmínky skladování. Většina léčiv a podmínky jejich skladování navíc podléhají vyhláškám Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jak na to, abyste jednoduše, skutečně přesně, bez zbytečného zatěžování zaměstnanců a ještě tak, aby to odpovídalo všem nutným vyhláškám, kontrolovali a sledovali podmínky, ve kterých všechna léčiva a materiály skladujete? Nejlépe najít „stroj“, který to vše udělá za vás.

Společnost České Radiokomunikace (CRA), která již několik let provozuje infrastrukturu a nabízí řešení postavená na nejmodernější technologii tzv. internetu věcí (IoT) takový „stroj“ nabízí. Jedná se o profesionální řešení pro sledování teploty ve zdravotnictví a farmacii MEDICA WATCH. Toto řešení může doplnit či nahradit stávající řešení, ať už se jedná o technologie, které sledují skladovací podmínky a umožňují dálkový odečet teplot, nebo o manuální odečítání hodnot z teploměrů a vlhkoměrů.

MEDICA WATCH je bezdrátový teploměr s externími sondami, který automatizuje rutinní monitoring teploty. Najde uplatnění zejména při sledování teploty v místnostech, komorách, lednicích a chladicích boxech, kde se skladují léčiva, které podléhají kontrolám ze strany SÚKL. Snímané hodnoty z jednotlivých sond jsou prostřednictvím sítě internetu věcí pravidelně odesílány do uživatelské aplikace. Tam je možné přehledně graficky zobrazit a dále zpracovávat všechny informace o naměřených hodnotách, které aplikace ze sond získá. Aplikace současně poskytuje i množství dalších užitečných služeb, např. upozornění (alarm) při překročení minimální či maximální zvolené teploty, nastavení intervalu snímání nebo vytvoření auditní zprávy o teplotním chování.

Pro měření teploty se používají kalibrované digitální sondy. Rozsah měřených teplot v rozmezí -55 °C až +125 °C, z toho v rozsahu -10 °C až + 85 °C s přesností ±0,5 °C, výrazně přesahuje požadavky zdravotnictví nebo potravinářství. Komunikační jednotka přenáší snímané údaje šifrovaně a bez změny po bezpečné IoT síti LoRaWAN CRA do aplikace. Místa nedostatečně pokrytá signálem, např. lednice ve sklepích, lze navíc dokrýt signálem pomocí zařízení, které je určené pro tyto hůře dostupné prostory, tzv. deep indoor. Výhodou stále zůstává fakt, že se jedná o bezdrátové řešení.

S daty na IoT portálu pak již pracuje uživatelská aplikace MEDICA WATCH, jenž je variantou aplikace Tanix. Kromě zobrazování a ukládání dat ve tvaru vhodném pro jejich další analytické zpracování je schopna zajistit celý proces péče o měření teploty a to i v rozsáhlých instalacích a napříč společnostmi o více pobočkách. Mimo jiné spravuje přístupová práva uživatelů, vede evidenci sond v mapových podkladech a stavebních plánech, zasílá varování a alarmy odpovědným osobám nebo generuje automatické výkazy a hlášení. Klient tak získává účinný a komplexní nástroj pro kontrolu dodržování teplotních parametrů požadovaných SÚKL nebo HACCP.

S řešením MEDICA WATCH už mají zkušenosti v pražském zařízení IKEM nebo ve Fakultní nemocnici v Olomouci. „Pro měření teploty v místech, kde není aktuálně používaný systém možné instalovat z důvodů chybějící kabeláže nebo z jiných technologických důvodů, se systém MEDICA WATCH jeví jako vhodný pro zajištění spolehlivé monitorace skladovacích podmínek léčivých přípravků tak, jak nám ukládá vyhláška,“ uvádí Ing. Petr Raška, MHA, vedoucí Odboru informatiky IKEM.

Podle zkušeností ve FN Olomouc je výhodou řešení MEDICA WATCH zejména bezdrátový přenos dat a z toho plynoucí mobilnost (přenositelnost) čidel, a také náhled do systému „odkudkoliv“. „MEDICA WATCH můžu doporučit jako páteřní monitorovací systém i jako doplněk ke stávajícím řešení monitoringu. Pro je mobilnost a možnost umístění a využití všude tam, kde pro složitost jiných řešení je zřejmá výhoda radiového, tedy bezdrátového přenosu dat,“ uvádí Karel Filip, hlavní metrolog FN Olomouc.

Pořízení a instalace řešení MEDICA WATCH navíc není nijak zvlášť náročné. Zařízení lze koupit v rámci on-line obchodu www.medicawatch.cz. Dodavatel může zajistit odbornou instalaci akreditovanou kalibrační laboratoří, a to zejména tam, kde nejsou dostatečné kapacity pro takové práce. Zařízení v menším rozsahu je ale možné instalovat i svépomocí.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1