fb
9. 2. 2024 13:18

Státy EU dospěly k finální dohodě o pravidlech pro umělou inteligenci

2. února se členské státy EU jednohlasně shodly na finálním znění tzv. Aktu o umělé inteligenci, který stanovuje pravidla pro využívání umělé inteligence v EU. Ten zamezí např. social scoringu, tedy hlídání občanů kamerami ve veřejném prostoru a jejich hodnocení podle prohřešků. Nebude také možné, aby docházelo k biometrické kategorizaci občanů. Stejně tak nebude možné až na výjimky využívat systémy umělé inteligence na pracovišti nebo ve vzdělávacích institucích pro rozpoznávání emocí. U systémů, které sice nebudou zakázané, ale představují vysoké riziko, nastavuje dohoda celou řadu pravidel, aby bylo minimalizováno riziko jejich zneužití.

Schválení finální dohody členskými státy je důležitým krokem, aby si EU udržela vedoucí pozici v regulaci čehokoli.

Vzhledem k výrazně odlišným pozicím Rady a Evropského parlamentu představuje dohoda v řadě oblastí kompromis. „Ačkoliv finální dohoda není zcela perfektní, jde po měsících složitého vyjednávání o vyvážený kompromis. Nyní nás čeká práce na přípravě implementace na národní úrovni tak, aby reálné provádění pravidel nebylo příliš těžkopádné a administrativně náročné,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

O finální dohodě budou ještě v průběhu února hlasovat také výbory Evropského parlamentu. Paralelně s tímto procesem budou probíhat finální jazykové a právní úpravy textu před tím, než by měl být finálně schválen na plénu Evropského parlamentu a na ministerské Radě v první polovině tohoto roku. Finální dohoda Aktu o umělé inteligenci počítá s postupným náběhem povinností vyplývajících z jednotlivých částí návrhu – první povinnosti, které jsou svázané s úplným zákazem některých praktik umělé inteligence, by mohly začít platit už koncem tohoto roku.

ČR v rámci vyjednávání nařízení prosazovala pro-inovační přístup k umělé inteligenci, a finální text nařízení tak obsahuje např. možnost testování v reálných podmínkách trhu nebo zřízení regulatorních sandboxů. Nicméně ani to není jistou zárukou udržení konkurenceschopnosti evropských společností na světovém trhu.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1