fb
11. 11. 2021 13:22

ÚOHS rozhodl, že druhotné softwarové licence nelze a priori vyloučit z výběrového řízení

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve svém aktuálním rozhodnutí potvrdil judikaturu z jiných členských států EU ohledně legality tzv. druhotných licencí z volného trhu. Ve sporu mezi spo­leč­ností PREDNY SLM, která působí na trhu s druhotným softwarem, a Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) se ÚOHS přiklonil na stranu PREDNY SLM a rozhodl, že tzv. nové a druhotné licence jsou rovnocenné.

Ve sporu, který ÚOHS rozhodoval, šlo o to, že EGAP v létě roku 2020 poptával řešení založené na trvalých licencích softwaru Microsoft. V zadávací dokumentaci přitom požadoval tzv. „nové“ licence a jejich připsání do evidenčního účtu výrobce. Společnost PREDNY SLM se ale proti tomuto požadavku ohradila.

„Novost je u licencí (práva k užití softwaru) zcela irelevantní, protože právo se neopotřebovává ani nijak nemění. Připsání do účtu vedeného u výrobce pak není nárokové,“ říká o sporné situaci Mgr. Martin Predný, jednatel společnosti PREDNY SLM a k dalšímu průběhu jednání dodává: „Snažili jsme se s EGAPem spojit a vysvětlit, že pokud jsou splněna pravidla stanovená SDEU a je transparentně doložen celý řetězec předchozích držitelů licencí, není se čeho bát. Navíc je možno dodat totožné plnění za výrazně nižší cenu.“ Předpokládaná hodnota zakázky činila 5 485 000 Kč bez DPH. „V daném případě jsme měli připravenou nabídku za 2 918 150 Kč, což by znamenalo 47% úsporu oproti předpokládané hodnotě zakázky,“ upozorňuje Predný.

V řízení, které trvalo více než rok, se ÚOHS zabýval také možnými riziky souvisejícími s tzv. druhotnými licencemi. Poukázal na to, že potenciální rizika u druhotných i nových licencí jsou obdobná a obava z vadného plnění nemůže ospravedlnit omezení hospodářské soutěže. Dodal, že v rámci veřejných zakázek má zadavatel k dispozici nástroje pro podstatnou eliminaci rizik.

Rozhodnutí ÚOHS, jako nejvyšší autority pro dohled na veřejnými zakázkami, je klíčové pro jednoznačnou prokazatelnost legality celého postupu a jeho použití ve veřejné správě. „Ačkoliv rozhodnutí ÚOHS pouze potvrzuje právní stav, doposud neexistovala v ČR žádná relevantní judikatura. I z tohoto důvodu byli někteří zástupci veřejné sféry v nákupu licencí opatrní. Jsem rád, že rozhodnutí ÚOHS nyní rozptýlilo pochyby ohledně našeho postupu,“ komentuje důsledky Rozhodnutí Predný.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1