fb
IT Systems 7-8/2020 GIS - geografické informační systémy IT právo 9. 9. 2020 11:42

Jednotná evropská legislativa pro drony

Co znamená pro české hobby a profi piloty?

DronProNová jednotná pravidla pro státy EU vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA (European Union Aviation Safety Agency) už loni a dala je k dispozici členským státům k zapracování do jejich legislativ, aby mohla vstoupit v platnost 1. července 2020 (nakonec vstoupí v platnost až k 31. 12. 2020 – půlroční zpoždění je dáno koronavirovou krizí). I když na novou úpravu hledí dronaři s obavami, přináší jednu zásadní výhodu – s dronem budete moci cestovat a nakládat stejně napříč všemi státy Evropské unie na základě jedné registrace (i když to neplatí pro všechny třídy strojů). Navíc všichni budeme vědět, na čem jsme, a nemusíte už při každém překročení hranice studovat odlišné právní úpravy.

Zapamatujte si
Přehled všech relevantních dokumentů najdete na stránkách Úřadu pro civilní letectví (ÚCL).

3 hlavní cíle nové legislativy pro provoz dronů

 • Sjednocení a zpřehlednění pravidel ve všech zemích EU.
 • Zjednodušení pohybu dronů a souvisejícího zboží pro prodejce a dodavatele a s tím související rozvoj celého odvětví a vznik nových pracovních míst.
 • Bezpečnost leteckého provozu, lidí, jejich soukromí a životního prostředí.

Změny oproti české úpravě: Doplňku X

Doplněk X, na jehož dodržování dohlíží český ÚCL, se zdá českým dronařům jako rozumný a obávají se, co přinese sjednocená evropská legislativa. A ta přináší oproti Doplňku X zásadní změnu – hobby piloti nebudou vyňati z povinností, které dosud platily jen pro profi a komerční dronaře. Příležitostní dronaři a nadšenci, kteří se dosud nemuseli nijak registrovat, i když samozřejmě museli dodržovat pravidla létání, budou muset nově sebe i svůj dron nad 250 g (do 250 g hovoří zákon o hračkách) zaregistrovat a udělat si na něj „řidičák“ (projít úspěšně testem pravidel).

Jak takový test pro dronaře bude vypadat?

Na webu DronPro.cz si můžete vyzkoušet britský test pro dronaře, kteří chtějí létat s dronem s hmotností nad 250 g na území Spojeného království. Je přeložen do češtiny. Musíte správně zodpovědět 16/20 otázek. Test určitě zvládne každý, kdo se alespoň otřel o česká pravidla létání, a je relevantní i vzhledem k tomu, co je obsaženo v jednotné legislativě EU. Český test by měl mít ovšem dvojnásobek, tedy 40 otázek, a pokrývat témata, jako jsou letecká bezpečnost, omezení vzdušného prostoru, předpisy o letectví, lidská výkonnost, provozní postupy, znalosti bezpilotních systémů, ochrana osobních údajů a soukromí, pojištění nebo ochrana před protiprávními činy. On-line osvědčení by mělo platit 5 let.

Zatímco Doplněk X rozlišoval piloty na hobby a profi a drony dělil do několika hmotnostních tříd, evropská legislativa vytváří 3 vzájemně se prolínající kategorie, subkategorie a 5 tříd. Zvýrazněny jsou nové třídy a kategorie, které se budou nově týkat dosavadních hobby pilotů.

Kategorie Open (skládá se z tří podkategorií – A1, A2, A3)

• stroje do 25 kilogramů • bez předběžného povolení • omezení pro letiště a zakázané zóny • omezení na kamery, které nejsou hračkami, kvůli soukromíomezení maximální rychlosti na 19 m/s (dopadová energie), výrobci pravděpodobně zabudují do automatických režimů • maximální dosažitelná výška 120 m • 15 m nad překážkou • napětí nepřesahuje 24 V • létání na dohled (případně dále s licencovaným pozorovatelem) • minimální věk 16 let nebo v doprovodu registrovaného pilota

Doplněk X Jednotná EU legislativa
Podkategorie A1 – smí létat nad lidmi, ale ne nad shromážděním lidí, v režimu Follow me se může dron vzdálit maximálně 50 m od pilota.
Hobby
 • bez registrace
 • bez štítku
 • bez předběžného povolení
 • na dohled
 • omezení pro letiště a zakázané zóny
Třída C0 – stroje do 250 g
 • operátor si musí přečíst návod k použití
 • platí stejná omezení kamery jako na vyšší kategorie
 • bez věkového omezení – jde o „hračky“ označené do 14 let věku

POZOR: DJI Mavic Mini s 249 gramy bude muset jeho evropský majitel zaregistrovat, protože má kameru – tedy čidlo schopné zachycovat osobní údaje, aniž by spadalo mezi hračky.

