fb
IT Systems 3/2019 ERP systémy 16. 4. 2019 16:40

Nová generace SAP ERP se blíží

Jste na ni připraveni?

Nová generace SAP ERPNová generace SAP ERP – SAP S/4 HANA – od roku 2025 plně nahradí současnou verzi systému. Stávajícímu SAP ECC 6.0 nebude poskytována standardní podpora a ani nebude dále rozvíjen. Jaké jsou možnosti přechodu na nový systém?

SAP S/4 HANA využívá známou databázi SAP HANA a uživatelské prostředí Fiori. Cílem je zjednodušit práci uživatelům SAPu, ale také ulehčit výpočetní technice. Jedním z hlavních benefitů nového systému je snížení jeho náročnosti a zvýšení výkonu systému. „Esfor“ slibuje i snadnější nasazení, konfiguraci a business procesy. A protože se bavíme o leadru IT světa, je samozřejmostí zabudování funkčností pro IoT, zpracování Big Dat nebo Machine Learning. SAP S/4 HANA je tak zbrusu novým nástrojem připraveným na budoucnost podnikového světa. 

Obr. 1: S4/HANA slibuje rychlou a menší databázi a zjednodušení datového modelu.
Obr. 1: S4/HANA slibuje rychlou a menší databázi a zjednodušení datového modelu.


Varianty přechodu na SAP S/4 HANA

Možností, jak získat nový systém, je hned několik. Všechny vyžadují důkladnou přípravu a analýzu postupu. Proto byste se neměli ptát zda, ale kdy na SAP S/4 HANA přejdete a jaká bude metoda nasazení ve vaší firmě.

Konverze
Většina uživatelů systémů ze skupiny SAP Business Suite využívá on-premise verzi. I s tím SAP S/4 HANA počítá. Je proto možné nadále využívat vlastní infrastrukturu a pouze přejít na nový ERP. Tato metoda je vhodná pro firmy, kde aktuální stav procesů odpovídá použití stávajícího SAP ERP systému. Systém je konvertován včetně nastavení a se zachováním veškerých, i historických, dat.

Nová implementace
Druhým způsobem je zcela nová implementace, při které je možné provést kompletní redesign procesů. Ze současného ERP systému (který nemusí být nutně jen SAP), se otevřené položky převedou na SAP S/4 HANA. Tady už máte možnost zvolit z on-premise nebo cloudové verze, případně z jejich kombinace. Historická data se nepřevádějí, přístup k nim je možné zabezpečit přes původní systém.

Transformace celého prostředí
V případě, že využíváte více systémů SAP Business Suite nebo více ERP systémů, je v případě přechodu na SAP S/4 HANA možnost sjednotit všechny pod jeden globální systém, opět s možností výběru mezi cloudem, on-premise řešením a hybridním prostředím.

Obr. 2: Možnosti přechodu na S/4 HANA.
Obr. 2: Možnosti přechodu na S/4 HANA.


Jak vypadá přechod na SAP S/4 HANA

Proces přechodu na SAP S/4 HANA je možné provést v několika fázích. První fází je provedení technického upgradu, při kterém dojde k vlastní změně systému na SAP S/4 HANA. Jde o sled technických kroků, jako jsou migrace databáze, konverze dat do nového datového modelu, úprava zákaznických modifikací a další operace, které jsou podpořeny množstvím nástrojů speciálně vyvinutých k tomuto účelu. Původní funkcionality jsou zachovány díky použití tzv. Compatibility Package.  

Po technickém upgradu může následovat postupný přechod na nové SAP S/4 HANA procesy s uživatelským prostředím Fiori. Jde o formu reinženýringu systému, při kterém dojde k přizpůsobení procesů v S4.

Obr. 3: Fáze a etapy přechodu na S/4 HANA.
Obr. 3: Fáze a etapy přechodu na S/4 HANA.


Máme náš SAP upravený na míru. Je třeba se bát?

Ať už jde o menší zákaznické úpravy nebo naprosto celé Add-ons, není třeba se přechodu na SAP S/4 HANA obávat. Je ale třeba v přípravné fázi dbát na to, aby byla i tato specifika včas otestována a upravena tak, aby po spuštění nového prostředí vše fungovalo, jak má. 

Jan Königsmark
Autor článku je SAP Senior Business Consultant ve společnosti Aimtec.

 

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1