fb
IT Systems 11/2020 Veřejný sektor a zdravotnictví 8. 1. 2021 8:46

Mobilní telefon jako zdravotnický asistent pro pacienty konkrétních onemocnění

Pears Health CyberZdraví si pomocí mobilní aplikace „hlídá“ průměrně každý druhý majitel chytrého telefonu, protože jednoduché lifestylové hlídače hmotnosti, tepu, kroků za den nebo kvality spánku jsou už standardní výbavou. Nejvíc je tak aplikací, které v podstatě pomáhají zdravým lidem být ještě zdravější. Jsou jednoduché a oblíbené. Jinou kategorií mobilních aplikací jsou takové, které pomáhají nemocným lidem lépe zvládat jejich postižení. Takové aplikace jsou náročnější na vývoj, na spolupráci s lékaři a pacienty, a proto je jich zatím málo.

„Trend aktivního zvládání nemoci pomocí technologií má velký potenciál, ale každý, kdo se do těchto řešení chce pustit, potřebuje znalost problematiky, trpělivost a investici,“ říká Mgr. Jaromír Krotký, vývojář těchto řešení a konzultant české společnosti Pears Health Cyber, která se zabývá spojením léčby s technologiemi, J. Krotký pod jejími křídly už vyvinul asi tři desítky aplikací různých typů.

Mgr. Jaromír Krotký
Mgr. Jaromír Krotký (39), vývojář a designér nových řešení v oblasti zdravotnických aplikací. Spolumajitel společnosti Adaptine a konzultant společnosti Pears Health Cyber.

Aplikace podporující zdravý životní styl jsou na trhu už asi 10 let, ale neřeší zdravotní obtíže. Těmi se zabývají preventivní aplikace, které upozorňují na určitý zdravotní problém, nabídnou test nebo samovyšetření a případně nasměrují k lékaři (Ruce na prsa, Hlídač koulí, Lupénka…). „Tyto medicínské awareness aplikace člověk projde, něco se dozví, dá si test nebo samovyšetření a pak je smaže, protože nic dalšího už nenabízejí. Přesto je jejich preventivní role hodně důležitá, protože označují situace, kdy je dobré zajít k lékaři,“ říká J. Krotký.

V posledních letech se ale objevil nový trend v péči o zdraví, a to mobilní aplikace určené pro lidi nemocné a jejich rodinné příslušníky. Ty jdou nad rámec informací směrem k managementu nemoci samé, ať už cukrovky, roztroušené sklerózy nebo migrény. Jak shrnuje J. Krotký: „Mobilní telefon je nevyléčí, ale usnadní život s nemocí, udrží motivaci pro dodržování léčebných režimů, také pacienta zklidní, dají informaci, změří a vedou k žádoucímu chování. A nutí ho všímat si věcí ve svém životě, kterých by se třeba ani nevšimnul nebo si je často nezapamatoval – kolikrát se například objevila bolest v posledních měsících, jaké si v případě problému vzal léky a v jakém množství. A samozřejmě připomíná aplikaci léku, návštěvu lékaře, cvičení, pití, jídlo.“

Za nejúspěšnější aplikaci považuje tu určenou pro pacienty s roztroušenou sklerózou, která podporuje dodržování léčby a už se lokalizovala do více než deseti zemí. A pak tu nejnovější, určenou pro lidi trpící migrénou. Vyvíjel ji společně se zadavatelem, lékaři a pacienty asi šest měsíců do moderní uživatelsky příjemné mobilní aplikace, která spojuje mnoho různých funkcí, aby dlouhodobě učila pacienty s nemocí žít, zvládat různé stavy, chápat souvislosti, identifikovat spouštěče bolesti a předcházet jí. Zdůrazňuje, že vývoj těchto aplikací potřebuje čas a týmovou spolupráci s lékaři a pacienty ochotnými k testování, aby se podařilo skloubit všechny důležité informace a postupy do uživatelsky příjemné a fungující aplikace, které pomůže se zvládnutím nemoci.

Podobných aplikací spojených s managementem konkrétního onemocnění je k dispozici zatím velmi málo, protože při jejich vývoji je nutné respektovat mnoho zákonných omezení a ani cílové skupiny nejsou významně velké. Navíc pacient v Čechách ani v Evropě zatím není ochotný za aplikace tohoto typu platit. Přesto takové aplikace mohou pacientům s určitými zdravotními obtížemi významně pomoci. „Trend zapojit do aktivního přístupu k nemoci mobilní telefon pacienta stojí na startu. V koučování nemocných pomocí mobilních aplikací vidím budoucnost, protože významně podporuje motivaci dodržovat léčebný režim,“ shrnuje J. Krotký.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1