fb
IT Systems 10/2020 Trendy ICT 2. 12. 2020 9:38

5 pravidel pro přehodnocení digitální transformace

Staňte se lídrem – sestavte svůj digitální tým, učte se, zeštíhlujte a rychle do cloudu

AccentureTéměř přes noc krize covid-19 zvětšila rozdíly ve výkonnosti jednotlivých firem – mezi těmi, které investovaly do technologických inovací před pandemií a těmi ostatními. Otázkou nyní je, jak urychlit tento druh digitální změny, i když mnozí zaostávají. Aby společnosti přežily a prosperovaly, budou muset bez rozdílu velikosti nebo oblasti podnikání používat nové strategie i způsoby myšlení.

Výzkum společnosti Accenture provedený na konci roku 2019 hodnotil rozdíly v zavádění digitálních technologií, jejich hloubky a pronikání do kultury firem. Zjistil, že 10 % největších společností („lídři“) rostou příjmy dvojnásobně oproti spodním 25 % („loudalové“). Přístupy a metody obou skupin se dramaticky liší. Například lídři zavedli automatizaci a umělou inteligenci pětkrát rychleji než loudalové a implementovali strategie, které jim dávají vysokou důvěru ve spolehlivost jejich dat. Stejný vzor platí i pro další technologie.

Silné digitální základy již pomáhají lídrům rychle se přizpůsobit krizi. Příkladem je globálně působící obchod, který roky investoval do klasického prodeje i dodávek dalšími kanály, přičemž nabídl vyzvednutí ve stovce svých obchodů. Když byli nuceni uzavřít své fyzické obchody kvůli covidu-19, za pouhých 48 hodin dokázali rozšířit své služby do 1400 obchodů, přičemž si zachovali většinu svých příjmů. Mezitím se mnoho jejích konkurentů snažilo posílit své online kanály.

Zajímavý je i příklad světového výrobce potravin, který investoval do schopností modelování „digitálních dvojčat“ a nástrojů založených na umělé inteligencí a zvládl optimalizovat svůj dodavatelský řetězec dříve, než konkurenti získali přístup k důležitým informacím a analyzovali je. To mu umožnilo přesouvat zásoby do blízkosti výrobních míst a vyhnout se odstávce výroby kvůli nedostatku surovin.

Při transformaci firem nám většina generálních ředitelů říká, že rozumí cíli, ale mnozí si nejsou jistí, jak postupovat vpřed s dostatečnou rychlostí a s důvěrou v úspěšnou transformaci, která bude generovat skutečné hodnoty.

Tváří v tvář „brutálním faktům“

Současná krize je unikátní. Miliardy lidí na celém světě téměř okamžitě změnily své chování, což mělo na podnikání hluboký a trvalý dopad. Firmy nemohou jednoduše snížit náklady a „zmrazit“ stav, ale musí zrychlit na novou úroveň digitálního výkonu, aby splnily nová očekávání zákazníků, přizpůsobily se zdravotním omezením covid-19 a využily nové příležitosti k růstu.

Prvním krokem pro vrcholové managery je posouzení úrovně digitální vyspělosti jejich organizace. Je správný čas respektovat moudrou radu: musíte si zachovat víru, že nakonec zvítězíte, bez ohledu na obtíže, a zároveň čelit brutálním faktům současné reality. Ve většině společností „brutální fakta“ odhalí, že jsou na své digitální cestě dále, než si uvědomili. K předběhnutí konkurentů musí jejich vedení přehodnotit dosavadní transformaci a řídit se novými pravidly:

  • Rychle do cloudu. Lídři vytvářejí digitální jádro a rychle je rozšiřují do celé firmy. A to je možné pouze se silným základem v cloudu, který poskytuje inovační, výkonnostní a talentové výhody pro to, aby se věci dělaly jinak a rychle. Schopnost využít výhody cloudu má 95 % lídrů v digitalizaci, ale jen 30 % společností na opačném pólu. Stanovte si cíl, že minimálně 50 % svého podnikání přesunete do cloudu v příštích 12 až 24 měsících, pokud jste na začátku cesty, a nejméně 75%, pokud jste dál.
  • Sestavte svůj digitální „tým“. Všechny společnosti by měly být schopné poskytovat zážitky, které zákazníci a zaměstnanci očekávají. Vytvoření digitálního základu však nelze provést samostatně a vyžaduje nové druhy vztahů s digitálními, technologickými a cloudovými společnostmi. Najměte tým, který vám může pomoci budovat a stát se součástí vašeho digitálního jádra, který má zájem na vašem úspěchu a věnuje vašemu podnikání pozornost a zdroje, které vyžaduje.
  • Učte se. Organizace musí při řešení složitých problémů přemýšlet nad rámec tradičních způsobů podnikání. Učte se od svých zákazníků, zaměstnanců a lídrů ve vašem oboru i v dalších odvětvích. V reakci na covid-19 některé zdravotnické a veřejné organizace rychle a úspěšně adaptovaly osvědčené modely interaktivních virtuálních agentů z telekomunikačních a finančních služeb.
  • Zeštíhlujte. Téměř přes noc se organizace posunuly směrem k digitalizaci a začaly pracovat vzdáleně. A k původnímu modelu fungování se často podle svého vedení nechtějí vrátit. Pokud má být zachována tato úroveň agility, zvažte, jaké vnitřní bariéry během krize padly. Poté vytvořte štíhlé procesy rozhodování a správy, zefektivněte zadávání zakázek a rozvíjejte svou kulturu, abyste podpořili nový způsob práce.
  • Jednejte s úmyslem. Pokud máte zrychlit, potřebujete pro to získat své lidi. Jasně formulovaný cíl je nezbytný pro techniky řízení změn, které využívají energii zaměstnanců řídit změny a pružně jednat.

Společnosti, které chápou jedinečnou povahu této krize a uplatňují tato nová pravidla transformace, mají příležitost se z ní vynořit jako ještě silnější a stát se lídry.

Julie Sweet Julie Sweet
Autorka článku je generální ředitelka společnosti Accenture.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1