fb
7. 8. 2020 10:49

Průzkum KCÚ potvrdil, že bez digitalizace se práce účetních neobejde

Pandemie COVID-19 potvrdila důležitost digitalizace také v účetní profesi. Ukázal to průzkum mezi účetními a účetními firmami, které jsou členy Komory certifikovaných účetních (KCÚ).

Více než 50 % účetních, kteří se průzkumu zúčastnili, se shodli na tom, že největší překážkou digitalizace jsou šanony s doklady a formuláři, které se nacházejí v kancelářích. Právě kvůli tomu muselo 21 % účetních dojíždět i v době nouzového stavu každý den do kanceláře, případně kombinovat s home office 20 %. Pracovní rytmus se nezměnil pro 21 % dotázaných a 38 % přešlo bez větších problémů na stálý home office, aniž se tím snížil rozsah práce pro klienty.

Průzkumu KCÚ, který probíhal na přelomu června a července, se zúčastnilo dotazníkovou formou 25 % samostatných účetních (OSVČ), 57 % účetních firem a 18 % interních účetních (zaměstnanci).

U téměř 38 % účetních se kvůli pandemii koronaviru změnilo nastavení a práce s klientem, kdy si doklady začali předávat už jen elektronicky. V 31 % tomu tak bylo již dříve a nouzový stav jejich práci nijak více neovlivnil, 15 % účetních zůstalo i nadále u papírových dokladů, zbylých 16 % účastníků průzkumu zachovalo kombinaci elektronických a fyzických dokladů.

“V době pandemie se jasně ukázal význam digitalizace ve všech účetní procesech. Někteří klienti, kteří dříve posílali doklady poštou, museli přejít na digitální formu zasílání. Podobně i účetní museli začít využívat moderních technologií, aby svou práci mohli i dále vykonávat. Většina klientů - a tím i účetních - v této podobě předávání dokladů zůstala i po konci nouzového stavu,” říká k průzkumu Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Průzkum KCÚ jednoznačně ukázal, že se obavy účetních před možnou nákazou COVID-19 podepsaly i na stylu jejich práce. Některé účetní firmy například nechávaly doklady od svých klientů ležet i několik dní „ladem“, aby zabránily případnému přenosu nákazy. Dále začali více využívat nové nástroje, které umožňují bezkontaktní komunikaci s klienty. Také státní správa v době nouzového stavu automaticky přijímala doklady, které za běžného režimu v digitální podobě odmítala akceptovat.

“Krizový režim minulých měsíců vytvořil tlak na změnu a organizaci práce nejen účetních, ale také státního aparátu. Ten musí v oblasti digitalizace přijmout nová a funkční opatření, a tím i legislativně ošetřit kroky, které jsou dnes v této oblasti nejasné,” dodává Jolana Pražáková, členka Výboru Komory certifikovaných účetních.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1