fb
29. 4. 2021 15:24

Překotná digitalizace zesložiťuje podnikové IT

Společnost Cisco zveřejnila výsledky globálního výzkumu Agents of Transformation, který se zabýval dopadem prudké akcelerace digitální transformace. Výzkum odhalil dramatický nárůst komplexity způsobený naléhavou potřebou inovací. Výzkum rovněž potvrzuje nutnost úplného přehledu o celém IT prostředí včetně obchodního kontextu, který pomůže rozlišit datový „šum“ od toho, co je pro podnik skutečně důležité. 96 % dotázaných se shoduje, že je nezbytné mít možnost monitorovat veškeré oblasti podnikového IT a přímo provázat jejich výkonnost s obchodními výsledky.

V roce 2020 neměly firmy na výběr než přejít na digitální obchodní modely, aby dokázaly čelit dopadům pandemie a minimalizovat její dopady na své hospodářské výsledky. Tím se IT dostalo do zcela klíčové pozice. Podle výzkumné studie Agents of Transformation 2021: The Rise of Full Stack Observability došlo v této souvislosti k trojnásobnému urychlení digitálně transformačních projektů. Není divu, že se lidé v IT ocitli pod značným tlakem. Cítí se tak 89 % manažerů a 84 % má problém „vypnout“.

Nový výzkum podtrhuje, že urychlená digitální transformace celé IT zesložiťuje. Respondenti uváděli následující faktory jako hlavní příčiny:

  • Nekontrolované bujení technologií a směsice tradičních a cloudových technologií (78 %).
  • Urychlený přechod na cloud computing (77 %).
  • Vícero různých, vzájemně nepropojených monitorovacích řešení (74 %).

Ruku v ruce se stoupající složitostí IT výrazně narůstá i množství dat vznikajících v aplikacích, infrastruktuře, síti a bezpečnostních systémech:

  • 85 % manažerů IT uvedlo, že rychlé odfiltrování šumu způsobeného neustále rostoucím objemem dat za účelem odhalení problémů s výkonem bude v nadcházejícím roce představovat zásadní výzvu.
  • 75 % dotázaných se již dnes potýká s přemírou „datového šumu“.

Téměř všichni respondenti (96 %) poukázali na negativní dopady neúplného nebo nedostatečného přehledu o celém IT prostředí. Manažeři IT si totiž uvědomují, že namísto prohledávání velkého množství telemetrických dat, která jsou výsledkem standardního přístupu ke sledování IT prostředí, potřebují mít přehled o tom, co je skutečně zásadní z obchodního pohledu, aby dokázali rychle získávat nejdůležitější informace. Tento obchodní kontext jim umožní rozlišit, co je relevantní, a na základě toho jednat.

Naprostá většina (92 %) respondentů se domnívá, že v příštím roce bude velmi důležitá schopnost propojit výkon systémů s obchodními výsledky, jako je zákaznická zkušenost, objem prodeje nebo výnosy. Zároveň se téměř tři čtvrtiny (73 %) obávají, že neschopnost propojit výkon IT s obchodní výkonností bude mít na jejich podnik v roce 2021 negativní dopad.

Metodika výzkumu

Globální výzkum provedla dle zadání Cisco agentura Insight Avenue v prosinci 2020 a lednu 2021 mezi vedoucími pracovníky odpovědnými za IT od úrovně představenstva po střední management. Výzkum spočíval v rozhovorech s 1050 manažery IT v podnicích s obratem nejméně 500 milionů dolarů v různých odvětvích, včetně IT, finančních služeb, maloobchodu, veřejné správy, průmyslové výroby, automobilového průmyslu a médií a komunikace. Rozhovory proběhly v 11 zemích.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1