fb
IT Systems 6/2023 Projektové řízení 17. 7. 2023 8:50

Eliminace chyb a zvýšení efektivity procesů

Metoda Lean Six Sigma nachází uplatnění ve firmách napříč obory

Lean Six Sigma je metodika řízení procesů, která kombinuje principy Lean Managementu a Six Sigma s cílem dosáhnout maximální efektivity a kvality podnikových operací. Důraz klade na minimalizaci plýtvání, zvyšování produktivity a eliminaci chyb, k čemuž využívá statistické metody a nástroje pro procesní zlepšování. Ačkoli má své kořeny ve výrobě, využívá se dnes v řadě dalších odvětví, jako je administrativa, IT, stavebnictví či HR.

Metoda Lean Six Sigma vznikla propojením dvojice strategií zlepšová­ní. Jmenovitě se jedná o Lean Management vyvinutý v 50. letech japonskou automobilkou Toyota a Six Sigma, kterou v 80. letech poprvé uplatnila americká Motorola. „Lean Six Sigma je systematic­ký, disciplinovaný a na datech založený přístup určený k eliminaci chyb, a to v každém procesu. Tato metodika, a zároveň i způsob myšlení, usiluje o zvýšení produktivity a efektivity prostřednictvím snížení plýtvání a redukce zbytečných kroků,“ popisuje Vilém Patloka, jednatel a hlavní konzultant společnosti SC&C Partner.

Vilém Patloka
Vilém Patloka

Metoda nejen pro výrobu

Zavádění postupů Lean Six Sigma ve firmách pomáhá společnostem neustále zlepšovat jejich konkurenceschopnost na trhu a zároveň snižovat vlastní náklady. Jedním z jeho základních principů je upřednostňovat levná, postupná, ale efektivní a systematická řešení před okamžitými nákladnými investicemi. Metoda má své kořeny ve výrobním sektoru, dnes se nicméně uplatňuje v širokém spektru oborů. Příkladem může být stavebnictví, IT, finance, zdravotnictví, administrativa či HR.

V průmyslovém odvětví je typickým důvodem pro zavedení metodiky Lean Six Sigma snaha optimalizovat výrobní proces. „Při správné aplikaci metod lze v krátkém čase odhalit slabá místa provozu, ať už jde o špatně nastavenou výrobní linku, či nesprávnou organizaci lidí na pracovišti, a navrhnout jejich ideální a udržitelné řešení. Z praxe víme, že postupným a systematickým překonáním zdánlivě marginálních problémů lze mnohdy navýšit kapacitu výroby o desítky procent, a přitom ušetřit,“ nastiňuje odborník v oblasti neustálého zlepšování. Důležité je podle něj motivovat k zapojení se do procesu zefektivňování postupů všechny zaměstnance napříč hierarchií firmy, neboť teprve při vzájemné synergii lze dosahovat požadovaných výsledků.

Mimo oblast výroby společnosti Lean Six Sigma využívají například za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb, zefektivňování procesu najímání nových pracovníků, snižování produkce odpadu či spotřeby energie, zlepšování fungování back-office, identifikování nových možností využití produktů nebo při zrychlování logistických operací. Obecně lze Lean Six Sigma aplikovat téměř v každé části organizace, kde je potřeba zlepšit procesy, dosáhnout vyšší kvality a efektivity a snížit plýtvání.

Ať už se jedná o jakýkoli sektor, jedním z klíčových aspektů Lean Six Sigma je standardizace procesů. Pokud má například oddělení zákaznické podpory společnosti dva vedoucí manažery, z nichž každý uplatňuje v rámci týmu při řešení klientských problémů jiné postupy, ke komunikaci s týmem používá různé mediální platformy a vyhodnocuje úspěšnost práce na základě odlišných kritérií, nemůže odbavování dané agendy efektivně fungovat. V takových momentech dochází pouze ke zvyšování chybovosti, neefektivity a nespokojenosti zákazníků.

České firemní prostředí zaostává

Ačkoli koronavirová krize a následná válka na Ukrajině přinutila řadu společností zefektivňovat procesy v rámci svého fungování, české firemní prostředí v daném ohledu zaostává. „Nejen západní, ale zejména asijské firmy jsou ve srovnání s tuzemskem o několik kroků napřed. To, že českým firmám z tohoto pohledu ujíždí vlak, dokládá i nový výzkum, který jsme přednedávnem uskutečnili,“ komentuje Patloka.

Vilém Patloka
Vilém Patloka

Ve studii deklarovalo využívání systému neustálého zlepšování ve firmě na denní bázi pouze 49 procent dotázaných. Řada oslovených zástupců společností zároveň přiznala, že ačkoli mají metody zlepšování formálně zavedeny, neshledávají je efektivními. Důvodem je podle Patloky špatná implementace příslušných metod stejně jako neochota představitelů podniků se jimi řídit.

„Zavádění nových metod a vybočení z několikaleté rutiny může v počátcích způsobovat určitý diskomfort, neustále inovovat a posouvat se dál je však v konkurenčním tržním prostředí jedinou cestou k zajištění prosperity podniku i pro další léta. Velký boom přináší aktuálně do tohoto oboru strojové učení a umělá inteligence. Tyto nástroje totiž dokážou velmi rychle a efektivně analyzovat klíčová data a identifikovat kořenové příčiny problémů,“ dodává.

Právě umělá inteligence byla jedním z důležitých témat konference Lean Six Sigma 2023, která se uskutečnila 30. a 31. května v Černé Hoře na Blanensku. Na té se vedle zástupců několika stovek českých firem představili přední odborníci v oblasti ekonomie, metod neustálého zlepšování a podnikového řízení.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1