fb
IT Systems 10/2020 Plánování a řízení výroby 25. 11. 2020 9:46

Transformace provozu jako cesta k novému normálu ve výrobě

Rockwell AutomationZa několik posledních měsíců jsme v IDC věnovali hodně času rozhovorům s výrobci v naší komunitě, abychom pochopili, jak nahlíží na to, co nás čeká. Tyto iniciativy lze rozdělit do tří hlavních vln. V prvé řadě se zabýváme iniciativami, které se zaměřují na velmi krátkodobý horizont a které prakticky spočívají v plánování reakce. Řeší tedy, jak řídit sledování kontaktů, hodnocení rizik u dodavatelů, modelování peněžních toků a práci na dálku.

My už však víme, že po těchto několika měsících naprostého pozastavení činností je hospodářský pokles nevyhnutelný. Podle našich odhadů nás čeká značné narušení trhu a nelehká budoucnost.

Společnosti tak plánují, jak se těmto okolnostem přizpůsobit, a vylepšují svou provozní agilitu a schopnost reagovat na poptávku. Většina iniciativ „druhé vlny“ se týká těchto dvou aspektů: lepší obchodně-provozní plánování; plánování výroby, přístrojové vybavení v provozu a analytika.

Po dlouhém skluzu dolů se nakonec dočkáme zlepšení situace, druhá strana této „U“ křivky však nebude stejná. Hovoříme o tzv. „novém normálu“ a společnosti již plánují, jak se na tuto cestu připravit.

Nové pracovní postupy

Existuje například celá řada iniciativ usilujících o zavedení nových pracovních postupů. Z mnoha oznámení společností je patrné, že usilovně přehodnocují své procesy a přizpůsobují je potřebám společensky distancovaného světa.

Procesy v závodech a kancelářích musí probíhat zcela jinak. K tomu mohou dopomoct i technologie, které umožňují větší autonomnost a vzdálené řízení provozu, takže není tak nutné, aby lidé zaznamenávali statistiky a monitorovali stroje, a zároveň poskytují lepší přehled o provozu v reálném čase.

Ještě zajímavější je, že společnosti experimentují s novými obchodními modely. S tím je spojena spolupráce se společnostmi z jednotlivých sektorů a vytváření ekosystémů pro inovaci obchodních modelů. Všichni jsme zaznamenali iniciativy, které společnosti připravily, aby rychle zvýšily výrobu zdravotnických prostředků a OOPP, ať už se jednalo o spolupráci společností Volkswagen a Airbus, Ford a GE Healthcare nebo 3M, General Motors a Ventec Life Systems, ŠKODA AUTO a ČVUT nebo britskou „Ventilator Challenge“.

Teď když byly psychologické překážky spolupráce odstraněny, společnosti začínají uvažovat o možném využití těchto konceptů na podporu jejich procesů. Tato možnost může být poměrně variabilní.

Digitální transformace současnosti a budoucnosti

Všechny výše uvedené příklady ale mají něco společného – tyto společnosti dokázaly za velmi krátkou dobu výrazně navýšit výrobu těchto zcela nových produktů. Ve většině případů se jednalo o spojení společnosti, která nabídla nezbytnou výrobní kapacitu, a jiné společnosti, která zase zprostředkovala dodavatelský řetězec, přepravní kapacitu, znalost koncepce výrobku nebo dostupné 3D tiskárny.

Takto bude vypadat budoucnost podniků poháněná digitální transformací. Proto není žádným překvapením, že podle nejnovějšího výzkumu IDC se výrobci v rámci zlepšování provozu zaměřují především na technologie – více než například na snižování nákladů nebo kvalitu.

Inteligentní výroba se navíc řadí mezi pět nejčastějších oblastí zájmu výrobců po celém světě, pokud jde o investice budoucí generace – více než 30 % ji uvádí jako klíčovou prioritu příštího roku a obdobné procento jako prioritu následujících 24 měsíců.

Vzhledem k tomu, že jsou závody dnes vnímány jako kritické body dodavatelského řetězce, stávají se hlavním cílem nových investic. Společnosti si uvědomují, že k přebudování procesů a transformaci obchodního modelu jsou zapotřebí silné schopnosti továrny a návrat k základům, kdy je továrna vnímána jako klíčová složka nabízené hodnoty společností.

Velkou výpovědní hodnotu má také skutečnost, že z hlediska investičních priorit se systémy realizace výroby řadí hned za inteligentní výrobu. I když se nejedná o nové technologie, tyto systémy jsou stále relevantní, protože nyní očividně sehrávají klíčovou roli při zlepšování obchodních procesů a jsou ideálním doplňkem investic do IIoT a inteligentních závodů.

Jak v tomto novém normálu uspět?

A zde se dostáváme k závěru, který nám už potvrdil náš předchozí výzkum chování výrobních společností na globální úrovni. Vzhledem k očekávanému výraznému zpomalení ekonomiky je nyní ta nejvhodnější chvíle, abychom začali uvažovat o tom, co v budoucnu udělat jinak.

Tradiční úsporné přístupy jsou účinné pouze do určité míry a rozhodně od nich nemůžeme čekat zázraky. Přinejlepším pomohou společnosti přežít, ale zastaví tolik potřebné budoucí investice a nová procesní zlepšení. Úspěchu se v tomto „novém normálu“ dočkají ti, kteří svou konkurenční výhodu dokážou postavit na flexibilitě.

Článek byl zveřejněn na globálním blogu společnosti Rockwell Automation a blogu společnosti IDC.

Jan Burian Jan Burian
Spoluautor článku je ředitelem výzkumu IDC Manufacturing Insights.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1