fb
IT Systems 5/2018 EAM/CMMS - Správa majetku a údržby Plánování a řízení výroby GIS - geografické informační systémy 20. 6. 2018 12:32

Správa majetku v době začínající čtvrté průmyslové revoluce

UnicornDnešní svět se poměrně turbulentně mění a oblast správy majetku není výjimkou. Kde jsou doby, kdy správci majetku stačil excelový sešit a jednoduchý účetní program. Ano, v zásadě excel stačí stále. Jen je škoda všech dat, která se kolem nás vyskytují, a my je neumíme zachytit a začít využívat.

Počet chytrých zařízení kolem nás roste jak houby po dešti. Odhady nákladů nebo získání podkladů pro důležitá rozhodnutí, jakým způsobem se o majetek lépe starat, se i díky nim stává dostupnější. Mluví se o čtvrté průmyslové revoluci, která klepe na dveře. Není otázkou zda, ale kdy tato éra nastane a už teď je třeba zajistit, abychom s majetkem, chytrými zařízeními, ale i s energiemi hospodařili úsporně. Uvedené informace mohou správci majetku sledovat již nyní a díky moderním informačním systémům je i používat pro efektivní rozhodování.

Správce majetku má vlastně poměrně jasné požadavky na informační systém a jeho obsluhu. Zejména potřebuje přehledně vidět, jaký majetek má v péči. A to nejen na obrazovce počítače, ale i na přenosných zařízeních, jakými jsou tablet či mobilní telefon. Ovšem i na majetek se dá dívat různými pohledy.

Správce majetku neboli property manager vidí zejména svůj nemovitý majetek jako účetní položky. Například finance, které objekt vydělává ve vazbě na pronájem, či kolik peněz stojí správa a údržba majetku. Důležité jsou pak informace o tom, které prostory má volné, a rozhodnutí, zda je poskytnout dalším nájemcům, nebo je využít pro vlastní potřeby. Všechna tato data pak slouží pro strategická rozhodnutí o nákupu či prodeji nemovitostí nebo například o jejich rekonstrukci.

Druhým pohledem je pohled facility managera, který zodpovídá v rámci svěřeného majetku za provádění služeb. Ceny za tyto služby jsou samozřejmě důležitým faktorem také pro property manažera. Ale zatímco ten řeší jen číslo, facility manažer se snaží zajistit, aby za dohodnutých podmínek byly služby prováděny co nejlépe a efektivně, především s ohledem na lidské zdroje. Plánování a zvyšování efektivity je klíčovou funkcionalitou, kterou od moderního informačního systému facility manažer očekává. Pro tento pohled na správu majetku je potřeba mít pokryty služby úklidu i běžné údržby, ale například i možnost sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií. Chytrá zařízení v této oblasti hrají již nyní poměrně zásadní roli. Například dálkové odečty měřidel umí sledovat řadu atributů a lze automaticky upravovat podmínky, které v konečném důsledku znamenají delší životnost zařízení nebo další úsporu v energiích. Je to oblast, kde čtvrtá průmyslová revoluce bude v příštích letech velmi progresivní v nasazování automatizace, ke které bude třeba řešit podpůrné procesy vlastní údržby.

Další pohled na správu majetku je pohled správce konkrétního vybavení neboli assetu - odtud pojem asset manager. Tento pohled sleduje detailně jednotlivá zařízení, jejich provozuschopnost a pomocí prostředků informačního systému pak řídí údržbu a obnovu jednotlivých částí. To je důležitá oblast ve výrobních společnostech, např. v automobilovém průmyslu, kde v případě zastavení výrobní linky a její nefunkčnosti se ztráty počítají v desítkách tisíc za minutu. A cílem asset manažera je zajistit, aby k výpadkům nedocházelo ideálně vůbec, a pokud dojde, aby opravář měl všechny informace dostupné okamžitě na jednom místě – od zprávy o poslední provedené kontrole po detailní plán zařízení včetně fotodokumentace. Pro property manažera je opět výsledek této práce jen jedním číslem v účetnictví, ale v zásadě je velký rozdíl, zda se zařízení po každé chybě mění, nebo zda se v závislosti na zkušenostech zaznamenaných v informačním systému pouze opraví, respektive když se tyto činnosti dělají prediktivně a plánovitě.

Jsou společnosti, kde každý pohled má vlastního manažera. Jsou společnosti, kde jedna osoba dělá vše. Někde jsou vybrané služby objednávány u externích dodavatelů formou soutěže. Faktem však zůstává, že informace, které vedou k tomu, aby se o majetek dalo starat co nejefektivněji, se jen tak do jednoho přehledného excelu nedostanou. Navíc při všech třech pohledech na správu majetku je výhodné sledovat data v prostorovém kontextu na mapě, kde si lze přehledně zobrazovat informace s mírou detailu, která uživatele zajímá. A proto jsou na trhu moderní informační systémy pro správu majetku, které s tímto úkolem pomohou.

Karel Scholz Karel Scholz
Autor článku je Product Sales Manager řešení AMI ve společnosti Unicorn.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1