fb
6. 6. 2024 18:08

Téměř polovina českých firem už pracuje nebo experimentuje s generativní AI

AIRychlý nástup využívání gene­ra­tiv­ní umělé inteligence je nejrychlejším zavedením nové technologie v historii. Z průzkumu společnosti Deloitte mezi finančními řediteli českých společností vyplývá, že 42 % firem už s generativní AI aktivně pracuje nebo experimentuje a tři pětiny firem považují tuto tech­no­lo­gii za klíčovou pro své obchodní strategie. Téměř polovina z nich očekává jako hlavní přínos zavedení generativní AI snížení nákladů.

Významným faktorem, který přispívá rozvoji využití generativní AI (GenAI) v českých firmách, jsou nízké náklady. „Tři čtvrtiny finan­čních ředitelů počítají, že na nástroje GenAI nebudou muset v pří­š­tím roce vyčlenit více než 1 % celkového rozpočtu společnosti. To je velmi nízká částka a jde o jeden z důvodů, proč je GenAI tak rychle adoptována. GenAI není a nebude komodita, za kterou firmy budou platit majoritu z rozpočtu. Začíná být totiž standardní součástí softwaru a výrobci již dávají nové funkcionality k dispozici, a to obvykle v rámci předplatného, které firmy za software už platí,“ vysvětluje Jan Hejtmánek, Deloitte AI Institute Lead.

Aktuálně již začleňuje GenAI do firemní strategie 22 % českých společností, další pětina s těmito nástroji experimentuje. Pro dosažení obchodní strategie společnosti bude generativní umělá inteligence důležitá podle 6 z 10 finančních ředitelů. Kromě snížení nákladů si od ní slibují také zlepšení zákaznické zkušenosti klientů. Přes 40 % CFO také věří, že jim používání GenAI pomůže v rozvoji nových produktů či služeb. Necelá třetina společností pak očekává zvýšení marží, výkonnosti nebo produktivity.

„Nástroje generativní inteligence se do obecného povědomí dostaly teprve před rokem a půl se spuštěním ChatGPT. Od té doby se již stihly stát pevnou součástí strategií většiny společností jak u nás, tak i ve světě. Když to srovnáme například s tím, jak dlouho trvalo firmám začít používat počítače, jde o neskutečné tempo. Můžeme tedy mluvit o vůbec nejrychlejší adopci nové technologie v historii,“ komentuje Hejtmánek.

Firmy vede k rychlému zařazení GenAI do každodenního provozu i obava z toho, aby je nepředstihla konkurence. Udržení kroku s trhem považuje za hlavní přínos generativní umělé inteligence 37 % finančních ředitelů.

I s ohledem na rychlost, s jakou české firmy GenAI implementují, naráží některé z nich na nedostatek talentových zdrojů a možností. Za rok a půl se totiž zatím nestačilo s generativní umělou inteligencí naučit pracovat tolik lidí, kolik by české firmy potřebovaly. Podle 18 % dotázaných CFO brzdí větší využití GenAI problémy spojené s ochranou a bezpečností dat, stejnému množství firem pak schází datové a technologické zdroje.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1