fb
IT Systems 3/2020 Veřejný sektor a zdravotnictví 28. 4. 2020 15:42

Rozšíření open source ve veřejné správě je u nás teoreticky preferované

Proč jsme u nás k zavádění open source řešení ve veřejné správě tak zdrženliví? Ujíždí České republice vlak v oblasti IT a digitalizace veřejné správy? Jak daleko jsou v této oblasti naši sousedé, členové V4? Nejen na tyto otázky slyšeli odpovědi účastníci 1. ročníku konference „Digitalizace veřejné správy s využitím open source řešení v zemích V4“, která se uskutečnila v Poslanecké sněmovně.

„Open source je stále obestřen mýty a nepřesnými informacemi, přesto, že je nedílnou součástí IT byznysu a digitalizace veřejné správy, která je součástí vládního strategického dokumentu Digitální Česko,“ řekl poslanec Robert Králíček (ANO), místopředseda podvýboru pro e-Government a dodal: „Jedním z cílů tohoto dokumentu je také rozšíření open source řešení a proto jsme společně s Open-source Aliancí uspořádali tuto konferenci, abychom s kolegy ze zemí V4 sdíleli zkušenosti, diskutovali o open source technologiích a ukázali, jak dokážou být efektivní.“

Poslanec Robert Králíček, místopředseda podvýboru pro e-Government
Poslanec Robert Králíček, místopředseda podvýboru pro e-Government

O tom, že open source je dobrá věc, která by se měla daleko více využívat, hovořil také Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci ČR: „Právo občana na digitální službu hodně souvisí s open source, který může zjednodušit hodně věcí. Plánujeme, aby v portálu občana vznikla dlaždice, která by v ideálním případě byla open sourcová, na které bychom mohli stavět jednotlivé služby.“ A jako konkrétní příklad uvedl spisovou službu.

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci ČR
Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci ČR

Nejslabší místo v celém procesu digitalizace vidí vládní zmocněnec ve výběrových řízeních. „Je to hlavně o tom, abychom správně vypsali výběrové řízení. Když ho správně vypíšeme, s tím že nechceme vlastnit ten zdrojový kód, že tedy nemusí být výlučně náš, ale chceme ho obohacovat, chceme dál na něm pracovat, chceme ho dál využívat, tak se na druhé straně musí objevit dodavatelé, kteří jsou schopni nám takové řešení nabídnout. Zkrátka cestou k zavádění open sourcu je zlepšení zadávání těchto zakázek.“ „Často zmiňovaným problémem IT zakázek jsou také finance. Open source řešení může být právě jedním z efektivních nástrojů, jak tento problém eliminovat. A může být i tím, kdo vrátí IT zakázkám jakousi důvěryhodnost,“ doplnil poslanec Robert Králíček.

„Poprvé jsem slyšel vládního zmocněnce velmi konkrétně mluvit o roli open source v rámci strategie, kterou on se svým týmem připravuje v rámci Digitálního Česka. Velmi si vážím jeho podpory směrem k aktivitám Aliance, kterou jsme od Vladimíra Dzurilly slyšeli. Chceme ukázat, že digitalizace prostřednictvím open-source řešení je směr, de facto trend, který dnes zástupci zemí V4 svými vystoupeními potvrdili. Na rozdíl od ostatních nezneužíváme totiž téma digitalizace jen pro naše zviditelnění, uvolněním prvních produktů dokážeme, že to myslíme s naší strategií vážně,“ konstatoval Tomáš Knížek, člen dozorčí rady Open-source Aliance.

Srovnání se sousedy

Ze zemí V4 je v zavádění open source řešení nejdál Slovensko. Snahou našich sousedů je převést na open source minimálně 40 procent systémů ve veřejné správě. V Polsku zřídili ministerstvo digitálních věcí, které má jednodušší komunikaci s dalšími ministerstvy a úřady a v Maďarsku mají propracovanou a jasně stanovenou odpovědnost za jednotlivé dílčí cíle. Posunout dál Českou republiku chce svými aktivitami také Open-source Aliance. Intenzivně pracuje na vytvoření pravidel pro zavádění otevřených řešení, což bude mít v konečném důsledku pozitivní dopad na využitelnost systémů, transparentnost jejich výběru a rozvoje a v řadě případů i na výdaje s tím spojené. Členové z řad aliance uvolní systémy, které budou podporovat výkon spisové služby a e-fakturaci. Zároveň se chtějí zapojit do činnosti pracovní skupiny v rámci strategie Digitální Česko. Návrh na její zřízení pod Radou vlády pro informační společnost (RVIS) jednomyslně schválil podvýbor pro e-Government Poslanecké sněmovny.

Foto: Open-source Aliance

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1