fb
IT Systems 7-8/2023 IT Security 26. 9. 2023 17:38

Jak proaktivně zvýšit kybernetickou odolnost podniku pomocí SIEM

Kybernetické bezpečnostní hrozby jsou sofistikovanější a častější. Podniky musí přistupovat k proaktivním opatřením k zajištění své infrastruktury a digitálních aktiv. Řešení SIEM nabízí komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti od monitorování v reálném čase, přes detekce hrozeb až po adekvátní reakce na incidenty. I proto patří do základního inventáře bezpečnosti každé firmy.

Kybernetická bezpečnost představuje klíčový aspekt v současném akcelerovaném podnikatelském prostředí. Rostoucí závislost na tech­no­lo­giích zvyšuje potřebu robustních řešení kybernetické bezpečnos­ti. Firmy v současnosti musí klást důraz na ochranu citlivých údajů, udržování integrity svých sítí a zajištění kontinuity obchodních a provozních operací, aby měly dostatečnou důvěru u svých obchodních partnerů a zabránily finančně nákladným výpadkům.

Za účelem ochrany svých digitálních aktiv a vybudování požadované odolnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti musí podniky zaujmout proaktivní přístup, který zahrnuje několik úrovní ochrany. Tři základní komponenty, které pomáhají firmám identifikovat slabá místa, zmírnit rizika a efektivně reagovat na bezpečnostní incident, jsou: řešení managementu bezpečnostních informací a událostí (SIEM), penetrační testování a strategie reakcí na incidenty. Kombinací těchto postupů mohou podniky získat komplexní pochopení svého bezpečnostního prostředí, což jim umožňuje odhalovat potenciální kybernetické útoky, předcházet jim, a v případě úspěšného útoku se z něj rychle zotavit.

Management bezpečnostních informací a událostí (SIEM) patří do základní výbavy kybernetické bezpečnosti. Zahrnuje především shromažďování, analýzu a korelaci událostí a údajů souvisejících s bezpečností z různých zdrojů v rámci IT infrastruktury organizace. SIEM řešení umožňují sledování v reálném čase, pokročilé odhalení hrozeb a včasnou reakci na incidenty integrací a analýzou dat z více zdrojů, jako jsou brány firewall, systémy detekce průniků (IDS), nástroje na ochranu koncových bodů.

Primárním úkolem SIEM v kybernetické bezpečnosti je poskytnout centralizovaný a komplexní pohled na celkovou bezpečnostní situaci podniku. Tato viditelnost umožňuje bezpečnostním týmům rychleji a efektivněji identifikovat vzorce, odhalovat anomálie a reagovat na potenciální hrozby.

S pomocí SIEM řešení mohou firmy:

 • detekovat a reagovat na bezpečnostní incidenty v reálném čase, čímž snižujete potenciální negativní dopad kybernetických útoků
 • monitorovat aktivitu uživatelů a odhalovat podezřelé chování, což zabraňuje vzniku hrozeb ze strany interních zaměstnanců a úniku údajů
 • zeštíhlovat bezpečnostní reporting automatizací procesů sběru údajů, analýzy a hlášení
 • zlepšit efektivitu bezpečnostních operací poskytováním praktických přehledů a omezením manuálních postupů

SIEM řešení zvyšují kybernetickou bezpečnost podniku, protože nabízejí jednotnou platformu pro management bezpečnostních událostí, detekci hrozeb a adekvátní reakce. Nasazením robustního řešení SIEM mohou podniky nejen posílit svou bezpečnostní pozici, ale také chránit svá digitální aktiva a udržovat si důvěryhodnost v očích svých klientů a partnerů. SIEM řešení přinášejí celou řadu funkcí, navržených pro specifické potřeby a výzvy podniků.

Mezi klíčové vlastnosti a výhody SIEM řešení nejčastěji patří:

 1. Centralizované monitorování a analýza: SIEM řešení agregují a analyzují údaje z více zdrojů v rámci podnikové IT infrastruktury. Tento centralizovaný přístup umožňuje pověřeným týmům získat holistický pohled na jejich bezpečnostní prostředí, což jim usnadňuje rychlé identifikování a adekvátní reakci na potenciální hrozby.
 2. Pokročilá detekce hrozeb: Využitím pokročilé datové analýzy, strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI) dokážou SIEM řešení odhalit neobvyklé vzorce a podezřelé aktivity, které mohou naznačovat narušení bezpečnosti nebo probíhající útok.
 3. Poplachy a hlášení v reálném čase: SIEM řešení disponují hlášeními a poplachy v reálném čase v případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu na podnikové IT infrastruktuře. Tato bezodkladná oznámení umožňují bezpečnostním pracovní­kům podnikat okamžité kroky k minimalizaci potenciálních škod a zajištění kontinuity podnikových činností bez výpadků.
 4. Řízení dodržování předpisů: Mnoho podniků podléhá přísným regulačním požadavkům a dodržování předpisů. SIEM řešení dokážou automatizovat proces shromažďování, analýzy a vykazování údajů souvisejících s bezpečností, čímž zjednodušují správu dodržování předpisů a předcházejí riziku sankcí za nesoulad.
 5. Řešení incidentů: SIEM řešení pomáhají podnikům zlepšovat jejich schopnosti reagovat na incidenty poskytováním kontextově bohatých informací o bezpečnostních událostech. Tyto informace umožňují pověřeným pracovníkům rychle identifikovat hlavní příčinu incidentu, posoudit jeho dopad na firemní IT infrastrukturu nebo data a nasadit přiměřená nápravná opatření.
 6. Škálovatelnost a kustomizace: SIEM řešení jsou navržena tak, aby se dala škálovat s rozvojem podniku a přizpůsobovala se jedinečným bezpečnostním potřebám organizace. Podniky mohou upravovat svá implementovaná SIEM řešení tak, aby mohly monitorovat vybrané systémy, aplikace nebo typy dat, čímž zajistí dodržování bezpečnostních požadavků.

