fb
27. 2. 2024 8:25

Podporu informačních systémů ČÚZK bude i nadále zajišťovat Ness

Český úřad zeměměřický a kata­s­t­rál­ní (ČÚZK) si pro rozvoj a podporu tří infor­mač­ních systémů do roku 2027 opět vybral Ness Czech. Jedná se o informační systém RÚIAN (Regi­s­tr územní identifikace, adres a nemovitostí), ISÚI (Informační systém územní identifikace) a VDP (Veřejný dálkový přístup). Začátek spolupráce Nessu a ČÚZK se datuje již od roku 2009.

„Jsme rádi, že náš tým může pokračovat v rozvoji projektů, u nichž jsme stáli od prvopočátku,“ říká Vítězslav Mačuda, obchodní zástupce ze společnosti Ness Czech.

RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů veřejné správy. Je ve­řej­ným seznamem, obsahuje referenční (tzn. závazné) údaje územní identifikace, nevede žádné osobní údaje a je jedinečným zdrojem adres nejen pro veřejnou správu. Obsahuje také údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách a účelových územních prvcích. Měsíčně vyřídí v průměru více než 5 milionů poža­dav­ků. ISÚI je agendovým informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím jsou editovány údaje vedené v RÚIAN. VDP umožňuje nahlížet a získávat data základního registru RÚIAN a také některá data editačních agendových systémů ISÚI a ISKN. Data prostřednictvím VDP jsou poskytována zdarma a bez registrace, poskytovaná data mají informativní charakter. Referenční data jsou dostupná pouze přes Informační systém základních registrů.

Další rozvoj všech tří uvedených informačních systémů se zaměří na jejich obsah a kvalitu. „Půjde zejména o zapracování požadavků vyplývajících ze změn právních předpisů, přizpůsobování RÚIAN, ISÚI i VDP obecnému vývoji v oblasti ISVS, požadavků kybernetické bezpečnosti, rozšiřování o nové funkcionality a zkvalitňování služeb pro interní i externí uživatele,“ popisuje Vladimíra Žufanová, ředitelka odboru informatiky ČÚZK.

Důležitým tématem bude také zavádění nových účelových územních prvků, jako jsou bonitované půdně-ekologické jednotky, prvky ochrany přírody a krajiny, školské obvody, senátní volební obvody nebo prvky památkové a lázeňské ochrany.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1