fb
IT Systems 3/2020 AI a Business Intelligence Veřejný sektor a zdravotnictví 28. 4. 2020 12:08

Pokročilá analýza zdravotnických dat pomáhá včasnému odhalení nemoci

ZdravelDle údajů Mezinárodní diabetické federace (International Diabetes Federation) bylo v roce 2019 celosvětově 463 milionů dospělých osob (20‒79 let) s diabetem. Jeden ze dvou (celkem 232 milionů) přitom o své diagnóze vůbec neví. Vysoký počet diabetiků vykazuje také Česká republika.

Dle údajů ÚZIS se s cukrovkou aktuálně léčí více než milion osob, přičemž další dvě až tři procenta populace zatím ani netuší, že toto onemocnění má. Většině nemocných (90 %) je diagnostikován diabetes 2. typu, kterému by bylo možné při včasném záchytu předejít, respektive vhodnými opatřeními zmírnit jeho dopad na zdravotní stav pacienta. Podobná situace je například i u kolorektálního karcinomu, kde byla ČR dlouho mezi zeměmi s nejčastějším výskytem tohoto onemocnění.

V současnosti v Česku běží několik projektů, které na základě analýz zdravotnických dat pacientů umí identifikovat tzv. rizikové pacienty. Jedním z nich je i platforma Zdravel, která prostřednictvím pokročilých analytických nástrojů odhalí pacienty se zvýšeným rizikem výskytu civilizačních chorob. Včasné odhalení nemoci může přitom mnoha pacientům život prodloužit, či dokonce zachránit.

Analýza dat usnadní a urychlí rozhodnutí o vhodném léčebném postupu

Ideální situace, kdy by měl lékař přehledně a jednoduše dostupné všechny zdravotnické informace o svém pacientovi a znal chorobopis všech svých pacientů, by posunula zdravotní péči o notný kus dopředu. Dostupnost zdravotnických informací je v dnešní době pouze otázkou využití vhodných technologických řešení, která by byla legislativně zakotvena. Přičemž obojí je řešitelné. O zajištění potřebných informací pro lékaře se mohou postarat vysoce pokročilé analytické metody v kombinaci se čtením nestrukturovaného textu. Vyvinuté technologické řešení za lékaře projde všechna dostupná zdravotnická data a identifikuje možná rizika.

„Základním stavebním kamenem naší platformy je, že sama o sobě umožňuje lékařům spolupracovat a sdílet informace o pacientovi napříč specializacemi přehlednou formou. Snižuje jejich administrativní zátěž, podporuje je v léčení a zefektivňuje i samotnou léčbu. Zdravel lékaři strukturovaně roztřídí data a nabídne mu komplexní pohled pro rozhodnutí o vhodném léčebném postupu. Lékař tak má k dispozici ve zlomku času klíčová zdravotnická data a má i více prostoru na samotnou léčbu svých pacientů,“ uvádí Martin Wagner, generální ředitel projektu Zdravel.

Martin Wagner, generální ředitel projektu Zdravel.
Martin Wagner, generální ředitel projektu Zdravel.

Strojová interpretace zdravotnických dat: menší chybovost než u člověka

Zdravel ke zpracování dat z nemocničních a ambulantních informačních systémů i dalších zdrojů využívá nástroj HarveyX, který umí pracovat se strukturovaným i nestrukturovaným textem. Mimo jiné dokáže identifikovat relevantní slova a slovní spojení včetně zkratek ve volném textu, rozpoznat kontext daných slov, spojit informace extrahované z volného textu s informacemi ze strukturovaných dat a zvýraznit data, která mohou lékaři pomoci v léčení.

„Kromě významné časové úspory je výhodou strojového zpracování zdravotnických dat také výrazně menší chybovost než u člověka. Naše dlouhodobé testování ukázalo, že náš software vygeneruje vždy výrazně méně chyb než člověk, protože přesnost lidského mozku ovlivňuje únava, stres i jiné negativní faktory,“ popisuje Martin Wagner.

Na systému HarveyX je také vystavěna aplikace Epidis pro automatizované vyhledávání suspektních pacientů s nozokomiální nákazou, kterou Zdravel nabízí nemocnicím ve spolupráci se společností Hartmann-Rico.

„Práce s daty je v dnešní digitální době nezbytností. Aplikace, které nad platformou budujeme, umožňují identifikaci rizikových pacientů a návrh jejich dispenzarizace například u kolorektálního karcinomu, prediabetu, dyslipidemie, astmatu, osteoporózy a dalších nemocí. Pro nemocnice nacházíme pacienty s podezřením na nozokomiální nákazu, hlídáme vhodnost medikace centrovou léčbou, přinášíme jednoduchá řešení pro telemedicínu a mnoho dalších služeb,“ dodává na závěr Martin Wagner.

Uživatelské rozhraní aplikace Zdravel
Uživatelské rozhraní aplikace Zdravel

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1