Jak vybrat správné SIEM řešení

Výběrem správného SIEM řešení pro váš podnik zabezpečíte maximalizaci jeho přínosů a posílení podnikové kyberbezpečnosti. Při hledání SIEM řešení byste měli zvážit následující faktory:

 1. Kompatibilita a integrace: Vhodné SIEM řešení musí být kompatibilní s vaší stávající IT infrastrukturou a nasazenými bezpečnostními nástroji. Mělo by být schopno integrace s různými zdroji údajů a používanými bezpečnostními zařízeními, aby mohlo poskytovat komplexní viditelnost a analytické nástroje.
 2. Škálovatelnost a flexibilita: Vámi zvolené řešení by mělo být škálovatelné, aby se mohlo rozšiřovat s přibývajícími procesy, odděleními nebo pobočkami a přizpůsobovat se měnícím potře­bám podniku v oblasti kyberbezpečnosti. Mělo by disponovat přizpůsobitelnými funkcemi a podporou pro různé typy údajů a formáty, díky čemuž zůstane řešení správně funkční, pokud by došlo k restrukturalizaci podniku nebo jeho expanzi.
 3. Pokročilá analýza a detekce hrozeb: Pokud je to možné, rozhodněte se pro řešení s robustními analytickými funkcemi, které využívají strojní učení, umělou inteligenci a analýzu chování. Díky tomu budete moci odhalovat i pokročilé hrozby a efektivněji na ně reagovat.
 4. Uživatelsky přívětivé rozhraní: Řešení s intuitivním a uživatelsky přívětivým rozhraním zefektivňují monitorování a správu bezpečnosti podniku. Dobře navržené rozhraní zlepšuje efektivitu vašich bezpečnostních operací a usnadňuje rychlejší reakci na vzniklé incidenty.
 5. Komplexní reporty a správa dodržování předpisů: Vyberte si takové řešení, které nabízí komplexní funkce reportingu a zjednodušuje proces řízení postupů dodržování předpisů. Tím snížíte zatížení vašeho bezpečnostního týmu a minimalizujete riziko pokut za porušování bezpečnostních předpisů nebo legislativy.
 6. Zákaznická podpora: Zvažte spolehlivost a reputaci dodavatelů, od kterých plánujete SIEM řešení koupit. Při výběru je třeba brát v úvahu i rozsah poskytované zákaznické podpory, pravidelné aktualizace a dosažené úspěchy v kybernetické bezpečnosti.
 7. Celkové náklady řešení: Při výběru bezpečnostních řešení berete v úvahu počáteční investici, ale nezapomínáte ani na provozní náklady spojené s údržbou, zákaznickou podporou a aktualizacemi. Rozhodněte se pro řešení, které vám dá nejlepší hodnotu za peníze bez nutných kompromisů v základních SIEM funkcích a vlastnostech.

Integrování SIEM s dalšími nástroji

Chce-li podnik plnohodnotně využívat přínosy SIEM řešení, bude nezbytné je integrovat i s jinými nástroji a technologiemi kybernetické bezpečnosti. Mezi nejčastější strategie pro integraci SIEM řešení patří:

 1. Platforma ochrany koncových zařízení (EPP). Integrace SIEM řešení s platformami ochrany koncových zařízení rozšiřuje přehled o potenciálních hrozbách na podnikových zařízeních, což pomáhá účinněji odhalovat malware, ransomware a další pokročilé hrozby a zajistit tak zvýšenou bezpečnost na firemních koncových zařízeních.
 2. Systémy detekce a prevence narušení (IPS). Integrace SIEM a IPS vám umožní korelovat bezpečnostní události a výstrahy z obou systémů, čímž se zlepší vaše schopnost identifikovat síťová narušení, jakož i na jiné škodlivé aktivity, a adekvátně na ně reagovat.
 3. Firewally. Kombinace SIEM s daty brány firewall může poskytnout lepší přehled o vzorcích síťového provozu a potenciálních hrozbách, jako jsou pokusy o neoprávněný přístup nebo odhalování DDoS útoků.
 4. Nástroje pro řízení zranitelností. Integrace SIEM řešení s nástroji řízení zranitelností pomáhá lépe porozumět rizikům, kterým může být firma vystavena. Taková integrace přispěje k určení priorit a řešení kritických zranitelností, čímž snížíte pravděpodobnost zneužití svých dat.
 5. Řešení správy identit a přístupů (IAM). Propojení SIEM řešení se systémy IAM přináší přehled o vzorcích přístupů uživatelů a potenciálních hrozbách ze strany interních zaměstnanců. Taková integrace pomáhá důsledněji spravovat uživatelské přístupy, odhalovat podezřelé chování a předcházet přístupu k citlivým údajům neoprávněným osobám.
 6. Platformy sledování hrozeb. Integrace řešení SIEM s platformami sledování hrozeb umožní získat kontextové informace o aktérech hrozeb, metodách útoků a zranitelnostech, díky čemuž bude moci firma podniknout kvalifikované kroky k ochraně svých digitálních aktiv.
Peter Roth Peter Roth
Autor článku je CIO společnosti ANASOFT.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1