fb
14. 11. 2023 12:08

Seminář: NIS2 přehledně a jednoduše

Jak se připravit na NIS2Směrnice o kybernetické bezpeč­nosti NIS2 se podle odhadu Národní­ho úřadu pro kyber­ne­tic­kou a infor­mační bezpečnost (NÚKIB) dotkne cca 6 tisíc sub­jektů. Regulace se týká zejména středních a velkých podniků napříč odvětvími. Do českého právního řádu směrnici NIS2 zavede nový zákon o kybernetic­ké bezpečnosti, jehož přijetí se předpokládá už v polovině roku 2024. Jak zvládnout časově i organizačně náročnou přípravu na novou právní úpravu v oblasti kybernetické bezpečnosti ukáže seminář Jak se připravit na NIS2 za účasti zástupců regulatorních orgánů, specialistů na soulad firemních procesů s aktuálně platnou legislativou, právníků a IT specialistů. Seminář otevřený odborné veřejnosti se koná 5. prosince 2023 v pražském Hotelu Grandior.

Se stavem příprav nového zákona o kybernetické bezpečnosti seznámí účastníky semináře Adam Kučínský, ředitel odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Představí základní koncepční východiska vnitrostátní úpravy, hlavní instituty a povinnosti vyplývající ze zákona a podrobně srovná změny se stávající právní normou.

Základní otázkou mnoha firem je, zda a jak na ně nová právní úpra­va dopadá. Jak správně identifikovat povinný subjekt a zajistit sou­lad s požadavky NIS2 a novým zákonem o kybernetické bezpečnosti napoví ve svém vystoupení Jan Tomíšek, Partner advokátní kancelá­ře ROWAN LEGAL. Mimo jiné ukáže, jak správně určit režim poskyto­va­te­le regulované služby nebo korektně posoudit velikost podniku, která je jedním z určujících prvků. Doporučí také první praktické kroky, které je pro zajištění souladu s novou právní úpravou kybernetické bezpečnosti v České republice potřeba udělat.

Na praktické aspekty implementace opatření spojených s NIS2 se zaměří Michaela Holíková, spolupracující právník ROWAN LEGAL a bezpečnostní analytik ve společnosti Landis+Gyr. Zodpoví otázky týkající se změn prováděcích předpisů, jako jak se vypořádat s předepsanými organizačními a procesními povinnostmi, jak identifikovat aktiva a analyzovat rizika, co je to prohlášení o aplikovatelnosti nebo plán zvládání rizik. Holíková představí i jednotlivá organizační a procesní opatření a praktické příklady, a jak tato opatření implementovat v praxi, ať už vaše organizace spadne do režimu vyšších či nižších povinností.

Z technického pohledu se na NIS2 podívá Lubomír Almer, ředitel Centra kybernetické bezpečnosti společnosti Aricoma. Na trhu je nabízena řada různých technologických řešení s nálepkou NIS2, která deklarují zákazníkům vyřešení nároků spojených s touto novou legislativou. Nepřinesou přitom v kontextu bezpečnosti dostatečnou přidanou hodnotu zejména v možnostech reakce na hrozby. Almer předloží argumenty, proč je vhodné budovat aktivní kybernetickou bezpečnost.

Seminář Jak se připravit na NIS2 se koná prezenčně 5. prosince 2023 od 9:00 do 14:30 hodin v pražském Hotelu Grandior. Více informací a registrace na stránkách https://nis2.konference.cz/.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1