fb
10. 6. 2024 17:28

Vzestup nativně cloudových platforem

Společnost Pure Storage zveřejnila novou studii s názvem Voice of Kubernetes Experts Report 2024, která zkoumá hlavní trendy v oblasti moderní virtualizace, nativně cloudových technologií a v zavádění nativně cloudových databází pomocí systému Kubernetes. Studie dokládá nárůst zájmu o zavádění nativně cloudových řešení pro urychlení dodávek kritických podnikových aplikací. Více než polovina oslovených IT profesionálů plánuje migraci nebo modernizaci některých pracovních úloh z virtuálních počítačů na systém Kubernetes.

Průzkumu se zúčastnilo 527 IT profesionálů s více než čtyřletou přímou zkušeností se správou datových služeb v prostředí Kubernetes. Mezi klíčová zjištění studie patří:

  • Většina nových aplikací se bude vytvářet v nativně cloudových platformách: 80 % respondentů potvrdilo, že v příštích pěti letech budou všechny nebo většina jejich nových aplikací postaveny na nativně cloudových platformách. U svých nativně cloudových technologií preferují flexibilitu nasazení v hybridních cloudových prostředích, přičemž 86 % respondentů uvedlo, že své nativně cloudové technologie provozují ve veřejných i privátních cloudech.
     
  • Tradiční infrastruktura virtuálních počítačů se nachází v inflexním bodě: Více než polovina (58 %) organizací plánuje migraci některých svých pracovních úloh z virtuálních počítačů na systém Kubernetes, přičemž 65 % plánuje provést tuto migraci během příštích dvou let.
     
  • Provoz dat na systému Kubernetes zrychluje poskytování aplikací: Téměř všichni (98 %) respondenti provozují datově náročné pracovní úlohy na cloudových platformách, přičemž kritické aplikace, jako jsou databáze (72 %), analytika (67 %) a pracovní zátěže AI/ML (54 %), bývají již dnes postaveny na systému Kubernetes.
     
  • Pro úspěch přístupu založeného na nativně cloudových řešeních je klíčové platformové inženýrství: Devadesát šest procent (96 %) respondentů uvedlo, že v jejich podniku již existují týmy platformového inženýrství, které zvyšují škálovatelnost a flexibilitu jejich aplikací. Vedoucí pracovníci projevili ochotu investovat do školení (63 %), konzultantů (60 %) a najímání kvalifikovaných specialistů (52 %) pro podporu schopností podniku v této oblasti.

Vzestup nativně cloudových platforem znamená zásadní změnu v tom, jak podniky koncipují, vyvíjejí a nasazují aplikace ve velkém měřítku. Díky migraci z virtuálních počítačů na nativně cloudové platformy dosahují firmy lepší škálovatelnosti, flexibility a jednoduchosti provozu při současném snížení celkových nákladů.

Na pozadí této transformace systém Kubernetes v uplynulém desetiletí dozrál a z nově vznikající technologie se stal základní kámen moderních aplikací. Kubernetes dnes podporuje datově nejnáročnější úlohy, které pohánějí podnikové inovace – od analýzy v reálném čase přes umělou inteligenci a strojové učení až po databáze a další. Tento posun povýšil roli platformového inženýrství, které je zodpovědné za správu infrastruktury umožňující efektivní vývoj, nasazení a správu aplikací v prostředích kontejnerů.

„Zkušení platformoví lídři již dnes provozují kritické aplikace, jako jsou databáze, analytika a AI/ML, na platformě Kubernetes ve velkém měřítku, v hybridních a multicloudových prostředích. Není překvapením, že tito průkopníci také připravují půdu pro správu virtuálních počítačů pomocí systému Kubernetes, aniž by přitom byly ohroženy požadavky podnikových zákazníků. Výsledky našeho nejnovějšího průzkumu podtrhují naléhavost povýšit roli platformového inženýra, který by měl být odpovědný za správu infrastruktury a sady (stack) aplikací, což by mělo organizacím umožnit bezproblémové inovace,“ uvádí Murli Thirumale, viceprezident společnosti Pure Storage.

„Nejnovější zjištění této studie potvrzují to, co jsme již také zaznamenali napříč různými obory podnikání: nativně cloudové strategie se dostávají do popředí a organizace se nyní zaměřují na provoz nativně cloudových prostředí s ohledem na data, bezpečnost, udržitelnost a náklady. Pokrok v oblasti cloud-native stacků a platformového inženýrství usnadňuje rychlejší vývoj a vyváženou koexistenci virtuálních počítačů a kontejnerů. Migrace aplikací založených na virtuálních počítačích na platformu Kubernetes zůstává náročná. Tento proces ale usnadňují robustní datové služby a kontejnerové platformy, které dále umožňují zrychlení vývoje, bezproblémovou správu, automatizaci a optimalizaci IT infrastruktury,“ dodává Archana Venkatraman z analytické společnosti IDC.

Kromě závěrů průzkumu přináší studie také osvědčené postupy od lídrů v oblasti cloudově orientovaných platforem a může posloužit jako plán pro podniky, které chtějí rozšířit své iniciativy související se systémem Kubernetes.  Studie je v plné verzi ke stažení (v angličtině, vyžaduje registraci): The Voice of Kubernetes Experts Report 2024

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1