Třída C1 – stroje s hmotností 250 až 900 gramů (např. Mavic Air)
 • s registrací (kterou lze identifikovat na dálku vysíláním)
 • se štítkem
 • on-line školení zakončené jednoduchým on-line testem (40 otázek)
 • maximální hladina hluku nesmí překročit 85 dB
 • vybaven světly k pilotování a dobré viditelnosti v noci
Podkategorie A2 – Pilot se musí nacházet nejméně 30 m od shromáždění lidí, 150 m od obydlených prostor
Drony nad 0,91 kg
 • štítek
Třída C2 – stroje od 0,9 kg do 4 kg (např. Phantom)
 • s registrací (kterou lze identifikovat na dálku vysíláním)
 • se štítkem
 • on-line školení zakončené jednoduchým on-line testem (30 otázek)
 • nesmí létat nad lidmi, pokud majitel kromě on-line školení a testu neprodělá ještě náročnější zkoušky na ÚCL (30 otázek na další témata, jako jsou meteorologie, provedení letu bezpilotních systémů, provozní a technická opatření ke zmírnění nebezpečí na zemi)
 • napětí nepřesahuje 48 V
 • vybaven světly k pilotování a dobré viditelnosti v noci
Podkategorie A3 – létat jen daleko od lidí i zástavby, nejlépe na vyhrazených plochách modelářských letišť, 150 m od obydlených míst
Profi/komerční/letecké práce
 • Drony nad 25 kg
Třída C3 – 4 až 25 kg (včetně modelů letadel a amatérských konstrukcí do velikosti 3 m)
 • světla
Třída C4 – 4 až 25 kg (bez omezení rozměrů)
 • světla
 • plně manuální ovládání
Kategorie Specific
 • pojištění
 • provozní příručka přizpůsobená druhu provozu
 • scénáře provozu
 • analýza rizik a rizikové postupy pro zamýšlený provoz…
 • štítek
 • testy na ÚCL vč. praktické zkoušky
 • od 16 let věku
 • povolení od členského státu, pokud chcete létat jinde než v ČR
Ať už máte malý dron do 250 g nebo větší, ale provádíte s ním komerční činnost, platí pro vás kategorie Specific.
Kategorie Certified
 • drony s vysokou mírou rizika
 • otevřená kategorie pro různá nasazení dronů do provozu v budoucnu, např. pro doručování zboží nebo dopravu osob
 • blíží se požadavkům na provozovatele a piloty malých nebo ultralehkých letadel

Jak se bude o povolení žádat? Mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma uvedl, že registrace strojů se bude provádět on-line a patřičné rozhraní by mělo být připravené do poloviny roku 2020.

Novým rokem 2021 nejistota okolo sjednocené droní legislativy nekončí

Začne totiž přechodné období, které skončí až o rok později dovršením implementace do národních legislativ členských států EU. Je možné, že si Česká republika legislativu ještě mírně upraví podle svého – státy mohou například upravit nařízení týkající se věku pilotů. Do konce roku 2023 pak musejí získat od ÚCL autorizaci kluby leteckých modelářů.

Shrnutí: 5 hlavních bodů nové legislativy

 1. Pokud provozujete dron, budete se muset zdarma zaregistrovat on-line do nového registru ÚCL, z kterého vám obratem přijde jedinečné identifikační číslo, kterým označíte všechny drony ze své letky (číslo tedy označuje vás, nikoliv konkrétní dron).
 2. Povinná registrace se dotkne všech, kteří provozují dron s hmotností nad 250 g, dron s kamerou, který není hračkou, dron, který má vyšší dopadovou energii než 80 joulů, a samozřejmě drony ve specifické nebo certifikované kategorii.
 3. Zavádějí se 3 základní kategorie provozu dronů s různou úrovní regulace:
  • Nejnižší, otevřená kategorie provozu dovolí létat s dronem i bez předchozího povolení úřadu, ovšem při dodržení obvyklých pravidel létání (vizuální kontakt, do 120 metrů nad terénem, v bezpečné vzdálenosti od osob, budov…) a po absolvování on-line testu pilotem.
  • Střední, specifická kategorie provozu se týká dronařů, kteří překročují některý z limitů otevřené kategorie. Budete potřebovat zpracovat tzv. SORA – analýzu celkových rizik letu dronu a nechat ji posoudit a schválit ze strany ÚCL. (Případně bude možné podat deklaraci o shodě s tzv. standardním scénářem, nebo se můžete ucházet o tzv. LUC – dlouhodobé oprávnění schvalovat vlastní provoz.)
  • Nejpřísněji regulovaná, certifikovaná kategorie počítá s masívnějším nasazením dronů do budoucna.
 4. Prostory, kde je dnes v ČR dronům povoleno, nebo zakázáno létat (např. okolí letišť), zůstanou v podstatě nezměněné.
 5. Nově také legislativa určí závazné parametry dronů prodávaných v ČR (el. identifikace na dálku a geo-awareness) s přechodnou dobou, kdy bude možné využívat i drony, které těmto parametrům neodpovídají.
Alex Novotný
Autor pracuje ve společnosti DronPro.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1