fb
IT Systems 10/2020 Logistika 7. 12. 2020 10:04

Konec zavedených pořádků v odběratelsko-dodavatelských řetězcích

ShopsysKoronavirus urychlil disrupci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Přežijí silnější, kteří se dokážou rychle přizpůsobit. Vysoká míra adaptability však vyžaduje schopnost změny rychle doručit k zákazníkům, což vyžaduje rychlé změny ve vašich IT systémech. Co dnešní kotrmelce na trhu znamenají pro budoucnost vašeho IT řešení a jak k IT řešením přistupovat dnes tak, aby byla připravená na budoucnost nehledě na to, jaká bude? Jak vybrat IT řešení tak, abyste to nemuseli za 4 roky dělat znovu?

Doby, kdy byl výrobce pouze výrobcem a prodejce pouze prodejcem jsou pryč. Standardní struktura „výrobce‒distributor‒velkoobchodník‒maloobchodník‒zákazník“ se rozpadá a mění, a to velmi rychle.

Nike se rozhodl odejít z Amazonu a zboží plánuje prodávat přímo zákazníkovi. S čínskými výrobci, ke kterým dříve vedla cesta přes pět přeprodejců a velkoobchodníků̊, spojil českou e-commerce Aliexpress. Velkoobchodní firmy se postupně učí prodávat online i sortiment, o kterém by si ještě před pár lety myslely, že ho dokáže prodat jen obchodník osobně, a rozšiřují své pole působnosti i do přímého prodeje zákazníkům. B2C prodejci naopak expandují do B2B anebo se prostřednictvím privátních značek snaží dostat pod kontrolu větší část dodavatelsko-odběratelského řetězce. A všichni zmínění se společně mohou potkat na různých marketplacech.

Firmy musí na tyto změny umět rychle reagovat. Základem je akceschopnost vedení, firemní hodnoty a kultura, které se ke změně staví pozitivně a umí s ní pracovat. Aby se ale rychlé točení kormidlem na kapitánském můstku projevilo i v nákupním procesu a zážitku zákazníků, je potřeba, aby na rychlé změny byly připravené i technologie.

Technologie přitom nejsou typicky něco, co by se dalo rychle a dynamicky měnit. Implementace podnikových systémů trvá minimálně vyšší jednotky měsíců, spíš nižší jednotky let. Z výzkumů společnosti Standish Group vyplývá, že pouze 16 % IT projektů je doručeno včas, v rozpočtu a s požadovanou funkčností. Jak v takovém chybovém a až rigidním prostředí, kterým zaváděním nového IT je, najít potřebnou agilitu?

Atomizace all-in-one IT systému na specializované menší služby

Donedávna byly trendem obrovské „all-in-one“ IT systémy a řešení, které mají vyřešit vše. S tím, jak roste komplexita vnějšího, ale i vnitřního prostřední firem, se ale postupně objevují specializované nástroje a služby na čím dál tím užší oblasti. Což je logické, jde to ruku v ruce s celkovým vývojem naší civilizace. Zatímco ve starověkém Řecku byli filozofové a učenci schopni rozumět dopodrobna všemu od matematiky, fyziky, biologie až po astronomii, dnešní vědci se specializují na čím dál tím užší oblasti. A stejné to je s technologiemi.

I my v Shopsysu jsme kdysi v naší e-commerce platformě měli „všechno“ ‒ správu skladu, pokladní systém, věrnostní systém, správu produktových dat, fakturační systém... Částečně to bylo i tím, že jsme kdysi obsluhovali menší a střední e-shopy, zatímco dnes se zaměřujeme na ty největší B2B a B2C e-commerce portály. Nicméně s rozvojem e-commerce oboru jsme si i my museli vybrat, co v naší platformě má zůstat a pro kterou funkčnost je lepší využít externí specializovanou službu. Proto dnes při digitální transformaci prodejů našich klientů jdeme z pohledu jejich IT ekosystému cestou atomizace, tedy rozkladu velkého celku na menší části neboli rozpadnutí monolitické platformy zaštiťující veškerou agendu na větší počet menších subsystémů s důrazem na jejich hladkou integrovatelnost.

Problémem řešení, které umí „všechno“, není jen to, že pravděpodobně nebude ve všech oblastech perfektní, ale také jeho obtížná rozšiřitelnost a nesnadnost případného nahrazení jeho dílčích částí. Rychle se objevují nové trendy, výzvy a příležitosti, proto je lepší mít modulárnější architekturu, kde lze snadno nahradit jednu funkčnost funkčností jinou, případně nové funkce či služby třetích stran jednoduše integrovat.

