fb
IT Systems 7-8/2019 Veřejný sektor a zdravotnictví 25. 9. 2019 9:20

Umělá inteligence může pomoci v prevenci dekubitů

GoodAIDekubity, známé také jako proleženiny, představují pro oblast zdravotnictví významný problém. V Nemocnici Na Bulovce proběhly pilotní testy, které ukazují, že při prevenci dekubitů lze využít analýzu snímků na bázi umělé inteligence.

Jak může umělá inteligence pomoci v prevenci dekubitů? Odpověď na tuto otázku v současné době hledá projekt, na kterém spolupracují Nemocnice Na Bulovce a společnost GoodAI zaměřená na umělou inteligenci. Projekt na základě metod hlubokého učení předvídá pravděpodobnost vzniku dekubitů u pacientů a pečujícímu personálu umožňuje podniknout preventivní opatření.

V rámci projektu již proběhly v Nemocnici Na Bulovce pilotní testy, které byly provedeny s využitím analýzy snímků na bázi umělé inteligence (AI) k rozpoznání a sledování polohy jednotlivých pacientů. Ze záznamu poloh pacientů lze vyhodnotit riziko, že u nich dojde ke vzniku dekubitů nebo hrozí pád z lůžka. Řešení by následně dokázalo upozornit pečující personál na pacienty vystavené riziku a pomoci zdravotnickému personálu určit efektivní intervaly a postupy pro polohování pacientů a ukotvit je v ošetřovatelském manuálu.

Po úspěšných pilotních testech nyní tým GoodAI hledá zdravotnické organizace se kterými by pokračoval ve výzkumu a vývoji uvedené technologie.

Dekubity

Proleženiny jsou závažným problémem, kterému čelí lůžková zdravotnická zařízení po celém světě. Jedná se o poškození kůže a přilehlých měkkých tkání, která vznikají z důvodu dlouhodobého tlaku. Lokální dlouhodobý tlak omezí cirkulaci krve a tím sníží přívod kyslíku a živin do tkání, úměrně s délkou jeho působení. Nejčastěji se dekubity vyskytují u pacientů, kteří nemohou sami změnit polohu a většinu času tráví ve vynucené poloze na lůžku.

Mnoho nemocnic čelí potížím spojeným s nedostatkem ošetřovatelského personálu. U pacientů s přidruženými nemocemi, nebo starších pacientů může trvat pouze několik hodin, než se dekubity vytvoří. V důsledku toho je pak prevence ještě obtížnější.

Vývoj řešení a pilotní projekt

Během pilotního testu představovali pacienty v nemocnici vývojáři ze společnosti GoodAI. Nad lůžko testovaného byla umístěna malá kamera umožňující analýzu v reálném čase. Řešení bylo testováno jak s použitím barevné, tak i černobílé kamery s infračerveným osvětlením. Použití kamer s infračerveným osvětlením umožnilo fungování řešení během noci a za tmavých podmínek a díky pokročilým algoritmům zpracování obrazu bylo možné rozeznat polohu osoby, i když tato osoba ležela pod pokrývkou. Tato technologie proto může sloužit jako pár očí navíc, který se o pacienta stará 24 hodin denně. Technologie navíc není rušivá a respektuje soukromí pacientů. Je plně v souladu s GDPR, protože snímky z kamery se využívají pouze k určení polohy pacienta a nikde se neukládají ani nezobrazují.

Zavedení řešení do lékařských zařízení v širším měřítku by mohlo být mnohem levnější než aktuálně využívané metody, kterými jsou drahé podložky se snímači s nutností pravidelného čištění.

Vize budoucnosti

Nyní hledá společnost GoodAI partnery, kteří podpoří výzkum a vývoj této technologie. „Výsledky, kterých jsme dosud dosáhli, jsou velmi slibné a hledáme inovativní partnery – nemocnice a poskytovatele zdravotní péče – abychom mohli tento projekt společně rozšířit. Až bude vývoj zcela dokončen, naše řešení na bázi AI by bylo možné rychle rozšířit v celosvětovém měřítku – k uvedení do provozu v nemocnici toho není zapotřebí o mnoho víc než levná kamera ke každému lůžku. Naší vizí je, že naše AI se bude neustále zlepšovat a učit z anonymizovaných dat pacientů, zatímco síť uživatelů, kteří tuto technologii převezmou, se bude rozrůstat. Jsme velmi vděční Nemocnici na Bulovce za důvěru a za naši spolupráci ve které i nadále pokračujeme. Rádi bychom oslovili i další nemocnice a provozovatele zdravotní péče z celého světa, aby se s námi spojili, pokud by měli zájem společnými silami prosazovat tuto inovaci na bázi AI v oblasti péče o pacienty,” komentuje výsledky pilotního projektu a plány dalšího vývoje Olga Afanasjeva, provozní ředitelka společnosti GoodAI.

projektový tým

MUDr. Lívia Večeřová MBA, lékařka z Nemocnice Na Bulovce a členka projektového týmu, k použití nové technologie uvedla: „Nové monitorovací zařízení pomůže personalisovat skupinu preventivních opatření pro prevenci dekubitů a prevenci náhlých pádů u imobilních pacientů. Předpokládáme, že povede k předcházení výskytu dekubitů nejen u ležících pacientů, ale i u pacientů se sníženou pohyblivostí. Umožní nám zkrátit dobu hospitalizace a rekonvalescence a zachová kvalitu života, která je při léčbě dekubitů u jedinců významně snížená. Součástí monitoringu polohy pacienta, je pacientem podepsaný informovaný souhlas, který schválí příslušná Etická komise. Prevence vzniku dekubitů je jedním z indikátorů sledování kvality poskytované zdravotní péče.”

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1