fb
31. 3. 2021 11:08

Severočeské doly mají nový GIS

Lom BílinaSpolečnost Severočeské doly nasadila do produkčního provozu nový geografický informační systém ArcGIS s nadstavbou Dulmap. V novém GIS, který implementovala společnost Unicorn, budou spravována data o dolech Bílina a Tušimice. Nový systém plně nahrazuje a rozšiřuje předchozí řešení, které rovněž dodával Unicorn a které bylo provozované v Severočeských dolech od roku 2016.

Severočeské doly zvolily pro rozšíření GIS moderní desktopovou aplikaci ArcGIS Pro, která integruje současná řešení do jedné aplikace. Navíc vytváří přímo specifické řešení pro doly v podobě nadstavby Dulmap, která nabízí importy a exporty dat s převody do různých formátů, dokáže vytvářet profesionální tiskové výkresy dle požadavků důlních norem a vykreslovat složité symbologie vrtů, sond a parametrických značek dle důlně měřického předpisu.

Součástí řešení je také lehký klient vytvořený v technologii Web AppBuilder, který nabízí přístup k datům širšímu okruhu uživatelů bez nutnosti pořizování dodatečných licencí k základnímu systému. „Aplikace lehkého klienta je využívána pro vytváření dotazů či sestav, jejichž výstupy jsou například exportovány pro daňovou kancelář, a reálně tak slouží pro následné provádění platby daní,“ vysvětluje Miroslav Hašek, ředitel produkčního streamu Unicorn Systems.


Obr. 1 - Ukázka lehkého klienta

Kromě běžných funkcionalit umožňuje nový GIS také možnost tvorby vlastních klientů pomocí vizuálního editoru, responzivní design s možností spouštění i na mobilních zařízeních, či dokonce prezentaci reálných dat se sledováním aktuální polohy a pohybu těžebních velkostrojů.


Obr. 2 - Ukázka tiskových výstupů

Úvodní obr: Lom Bílina, foto: cool3d, CC BY 3.0, Wikipedia

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1