Musí se výrobní a prodejní firmy stát technologickými firmami?

Technologie za poslední desetiletí značně prostoupily všechny oblasti našich životů i životů našich firem. I tradiční výrobní podniky si začínají uvědomovat, že by pro ně mohlo být rychlejší, efektivnější a pohodlnější mít IT kompetence uvnitř firmy. Na druhou stranu rozumí, že transformace z výrobní či prodejní firmy ve firmu technologickou není snadná a už vůbec nejde udělat přes noc. Vlastní IT kompetence tak zůstává pro firmy natolik vzdáleným cílem, že se jen obtížně propisuje do ročních akčních plánů.

Jak se nestát rukojmím IT dodavatele

Řešením je jít na tuto transformaci postupně. Dělat v kontextu IT taková rozhodnutí, která mi do budoucna nezavírají možnost se v technologickou firmu transformovat, ale umožňují to, nebo dokonce podporují.

Investice do IT jsou dlouhodobého charakteru. Nejde přitom jenom o počáteční investici do implementace nového řešení, ale také o jeho správu, údržbu, licence a další náklady spojené s provozem. Toho jsou si IT dodavatelé dobře vědomi a je v jejich zájmu si zákazníka „uzamknout“ tak, aby u daného dodavatele zůstal co nejdelší dobu a nemohl odejít.

Často se tak stává, že se zákazníci stávají rukojmím IT dodavatele, protože se ocitají v takzvaném „vendor lock-inu“. Toto „uzamčení dodavatelem“ pro firmu znamená, že existuje pouze jedna konkrétní firma, která je schopná se o daný IT systém starat, rozvíjet ho a řešit problémy. Což je pro zákazníka nevýhodné z řady důvodů ‒ pokud by se s dodavatelem něco stalo, nemá jí kdo pomoci, pokud by chtěla zapojit do vývoje vlastní developery, tak to nejde, protože se v systému nevyznají, pokud najednou dodavatel ztrojnásobí svou hodinovou sazbu, zákazník to musí respektovat.

Tenhle zdánlivě katastrofický scénář je bohužel realitou všedních dní nejen ve světě e-commerce. Naštěstí už dnes na trhu existují firmy, které si chtějí zákazníka udržet kvalitou péče a služby, a ne vendor lock-inem.

Právě vendor lock-in je klíčovým faktorem pro možnost transformovat se v budoucnu plynuje v technologickou firmu, protože vám umožní využít IT řešení, které již máte, a nemusíte tak začínat od nuly.

Existuje několik oblastí, na které byste si měli při výběru nového IT dodavatele dát pozor, abyste zhodnotili, jak na něm budete do budoucna závislí:

  • Má platforma, kterou si volíte, technologický dluh? Na první pohled fungující aplikace jsou často dlouhodobě neudržitelné a neupravitelné.
  • Kdo má ve vlastnictví zdrojové kódy? V případě, že je vlastní dodavatel, jaká jsou pravidla pro jejich odkoupení? Jsou to čisté kódy s definovanými coding standardy, které zajišťují jejich čitelnost a použitelnost i ostatními programátory? Existuje k platformě dokumentace?
  • Jak je platforma připravena na škálování a další růst?
  • Je řešení aktualizovatelné? Lze postupně aktualizovat na novější verze a předcházet tak technologickému dluhu?
  • Jaké konkrétní technologie dodavatel používá? Je potřeba, aby byly na jednu stranu moderní, ale na druhou stranu ověřené a aby na trhu existoval dostatek programátorů, kteří s nimi umí pracovat.

Závěrem

Dnešní turbulentní doba nahrává firmám, které se i v časech krizí dokážou zmobilizovat a rychle se přizpůsobit situaci. Všeprostupující digitalizace znamená, že rychlé přizpůsobení vyžaduje změny v technologiích. Pokud má firma technologické kompetence in-house, má velkou výhodu v rychlosti reakcí. Stát se technologickou firmou však nejde ze dne na den. Správnými rozhodnutími v oblasti IT ale na dlouhou cestu k technologické samostatnosti můžete vykročit už zítra.

Matěj Kapošváry Matěj Kapošváry
Autor článku je obchodní a marketingový ředitel společnosti Shopsys.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1